Speech Voorzitter Bryan Renten

Beste family, vrienden, kennissen collega-ondernemers, De VSB condoleert jullie alle met het heengaan van de heer Marcel Meyer en wenst jullie alle sterkte toe bij het verwerken van dit groot verlies. Een bijzonder mens, een inspirerende leider, een fantastische ondernemer, en een vriend is heengegaan.

Ik heb persoonlijk met Marcel mogen werken toen ik als jonge Manager namens de sector Industrie voor het eerst zitting nam in het VSB-bestuur. Het waren de laatste maanden van zijn langdurig voorzitterschap en ik kan mij nog zo herinneren dat bij elke vergadering hij ons eraan herinnerde dat we een nieuwe voorzitter moesten zoeken. En bij elke vergadering dreigde hij niet meer op te komen draven, hetgeen hij natuurlijk niet deed.

Bij de VSB heeft hij een indrukwekkende staat van dienst maar ook maatschappelijk heeft hij zich bijzonder onderscheiden.  De heer Meyer was sinds 1984 als bestuurslid betrokken bij de VSB en vertegenwoordigde de groep Dienstverlening.  In 1992 heeft hij het voorzitterschap van de VSB op zich genomen en heeft dat met veel passie gedaan voor nagenoeg 20 jaar.

Het was nooit zijn persoonlijke intentie om zo lang voorzitter te zijn, maar er waren onvoldoende mensen bereid om in de grote schoenen van Marcel Meyer te stappen en dit werk voort te zetten. De VSB is onder zijn leiding enorm ontwikkelt, nationaal en internationaal.

Zo was Marcel ook president van de Caribbean Employers Confederation van 1997 tot 2010. Uit hun condoleancebrief lees ik de volgende quote voor “.

Mr. Meyer was quiet and thoughtful, yet he enjoyed bringing people together, using his fluency in several languages to share stories and find mutual interests; he was determined and diligent in achieving his vision of bringing employers, workers, and governments together around our common interests.

Marcel Meyer served the Caribbean region’s employers well; indeed, he served all our citizen’s well”

Zijn internationaal netwerk was enorm groot en hij heeft de private sector binnen de ILO op voortreffelijke wijze vertegenwoordigd. Ook de ILO stuurde een condoleance boodschap en ik citeer “

Mr. Meyer was a dedicated supporter of economic development in Suriname and played a crucial role in promoting employers` interest in Suriname, and as President of CEC in the Caribbean region and beyond. He was a highly regarded member of the worldwide business community and represented employers in the ILO and numerous other important international forums.

Marcel was een groot pleitbezorger, nog voordat het een populaire term was, voor het centraal stellen van de kleine en middelgrote bedrijven als de motor van de economie. Ondernemers kunnen gedijen in een goed geordende samenleving waar de rule of law geldt en gelijkheid aanwezig is. Hij plaatste dit als goede leider altijd in perspectief van de nationale ontwikkeling. Daarom was hij ook een groot voorstander en promotor van “maatschappelijk verantwoord ondernemerschap”

De veelheid van activiteiten die Marcel heeft ontplooid ontplooit, en diverse functies die hij in de verschillende geledingen van de maatschappij heeft bekleed, professioneel en pro deo getuigd van zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.  Ik noem toch maar enkele hiervan.

  • De heer Marcel Meyer werd op 28 januari 2013 benoemd tot Erelid/Voorzitter van de VSB, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, nadat hij in 2010 voorzitter af was.
  • Op 20 november 2013 kreeg hij op voordracht van de VSB de presidentiele ere onderscheiding tot Groot Officier.
  • In 2017 werd door het Waterforum Suriname i.h.k.v. hun eerste lustrum de eerste Career Water Award uitgereikt aan de heer Meyer, als erkenning voor zijn 50-jarige carrière in de weg- en waterbouwkunde van Suriname en daarbuiten.
  • Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op voorstel en voordracht van de Faculteit der Technologische Wetenschappen ondersteund door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Caribbean Employers Confederation, de Spatial Planners Association Suriname en het Water Forum Suriname op 11 augustus 2021 de heer Meyer het Eredoctoraat in de Technologische Wetenschappen verleend.

Verder heeft hij en grote bijdrage geleverd aan:

  • de transformatie van het Bedrijfsleven in Suriname,
  • het van de grond brengen van de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (FIDIC-nivo)
  • het leiden van een samenwerkingsverband in de Bouw- en Constructie Sector,
  • het promoten van nationale en internationale voorschriften voor de aanbesteding en uitvoering van Werken, Diensten en levering van goederen in Suriname
  • Ook in het Technische Onderwijs Marcel zijn sporen achtergelaten van NATIN tot het nog op te zetten Skills Development Centre

Naast zijn werk voor de VSB en zijn andere veelheid van sociaal-maatschappelijk activiteiten vond hij nog de tijd om vanaf de jaren 60 op succesvolle wijze leiding te geven aan het Raadgevend Ingenieurs Bureau SUNECON, die hij heeft getransformeerd van een Eenmanszaak tot een Partnership,. SUnecon is een begrip in onze e samenleving en staat bekend als een kundige, transparante, maatschappelijk verantwoordelijke en vooral integere onderneming, welke tot voorbeeld van de gehele sector van dienstverlenende bedrijven mag strekken.

Tenslotte, zal Marcel mij altijd bijblijven als die hele prettig persoon, met een mooie droge humor, een sterke communicator die het vermogen had om complexe vraagstukken op een zeer eenvoudig en heldere manier samen te vatten en naar voren te brengen, Goede tafelaar en nog betere 40plusser. Rust zacht Marcel.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?