Vooruitlopend op de ‘4th Round Mutual Evaluation’ in Februari-Maart 2022 in Suriname, is er in 2020 een “National Risk Assessment” (NRA) uitgevoerd. Dit rapport heeft blootgelegd dat de systemen voor Anti Money Laundering (AML), Combating the Finance of Terrorism (CFT), Proliferatie en Corruptie in Suriname over het algemeen erg zwak zijn.

Om de strijd tegen financiële misdaad te winnen moeten kennis, vaardigheden en netwerken worden uitgebreid. Het ‘compliance zwaard’ moet geslepen worden om doeltreffend compliant te worden.

TABTO Group NV organiseerde voor de tweede maal het Nationaal Compliance Congres in Suriname van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC 2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft in de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?