IAMGOLD heeft  haar voorlopige operationele resultaten over 2021, de operationele vooruitzichten voor 2022,  de bijgewerkte minerale reserves en geschatte reserves en het nieuw plan voor de levensduur (life-of mine plan – de “Rosebel 2022 LOMP”) voor de Rosebel goudmijn inclusief de satelliet Saramacca mijn  (gezamenlijk, “Rosebel”), bekendgemaakt. Het persbericht is gedateerd 12 januari 2022 en heeft als  onderwerp “IAMGOLD maakt Aangepaste Strategische Focus en Activa-Portfolio Optimalisering,  Voorlopige Operationele resultaten over 2021 & de 2022 Richtlijn, de vierde kwartaal activiteiten van  Côté Gold en Rosebel Update bekend” en is te vinden op www.iamgold.com

Als onderdeel van een gerichte strategie om prioriteit te geven aan activa met het hoogste rendement  binnen de portfolio om de sterkste netto vrije kasstroom en waardecreatie voor aandeelhouders te  bereiken, terwijl de onderneming zich concentreert op de belangrijkste operationele jurisdicties, is het  Bedrijf doorgegaan met een herziening van haar activa-portfolio. Het belangrijkste doel van deze  beoordeling is om een passende toewijzing van kapitaal en middelen te realiseren tussen de bestaande  mijnen van het Bedrijf en het ontwikkelingsproject Côté Gold in Canada om het beste rendement op  geïnvesteerd kapitaal te genereren en tegelijkertijd Côté Gold in productie te brengen. Als gevolg  hiervan start het Bedrijf een strategisch beoordelingsproces om de opties voor Rosebel te evalueren. 

“IAMGOLD eindigde met een sterk kwartaal, waardoor de productie voor het jaar heel dicht bij de  herziene richtlijnen kwam, terwijl we ernaar streven onze doelen te halen”, aldus Gordon Stothart,  President en Chief Executive Officer van IAMGOLD. “Vooruitkijkend zijn we volledig gefocust op het in  productie nemen van Côté Gold en we blijven op schema om in de tweede helft van 2023 met  commerciële productie te beginnen. Operationeel verwachten we aanhoudend sterke prestaties in  onze Essakane-mijn in Burkina Faso, na een recordjaar van productie in 2021, zullen we de blijvende ondersteuning bieden voor productieverhoging bij Rosebel en de voortdurende opvoering van onze  Westwood Mine in Canada. Tegelijkertijd zullen we onze beoordeling voortzetten om ervoor te zorgen  dat we ons concentreren op waarde genererende activa, het maximaliseren van de netto vrije  kasstroom en prudent beheer van het kapitaal van IAMGOLD – gericht op ons doel om een  toonaangevende goudproducent met hoge marges te worden.” 

Rosebel Update 

De jaarlijkse toerekenbare goudproductie voor Rosebel was 154.000 ounces (188.000 op 100% basis),  dicht bij de bijgewerkte richtmarge van 140.000 tot 160.000 ounces. In het vierde kwartaal bedroeg de  toerekenbare productie 42.000 ounces op basis van een totaal van 2.4 miljoen ton erts verwerkt door  de productiefaciliteit met een gemiddeld gehalte van 0,78 g/t Au en een gemiddelde “recovery” van  86,3%. Door mijnbouwactiviteiten droegen de Rosebel-mijnen 1,16 miljoen ton erts bij met een  stripverhouding van 8:1 (afval tot erts), en Saramacca droeg 1,03 miljoen ton erts bij met een  stripverhouding van 2:1 (afval tot erts). Efficiëntieverbeteringen van het koolstof adsorptie/desorptie circuit werden aan het einde van het vierde kwartaal voltooid, en verdere verbeteringen in de opname  van goud-in-circuit verwacht in het eerste kwartaal van 2022. 

In 2022 zal Rosebel naar verwachting tussen 190.000 en 215.000 ounces goud produceren ( op 100%  basis) waarbij wordt verwacht dat de productie sterker zal zijn in de tweede helft na afloop van het  regenseizoen en hogere goud opbrengsten door aangebrachte verbeteringen aan de  verwerkingsfaciliteit. Geplande kapitaaluitgaven van $105 miljoen omvatten gekapitaliseerde deklaag  verwijdering, uitbreiding en onderhoud van de “tailings facility”. Kapitaal uitgaven voor uitbreiding van  $35 miljoen omvatten de afronding van de minder urgente activiteiten die betrekking hebben op  Saramacca en investeringen in de uitbreiding van de verwerkingsfaciliteit. De productie zal naar  verwachting toenemen tot een geschatte jaarlijkse goudproductie van 300.000 ounces per jaar op  100% basis vanaf 2025 tot het huidige verwachte levensduur van de mijn tot 2033 op basis van de  bijgewerkte schatting van de minerale reserves.  

Rosebel 2022 Life of Mine Plan (2022 LOMP) 

In de afgelopen twee jaar werd Rosebel geconfronteerd met bepaalde uitdagingen die hebben geleid  tot vertragingen bij het strippen, strategische pushbacks van de pits, onderhoud en de voltooiing van  de vereiste infrastructuur in Saramacca. Rosebel heeft in 2022 en 2023 materiële kapitaalinvesteringen  nodig om projecten en initiatieven te implementeren die gericht zijn op het aanpakken van een aantal  van deze uitdagingen. Als gevolg van de huidige prioriteitsstelling van kapitaal toewijzing door het  Bedrijf, start het Bedrijf een strategisch beoordelingsproces om de opties voor Rosebel te evalueren.  

