De VSB was op 14 en 15 december 2021 de gastheer van een workshop inzake verdere versterking van Sociaal Dialoog in Suriname. De workshop werd verzorgd door Dirk Joosse en Jannes van der Velde van de Dutch Employers Cooperation Program, een werkarm van VNO.

De deelnemers waren Bestuursleden van de VSB, ASFA, Akmos en Ravaksur. Parlementarier Patricia Etnel was als observer ook deel van de sessie. 

Er werd tijdens deze tweedaagse bijeenkomst gekeken naar de essentie van sociale dialoog en Sociale Dialoog als een nuttig instrument in Arbeidsverhoudingen.

Ook de regels die wij kunnen hanteren om sociale dialoog  effectief te laten verlopen kwamen aan de orde. 

Op de eerste dag werd door de deelnemers in opdracht van de trainers een agenda voor Sociale Dialoog in Suriname geformuleerd. Hier werd specifiek aandacht besteedt aan hoe er gewerkt wordt richting het vaststellen van zo een agenda.

Vervolgens werd middels een rollenspel tussen werkgevers en werknemers vertegenwoordigers (werkgevers waren werknemers en werknemers vertegenwoordigers waren werkgevers) aandacht besteed aan voorbereiding van sociale dialoog en tips voor effectiever werken. Met het omkeren van de rollen werd ook getracht begrip te zoeken voor andere perspectieven dan die van de eigen rol. 

Dag twee van de sessie heeft zich gericht op de verdieping van regels voor effectieve Sociale Dialoog middels een interactieve presentatie over overleg stijlen en effectieve communicatie. Vervolgens werd middels een interactieve blok een analyse verricht van het speelveld van sociale dialoog in Suriname. 

Welke conclusies zijn te   trekken voor de verdere gezamenlijke vormgeving van

effectieve Sociale Dialoog in Suriname? Deze vraag moest aan het eind van de tweedaagse sessie worden beantwoord. 

Zowel de vertegenwoordigers van de vakbeweging als de werkgevers konden zich terugvinden in de noodzaak voor sociaal dialoog, en als onderdeel daarvan structuur brengen in Bipartiet overleg. Zo ligt nu ook in het verschiet om de mogelijkheden voor een orgaan als een Stichting voor de Arbeid te exploreren, waar zowel werkgevers als werknemers regulier overleg hebben over onderwerpen die de samenleving raken. Op zo een manier kan er beter met de overheid aan tafel gezeten worden om efficiënter en effectiever te komen tot bestuurlijke besluitvorming in Suriname. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?