De Alliantie voor ‘Decent Work’ voor personen met een beperking werd op initiatief van de UNDP en de VSB, in samenwerking met 9 overheids- en particuliere organisaties op 27 februari 2018 geproclameerd.

In de proclamatie verklaring is aangegeven dat de Alliantie zich zal richten op het bevorderen van “Decent Work” voor personen met een beperking door het creëren van mogelijkheden en kansen voor de doelgroep om als werknemer of ondernemer te functioneren.

Een samenwerkingsverband tussen de overheid, het bedrijfsleven, nationale maatschappelijke organisaties en internationale organisaties moet de lotsverbetering van deze kwetsbare doelgroep mogelijk maken.

De participatie van het bedrijfsleven in de vorm van de VSB in de Alliantie is erg belangrijk voor het creëren van awareness van inclusiviteit van deze groep op de arbeidsmarkt.

Sinds de proclamatie, is de Alliantie van start gegaan met pilot projecten, om werkgelegenheid en micro ondernemerschap te stimuleren onder de doelgroep.

Inzichten en ervaringen uit deze activiteiten hebben in 2021 geleid  tot de implementatie  van het BNTF 9 Sub project: “Micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking”, gefinancierd door Caribbean Development Bank via het Ministerie van Financiën en Planning.

Tijdens dit project zijn er  dit jaar ca. 30 mensen met een beperking getraind in ondernemerschap door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) en ca. 26 mensen in fietsen reparatie, computer hardware and hydrponics door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Beide instituten vallen onder het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.  De participanten aan de trainingen, hebben niet alleen kennis opgedaan maar krijgen een zekere mate van begeleiding  bij het opzetten van hun onderneming, inclusief een bepaald bedrag aan materialen.

De participanten van de trainingen van SAO hebben ook wat gereedschappen/materialen ontvangen ten behoeve van uitdragen van de kennis die zij hebben opgedaan.  Een van de trainingen van SAO,  te weten de advance hydroponic training moet in december nog worden afgerond.

Sinds de oprichting van de Alliantie heeft de directeur van de VSB als trekker gefungeerd van deze samenwerking en het VSB Bureau als secretariaat. Dit jaar is gewerkt aan het verder institutionalisering van de Alliantie. Een document met de missie, visie en structuur is opgesteld die nog verder uitgewerkt moet worden. Op vrijdag 10 december is de nieuwe voorzitter van de Alliantie gekozen te weten Mw. Renate Venloo, de directeur van de Kennedy Stichting.  Zij zal de komende twee jaar als trekker fungeren van de Alliantie en het beleid en activiteiten naar deze doelgroep samen met de stuurgroep verder uitzetten. De VSB dankt alle organisaties die in de Alliantie participeren voor het harde werk dat zij dit gedaan hebben en wenst mw. Venloo heel veel succes toe met deze nieuwe uitdaging. De VSB als een van de organisaties binnen de Alliantie, blijft dit mooie werk ondersteunen.

Op vrijdag 10 december is de nieuwe voorzitter van de Alliantie gekozen te weten Mw. Renate Venloo, de directeur van de Kennedy Stichting. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?