De Directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer van het Ministerie van Openbare Werken, dhr. Bholanath Narain, De Districts-Commissaris van Paramaribo, ressort Noord-Oost, dhr. Ricardo Bhola, De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vertegenwoordigd door dhr. Conrad Issa en de De Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo (SUP), vertegenwoordigd door dhr. Robbin Roemer hebben op donderdag 17 december 2021 de handen in elkaar geslagen. 

Partijen wensen het principe van Public-Private-Partnership te hanteren voor het beheer en onderhoud van delen van de binnenstad van Paramaribo.

“De VSB (groep Handel), maakt zich sterk voor om de verdere neergang van de binnenstad van Paramaribo een halt toe te roepen. De binnenstad moet hersteld worden tot haar oude glorie. Daarmee is het eigenlijk begonnen. Wij hebben heel veel bijval gehad vanaf de start. Deze overeenkomst is een begin. Wij willen partijen die belang hebben in de binnenstad bij elkaar brengen. Wij willen gaan naar een masterplan, zodat wij eenduidig zijn over waar wij naartoe willen in de binnenstad. Iedereen moet zijn deel ook zelfstandig als met de overheid kunnen uitvoeren, als onderdeel van het master plan.  Waar wij in ieder geval geen baat bij hebben is brandjes blussen”, vertelt de heer Conrad Issa, plaatsvervangend Groepsvertegenwoordiger Handel binnen de VSB.

Het ministerie van Openbare Werken komt ook met haar input in de vorm van ideeën in het kader van structuur en werkwijze. 

In de binnenstad van Paramaribo zijn diverse ondernemingen gevestigd variërend van handelszaken tot horeca gerelateerde. Het is daarom van eminent belang om de binnenstad zoveel als mogelijk aantrekkelijk, veilig en schoon te houden ter bevordering van het welbehagen van het stadscentrum. Binnen dit kader wordt een samenwerking aangegaan tussen Partijen die een actieve bijdrage zullen leveren op het gebied van ordening en optimalisering van de binnenstad van Paramaribo, teneinde de doelstellingen zoals opgenomen in artikel 3 van deze overeenkomst te bereiken. De samenwerking en de bijdrage van Partijen worden nader door Partijen bepaald en omschreven in het Projectplan met bijbehorende Begroting, ter uitvoering van deze overeenkomst.

Het Projectplan definieert de activiteiten die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd door Partijen, waarbij de bijdrage in de vorm van financiële middelen, arbeidskrachten, toelevering van (bouw) materiaal evident is en wordt toebedeeld aan Partijen. Partijen voeren de werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit, overeenkomstig het Projectplan. Partijen zetten zich actief in om een goede samenwerking te realiseren en om hun werkzaamheden zorgvuldig en tijdig uit te voeren.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?