De Rosebel 2022 LOMP is gebaseerd op aangepaste geologische modellen waarin verdere  boor resultaten voor de Rosebel- en Saramacca-afzettingen zijn verwerkt, houdt rekening met  kostenstijgingen en is conservatief beperkt gezien de andere kapitaalbehoeften van de onderneming  op dit moment. Twee van de belangrijkste prioriteiten voor Rosebel hebben betrekking op de strip- en  verwerkingscapaciteit voor de verwerking van hard gesteente. Om toegang te krijgen tot diepe,  hoogwaardige ertsen in bestaande mijnen, is significante verwijdering van deklagen vereist, wat in de  komende vijf jaar een materiële kapitaalinvestering vergt. Het vermogen van de verwerkingsfaciliteit om de hardheid van het Rosebel-erts aan te kunnen, zou kunnen worden vergroot door de toevoeging  van twee brekers tegen een geschatte kostprijs van $30 miljoen, wat zou resulteren in een materiële  verbetering van de verwerkingscapaciteit van de faciliteit.  

Verschillende aanvullende waarde verhogende scenario’s werden beoordeeld in verband met de  voltooiing van de Rosebel 2022 LOMP, waaronder de versnelling van de investering in de  verwerkingsfabriek, de uitbreiding van de mijnvloot om het strippen en toegang tot hoogwaardiger erts  te versnellen, de verbetering van de verwerkingscapaciteit en uitbreiding binnen de  verwerkingsfaciliteit, en het bereiken van bepaalde productiviteits- en  kostenoptimalisatiemogelijkheden. Deze scenario’s gingen uit van de beschikbaarheid van aanvullend  kapitaal en toonden materiële mogelijkheden om het rendement van de operatie te verbeteren. Verder  bevindt Rosebel zich in geologisch opzicht in een regio begiftigd met goud met potentieel voor verdere  ontdekking door verhoogde investeringen in exploratie.  

Minerale Reserves en Minerale hulpbronnen 

De bijgewerkte schatting van de minerale reserves voor Rosebel en Saramacca (op 100% basis met  gebruik van $1,300 per ounce goudprijs) is 109 miljoen ton, bestaande uit “Proven” en “Probable” reserves en bestaande voorraden met een gemiddelde kwaliteit van 1,1 g/t Au voor 3,8 miljoen ounces  ingesloten goud per 31 december 2021, een daling van 20% in termen van ingeperkte ounces ten  opzichte van de eerdere update eind 2020. Het grootste deel van de daling was voornamelijk in  Rosebel-mijnen met een bijgewerkt geologisch model, nieuw kostenmodel, put-optimalisatie aannames  en afname in reserves door productie in 2021.

De bijgewerkte schatting van de minerale hulpbronnen voor Rosebel en Saramacca (op 100% basis  met gebruikmaking van de goudprijs van $1,500 per ounce en inclusief minerale reserves) bestaat uit  “Measured” en “Indicated” hulpbronnen van in totaal 174 miljoen ton met een gemiddelde kwaliteit van  1,1 g/t Au voor 6,3 miljoen ounces van het aanwezige goud op 31 december 2021, een daling van 34%  ten opzichte van de eerdere update eind 2020. De daling wordt toegeschreven aan: vermindering van  reserves; een herziene optimalisatiemethodologie die de verdeling van vaste kosten omvat (versus de  voorheen gebruikte dynamische kostenberekening); wijzigingen in het kostenmodel die zich vertaalden  in een stijging van de mijnbouw-, verwerkings- en algemene en administratieve kosten; en een  bijgewerkt resourceblokmodel waarin de resultaten zijn verwerkt van aanvullende en conversie boorprogramma’s die in 2021 zijn voltooid en waarbij een ander blok interpolatie methodologie wordt  toegepast (“Ordinary Kriging versus Uniform Conditioning”). 

OVER IAMGOLD 

IAMGOLD is een middelgrote goudmijnbouwonderneming die wereldwijd in drie regio’s actief is: Noord-Amerika,  Zuid-Amerika en West-Afrika. Binnen deze regio’s ontwikkelt het Bedrijf mijnbouwgebieden met een hoog  potentieel, die operationele mijnen en bouw-, ontwikkelings- en exploratieprojecten omvatten. De operationele  mijnen van de onderneming omvatten Essakane in Burkina Faso, Rosebel (inclusief Saramacca) in Suriname en  Westwood in Canada. Een solide basis van strategische activa wordt aangevuld met het Côté Gold-bouwproject  in Canada, het Boto Gold-ontwikkelingsproject in Senegal, alsmede greenfield- en brownfield-exploratieprojecten  in verschillende landen in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika.  

IAMGOLD heeft ongeveer 5.000 mensen in dienst. IAMGOLD is vastbesloten om haar cultuur van  verantwoordelijke mijnbouw te handhaven door middel van hoge normen van milieu-, sociale en  bestuurspraktijken, met inbegrip van haar inzet voor Zero Harm®, in elk aspect van haar bedrijf. IAMGOLD  (www.iamgold.com) is genoteerd bij de New York Stock Exchange (NYSE:IAG) en de Toronto Stock Exchange  (TSX:IMG) en is een van de ondernemingen in de Jantzi Social Index (“JSI”), een sociaal gescreende  marktkapitalisatie-gewogen samenstelling van ondernemingen die voldoen aan een set van breed gebaseerde  milieu-, sociale en governance-rating criteria.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?