Mensen worden iedere dag blootgesteld aan allerlei gevaren en krijgen als gevolg van die gevaren mogelijk een ongeval. Als gevolg van dat ongeval kan iemand overlijden of blijvend invalide raken. Wanneer er sprake is van gedeeltelijke invaliditeit, wordt het verzekerde bedrag naar verhouding uitgekeerd.

De ongevallenverzekering kent de volgende rubrieken:

Rubriek A: Uitkering van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde ten gevolge van een ongeval.

Rubriek B: Uitkering van een kapitaal bij blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval.

Rubriek C: Verzekering van een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval.

Rubriek D: Vergoeding van medische kosten ten gevolge van een ongeval.

Maak contact voor meer informatie:

+597 47 34 00 | +597 82 77 799 (WhatsApp only)

customer.service@assuria.sr  | www.assuria.sr

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?