Het Arbeids Advies College (AAC) is door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) geïnstalleerd. AAC is een bij wet ingestelde tripartiet adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college brengt op verzoek van de minister belast met arbeidszaken of uit eigen beweging advies uit aan de minister over beleidsaangelegenheden op het gebied van Arbeid. De installatie heeft op maandag 28 maart plaatsgevonden. Vanwege het aantal leden die verbonden zijn aan dit college, is er symbolisch voor de installatie voor enkele gekozen.

De algemene taak van het college is; het adviseren betreffende voorbereiding en uitvoering van overheidsbeleid inzake arbeidsaangelegenheden in de ruimste zin des woord. In het bijzonder heeft het college tot taak: het coördineren van standpunten van partners bij het uitbrengen van adviezen; het adviseren inzake de voorbereiding en totstandkoming van wettelijke regelingen inzake arbeid en het adviseren over overige arbeidsaangelegenheden. Het Arbeidsadviescollege is onder andere het orgaan dat is ingesteld is om formeel invulling te geven aan de verplichting tot consultatie van de sociale partners, voor wat betreft arbeidsaangelegenheden. Met de instelling van het Arbeidsadviescollege wordt er ook invulling gegeven aan de verdragsverplichting van ILO Verdrag No. 144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) van 1976, die op 10 november 1979 is geratificeerd door Suriname. Het verdrag handelt over Tripartiete raadplegingsprocedures ter bevordering van de tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen. Volgens dit verdrag zijn er structurele tripartiete consultaties vereist op het gebied van arbeidsaangelegenheden.

Het college behoort samengesteld te zijn uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college wordt voorgezeten door Mohnie Babulall. Namens het bedrijfsleven ondersteunen de volgende vertegenwoordigers binnen dit college: Genevieve Sairras (VSB), Kamlesh Ganesh (VSB), Diana Ensberg (ASFA), Roxanne Purperhart (ASFA). Naast deze leden zijn er ook een aantal plaatsvervangende leden zoals, Judith van der Gugten (VSB), Helen Doelwijt (VSB), Chantal Reiziger (ASFA), Lucenda Pinas (ASFA). 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?