Diep bedroefd is de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven om het heengaan van onze Erevoorzitter, Marcel Andre Meyer. 

De heer Meyer was een bijzonder persoon en heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de Surinaamse gemeenschap. Bij de VSB heeft hij een indrukwekkende staat van dienst. 

“In de heer Meyer verliezen wij als Suriname een echte leider”, zegt VSB voorzitter Bryan Renten.

De heer Meyer was sinds 1984 als bestuurslid betrokken bij de VSB. Hij begon als bestuurslid binnen de groep Dienstverlening. In 1992 heeft hij het voorzitterschap van de VSB op zich genomen. ““Marcel is 20 jaar voorzitter geweest van de VSB. Het was nooit zijn persoonlijke intentie om zo lang voorzitter te zijn, maar er waren onvoldoende mensen bereid om in de grote schoenen van Marcel Meyer te stappen en dit werk voort te zetten.  Dat heeft hij met passie gedaan. De VSB is onder zijn leiding enorm ontwikkelt, nationaal en internationaal. Iedereen kan zich nog herinneren welke leidende rol hij heeft gehad in het nationaal protest tegen de toenmalige regering in de jaren 90. Zijn verdiensten binnen de VSB zijn natuurlijk vele malen groter dan men zich kan herinneren”, vertelt de heer Renten. 

De heer Meyer was ook president van de Caribbean Employers Confederation van 1997 tot 2010. Hij  was ervan overtuigd, nog voordat het een populaire term was, dat de motor van de economie de kleine en middelgrote bedrijven zijn. Ondernemers kunnen gedijen in een goed geordende samenleving waar de rule of law geldt en gelijkheid aanwezig is. Hij plaatste dit als goede leider altijd in perspectief van de nationale ontwikkeling. De heer Meyer wordt gekend vanwege zijn onvermoeibare inzet, toewijding, volharding en deskundigheid bij het dienen van het algemeen Surinaams maatschappelijk belang sedert 1968.

Om zijn ideeën in de Surinaamse samenleving en daarbuiten vorm te kunnen geven, heeft de heer Meyer een veelheid van activiteiten ontplooit, getuige de diverse functies die hij in de verschillende geledingen van de maatschappij heeft bekleedt, professioneel en pro deo.

Hierbij willen wij vooral benadrukken zijn bijzondere inzet voor de economische ontwikkeling en het bedrijfsleven van de Republiek Suriname en de initiatieven en activiteiten die in dit kader door hem werden ontplooid, soms zelfs zonder rekening te houden met zijn professie en broodwinning.

In de loop der tijden heeft de heer Meyer zich verdienstelijk gemaakt voor het Surinaams Bedrijfsleven en mede door zijn activiteiten zowel nationaal als internationaal is het begrip “maatschappelijk verantwoord ondernemerschap” in de Surinaamse samenleving bekend geworden en erkend. De heer Meyer heeft binnen het bedrijfsleven bekendheid gegeven aan het begrip Strategische Allianties, waarbij de ontwikkeling van het midden -en kleinbedrijf en micro-ondernemingen wordt gestimuleerd door de grote bedrijven.

De heer Marcel Meyer werd op 28 januari 2013 benoemd tot Erelid/Voorzitter van de VSB, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, nadat hij in 2010 voorzitter af was. Hij wordt alom beschouwd als een voorbeeld- figuur in de Surinaamse Gemeenschap, omdat zijn intellectuele en maatschappelijke prestaties van dusdanig niveau zijn dat jong en oud in de Surinaamse Gemeenschap daardoor gestimuleerd werden.

Op 20 november 2013 kreeg hij op voordracht van de VSB de presidentiėle ere onderscheiding tot Groot Officier.

In 2017 werd door het Waterforum Suriname i.h.k.v. hun eerste lustrum de eerste Career Water Award uitgereikt aan de heer Meyer, als erkenning voor zijn  50 jarige carrière in de weg- en waterbouwkunde van Suriname en daarbuiten.

Naast zijn uitzonderlijke studieprestaties (jongste Civiel Ingenieur van Suriname op 23 jarige leeftijd) was hij zeer sportief en leverde hij tientallen jaren zijn bijdrage aan de ordening van de Sportwereld. Verder heeft hij en grote bijdrage geleverd aan:

  • de transformatie van het Bedrijfsleven in Suriname,
  • het van de grond brengen van de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (FIDIC-nivo)
  • de Oprichting van het Corps Honorair Consuls in Suriname,
  • het stimuleren van het behoud van onze culturele waarden (monumenten, genealogie, Oranje Tuin e.d.),
  • het leiden van een samenwerkingsverband in de Bouw- en Constructie Sector (BKS) in Suriname (Architekten, Aannemers en Raadgevende ingenieurs),
  • het promoten van nationale en internationale voorschriften voor de aanbesteding en uitvoering van Werken, Diensten en levering van goederen in Suriname

Op elk niveau van de Opleidingen in de Technische Sector heeft de heer Meyer zijn sporen

achtergelaten van NATIN tot het nog op te zetten Skills Development Centre. Bovenal heeft onze erevoorzitter vanaf de jaren 60 het Raadgevend Ingenieurs Bureau SUNECON geleid van een Eenmanszaak tot een Partnership, dat als Surinaams Raadgevend ingenieursbureau, thans bekend als een kundige, transparante, maatschappelijk verantwoordelijke en vooral integere onderneming, welke tot voorbeeld van de gehele sector van dienstverlenende bedrijven mag strekken.

Door de Suriname Conservation Foundation werd de heer Meyer op 4 september 2008 benoemd tot Goodwill Ambassadeur voor deze Stichting en realiseerde hij als zodanig de projectvoorstellen voor de rehabilitatie van de Cultuurtuin. Ook is hij voor zijn vele verdiensten op cultureel/maatschappelijk gebied door de organisatie gehuldigd middels de “Kwakoe Award”.

Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op voorstel en voordracht van de Faculteit der Technologische Wetenschappen ondersteund door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Caribbean Employers Confederation, de Spatial Planners Association Suriname en het Water Forum Suriname en op voordracht van de commissie voor promoties en eredoctoraten besloten om op 11 augustus 2021 de heer Meyer het Eredoctoraat in de Technologische Wetenschappen te verlenen.

De VSB condoleert hierbij de familie, vrienden en kennissen met het heengaan van de heer Meyer en wenst hen alle sterkte toe bij het verwerken van dit groot verlies. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?