De Private Sector van Suriname heeft recentelijk geparticipeerd in een handelsmissie naar Barbados. Daar is er gesproken met de private sector samen met de minister van BIBIS, het ministerie van Financiën en het ministerie van LVV. De delegatie was vergezeld van een technisch team. De VSB heeft geparticipeerd in de persoon van de ondervoorzitter, Wilfred Baldew, tevens lid Le Grand Baldew. Daarnaast waren ook vertegenwoordigd: het bankwezen door de Hakrinbank en Republic Bank, de productie door SAB, de Molen en Baitali, de Agrosector door Sahara N.V. en de maritieme sector door de Maritieme Autoriteit Suriname. 

“Wij hebben als VSB geparticipeerd aan een meeting met de Caribbean Export Development Agency. Deze is bedoeld om de private sector in het Caribisch gebied te ondersteunen en versterken. CEDA is inmiddels in Suriname geweest en heeft ondersteuning geboden aan enkele Surinaamse bedrijven. Zij zijn een goede partner om mee in zee te gaan en zij wensen Surinaamse bedrijven ook te helpen met het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten. De bedrijven die al gebruik maken van CEDA hebben duidelijk kunnen merken dat hun export volume is toegenomen. CEDA zal in de week van 20-25 april in Suriname zijn voor technische bijstand met praktische ondersteuning aan bedrijven in de productie”, zegt de heer Baldew. 

Ten aanzien van het Brokopondo programma welke in 2018 is gesloten in Suriname komt er een evaluatie in verband met de voortzetting van de projecten welke in dit programma zijn beschreven. Met Senator Alphea Wiggins, de special Envoy van de prime minister voor Suriname en Guyana is gesproken om te kijken hoe dit project naar een hoger niveau getild kan worden. De focus zal natuurlijk ook op een aantal andere projecten komen te liggen. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk in die samenwerking een trilaterale business council moeten hebben waar alle handelsbarrières komen weg te vallen. Hierbij denken we aan:

  • Een goede handelssamenwerking op het gebied van agrarische vis en vleesproducten.
  • Het uitwisselen van kennis binnen de toerismebranche.
  • Transport, scheepvaart en luchtvaart

Verder is er ook een bezoek gebracht aan de Caribbean Development Bank en Caribbean Development Fund. Hier moeten er nog vervolgstappen worden ondernomen inzake mogelijke financiering van ondernemingen in Suriname.  CDF komt volgend week naar Suriname (17-22 april). Projectvoorstellen voor de samenwerking tussen beide landen moeten tijdens dit bezoek op tafel worden gelegd. 

“Er komen reeds in de tweede week van juni missies op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij, handel en investeringen. Wat we uiteindelijk willen is een blik op de exportproducten naar Barbados (bijvoorbeeld dragonfruit) en producten als bijvoorbeeld limestone vanuit Barbados naar Suriname. Men heeft belangstelling in agrarische bedrijven in Suriname en er komt een samenwerking op het gebied van visserij, agro processing en aquacultuur. Voorts is er komende maand is een landbouwtentoonstelling in Barbados (Agrofest). De aanmeldingen hiervoor kunnen via de VSB”, aldus de heer Baldew

Barbados zal binnenkort een foodprocessing en distributie centrum opzetten. Suriname zou daarin ook een grote rol kunnen vervullen.  Het is dus de taak van het bedrijfsleven om uit te zoeken welke relaties we allemaal kunnen aangaan om te kunnen exporteren naar Barbados. 

“Barbados heeft 300.000 inwoners en een potentie van 1 miljoen toeristen per jaar. Er is behoefte aan voedsel voorziening op de markt. Suriname kan hier een potentiële partner in zijn. Logistiek is het een uitdaging. Er moeten teveel tussenstops gemaakt worden en er zijn lange wachttijden. Wij moeten werken aan een betere luchtvaartverbindingen. Als we kijken naar de Ease of Doing Business in beide landen, dan valt er wat te leren van Barbados. Er moet niet te lang gewacht worden op het gewenst niveau van de ranking van Suriname. Nu al moet gekeken worden naar kansen waarop er kan worden ingespeeld, maar  simultaan moet er ook gewerkt worden aan een beter investeringsklimaat in Suriname. Bij de gelegenheid van de Caricom Staatshoofden Meeting zal er een strategische samenwerkingsdocument worden getekend”, besluit de heer Baldew.

Er is ook een ontmoeting geweest met de Barbados Private Sector Association, Barbados CHamber of Commerce and Industry en Invest Barbados.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?