De VSB is op 8 maart door de Dienst der Belastingen uitgenodigd. Het onderwerp betrof feedback van het bedrijfsleven over de dienstverlening van de Belastingdienst.

De belastingdienst wil het beter doen maar heeft te kampen met een aantal uitdagingen. De low hanging fruits zoals goud, hout en haven hebben ze geen agenda over.  Belastingdienst moet een goed draaiende dienst worden die publiek ten dienste staat en ook haar middelen voor handhaving inzet om de juiste inkomsten te kunnen vergaren. De dienst wenst hierbij het “Fair Share” principe toe te passen. Ook wenst men betere data ter beschikking te hebben voor de Overheid om betere economische ontwikkeling te kunnen faciliteren. Daarnaast moeten ook de  fiscale doelen worden behaald zoals opgenomen in het Herstelplan.

De verbeterpunten die de fiscus voor zichzelf heeft geïdentificeerd strekken van Wetgeving en IT-Systemen tot personeelsbezetting, vermijden van politieke bemoeienis, toegang tot derden informatie bij zowel private als publieke sector en opschoning van het registratiebestand. 

De VSB heeft benadrukt dat de politieke wil om zaken uiteindelijk op orde te krijgen van eminent belang is en momenteel nog onduidelijk is. Er is ook aangegeven door de Groepsvertegenwoordiger Handel, Hans Hiralal, dat het plan van aanpak duidelijk moet zijn en moet worden uitgestippeld in een tijdlijn met een helder zicht op de uitkomsten van de acties van de Dienst der belastingen. Ook de grijze sector vergt eindelijk een aanpak. De Groepsvertegenwoordiger Agrarische sector , Rabin Soechit, benadrukte dat de fiscus in beginsel ook zodanig te werk zou moeten gaan dat de lokale producenten gestimuleerd worden om meer te willen ondernemen in Suriname. Er is door de Dienst aangegeven dat dit het begin is van de conversaties op het pad richting verandering. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?