De Energie Autoriteit Suriname (EAS) is als toezichthoudend en aansturend orgaan in de energievoorzieningssector in 2016 wettelijk ingesteld. De werkzaamheden zijn weliswaar pas in augustus 2020 opgestart na de aanstelling van de Directeur. De EAS ontleent haar taken en bevoegdheden voorts uit verschillende relevante wet- en regelgeving, waaronder de Elektriciteitswet 2016 en daaruit voortvloeiende Staatsbesluiten. De EAS heeft toezichthoudende en aansturende taken (reguleren, controleren, informeren en adviseren) met onder andere als doel, om als regulator de communicatie en relatie met verschillende stakeholders te bevorderen en een meer structurele vorm te geven.

Hierbij kan er onderscheid worden gemaakt in primaire stakeholders die direct verbonden zijn met de elektriciteitsvoorziening (bedrijven, organisaties en instanties die belast zijn met opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit alsook beleidsbepaling en onderzoek) en secundaire stakeholders die een meer indirecte relatie hebben (elektrciteitsverbruikers met productie en consumptie doeleinden, en overigen). Het is dan ook van eminent belang dat middels structureel en transparant overleg en consultaties, gericht informatie wordt uitgewisseld met belanghebbenden over het belang, de noodzaak en het voordeel met betrekking tot de taakstelling van de EAS, zoals in het geval van de herstructurering van de elektriciteitsvoorzieningssector of energie-efficiëntie programma’s. In dit kader is één van de belangrijkste focuspunten in 2022 de elektriciteitssector planning en transitie van de elektriciteitsvoorzieningssector naar een meer transparante en efficiënte structuur.

Het voorgenomen structureel overleg  waar de VSB ook deel van is, is uiteraard niet alleen bedoeld voor informatie-uitwisseling en voor het ontplooien van gezamenlijke initiatieven, maar moet ook gezien worden als een forum die participanten toelaat om adequaat te reageren op verzoeken om studies, analyses en gemeenschappelijke standpunten omtrent ontwikkelingen binnen de sector.

Het idee is om een permanent platform/forum te ontwerpen, waar de stakeholders, die zowel direct als indirect verbonden zijn met de sector, informatie kunnen uitwisselen en samenvoegen. 

In het kader van het toenemend belang en de behoefte aan ondersteuning bij reguleringsactiviteiten en databeheer binnen de energiesector van Suriname is de samenwerking met de IDB en de CARICOM Energy Programme via het door GIZ geïmplementeerde (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Technical Assistance Program for Sustainable Energy in the Caribbean (TAPSEC) verder vormgegeven. In 2021 is een aanvraag voor technische ondersteuning ingediend bij de CARICOM Energy Policy & Regulations Help Desk geïmplementeerd door TAPSEC.

De goedkeuring voor deze aanvraag is in het laatste kwartaal van 2021 afgerond. Via de Helpdesk zullen meerdere geworven adviseurs, ondersteuning bieden bij diverse voorgenomen activiteiten en werkzaamheden van de EAS.

De VSB word sinds deze week intensiever betrokken bij bovengenoemd proces, waarbij een reeks van sessies met ondersteuning van eerdergenoemde consultants in de planning staan.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?