Op 16 december 2021 heeft het Bestuur van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen het Staatsolie-FWNW (Biologie) project opgeleverd. Ook de onthulling van een plakkaat door Mw Enid Bergval (de secretaris) van de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development en mw. Hanny van de Lande (voormalig Richtingscoördinator Biologie) heeft plaatsgevonden. Het doel van dit project betrof het verbeteren van de practicum faciliteiten van de studierichting Biologie met als voornaamste resultaat het creëren van een acceptabele leer -en werkomgeving t.b.v. studenten en docenten met de minimale benodigde voorzieningen. Nauwlettend op de duurzaamheid van dit project, sluiten de doelstellingen van dit project aan op de doelstellingen van Staatsolie Foundation voor zowel het onderdeel educatie als milieu. De upgrading van de practicum faciliteiten van de richting Biologie is een aanzienlijke verbetering voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening.  

De doelstellingen van dit project zijn:

  • De richting wenst te beschikken over een duurzame leer- en werkomgeving met de basisvoorwaarden voor praktisch werk op de verschillende niveaus te faciliteren.
  • Vanuit het werkveld is er een behoefte aan (certificaat) trainingen, waarbij bv. biologie docenten op VOS-niveau bijgeschoold worden en meer wetenschappelijke skills aangeleerd krijgen.
  • Verder wenst de richting met de faciliteiten biowetenschappelijke diensten te verlenen aan het werkveld, studenten en ook onderzoekers van andere faculteiten.

De AdeKUS heeft ter afronding van dit project geïnvesteerd in meubilair en infrastructuur van de zaal. De practicumzaal en bijbehorende ruimten zijn ook voorzien van een nieuwe verflaag.

De realisatie van dit project werpt de vruchten reeds af. Bij het accreditatieproces van de Bacheloropleiding Biologie, hebben de gecreëerde basisfaciliteiten een enorme indruk gemaakt op het visitatiepanel. Biologie is per 24 juni 2021 officieel geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA). Er kunnen nu in plaats van 16 studenten, 21 studenten gefaciliteerd worden bij de Bacheloropleiding. Het aanbod van wetenschappelijk en technisch onderwijs-, onderzoek- en dienstverlening materiaal zijn vernieuwd en verruimd. Ook de werkfaciliteiten en veiligheid in de zaal en andere ruimten zijn aanzienlijk verbeterd. Verder heeft de richting een start gemaakt naar verdere groei van de faciliteiten en de huidige faciliteiten bieden de richting mogelijkheden om MOU’s met andere onderzoeksinstituten aan te gaan om projectmatig gezamenlijke onderzoekingen te doen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?