Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft de offshore-exploratie- en exploitatierechten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten in het offshoregebied van Suriname. Het bedrijf wil met dit bericht de gemeenschap, in het bijzonder zij die zijn geconfronteerd met het suggestief artikel dat gepubliceerd is op 13 februari 2022 via United news, hiervan verzekeren. In het artikel, “Heeft Staatsolie eigenlijk nog wel offshore-exploratie- en exploitatierechten?”, gepubliceerd op de United news website op 13 februari 2022, wordt door schrijvers Victor Koekkoek en Fariq Ishaak gesuggereerd dat de offshore exploratie- en exploitatierechten van Staatsolie van rechtswege beëindigd zijn. De conclusie wordt in dit schrijven getrokken dat de rechten voor het offshoregebied van rechtswege zijn beëindigd omdat er geen commerciële olie- en gasvondsten zijn gedaan in de gebieden genoemd in deze resoluties binnen de hiervoor aangegeven termijnen. Op de vraag of de exploratie- en exploitatierechten bij Staatsolie liggen, is het concrete antwoord volmondig: ja. Staatsolie bezit de exploratie- en exploitatierechten voor het Surinaams offshoregebied. Onder offshoregebied verstaan we het nearshore, shallow offshore en deep offshore gebied. De informatie om dit te staven, deelt Staatsolie graag met de gemeenschap.

De resoluties, die gelden voor het offshoregebied, zijn hieronder aangegeven met aanvangsdatum en looptijd.

De bekendmaking over de eerste significante olievondst in Blok 58 kwam op 7 januari 2020 uit door Totalenergies en APA Corporation, waarin de bedrijven aangaven dat zij in de put Maka Central-1 hoge kwaliteit lichte olie en condensaat rijk in gas gevonden hebben. (Link: https://totalenergies.com/media/news/press-releases/suriname-total-and-apache-make-significant-discovery-block-58). 

Suriname is zich aan het voorbereiden op haar participatie in de ontwikkeling van de olievondsten van Blok 58. Staatsolie werkt aan continue verbetering van zijn capaciteiten om de partner of choice te zijn voor internationale oliebedrijven. Ook focust het bedrijf op de ontwikkeling van het shallow offshoregebied. Wij hopen via bovenstaand bericht een helder onderbouwd antwoord geformuleerd te hebben en dat de gemeenschap hierdoor beter geïnformeerd is.

Foto: Overzicht van de offshoreblokken.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?