Pesten is een vorm van agressief gedrag, waarbij getracht wordt iemand steeds te pijnigen. Het pesten hoeft niet alleen fysiek plaats te vinden, maar dat kan ook online. Het laatste is een verschijnsel dat zich heden met regelmaat voordoet. Verschillende factoren kunnen leiden tot pesten. De pester is iemand die vaak een sterkere sociale positie heeft.

In gevallen waarbij er sprake is van pesten zijn drie groepen betrokken nl. de pester, de gepeste en de omstanders. Het is in ieder geval belangrijk dat er snel wordt ingegrepen bij gevallen van pesten, omdat dit nare gevolgen kan hebben.

De gepeste persoon moet hulp zoeken. Als het op school gebeurd, kan de klassenleraar, een andere leraar of directielid benaderd worden, waarna de ouders op de hoogte gesteld moeten worden. Omstanders kunnen het pesten ook stoppen door de gepeste te helpen en het pestgedrag af te keuren. Het moeten vertrouwenspersonen zijn.

Als ouders van een kind dat gepest wordt, is het belangrijk om snel oplossingen te gaan zoeken. Een van de eerste oplossingen is om vragen te stellen aan het kind en het kind het verhaal vrij te laten vertellen. Probeer dit onderwerp bespreekbaar te maken in de omgeving waar het kind wordt gepest. Probeer te praten met de pester. Vaak hebben zij niet door dat ze iemand pijnigen. Kinderen die gepest worden voelen zich vaak heel onzeker. Daarom is het ook nodig het kind weerbaar te maken. Het kind moet leren om voor zichzelf op te komen en bewust gemaakt worden dat het pestgedrag niet zelf aan hem of haar ligt.
Ook in Suriname is er sprake van fysieke en cyber bullying. Daarom moet er goede voorlichting gegeven worden. Het moet niet alleen op de basisscholen gebeuren, maar ook op de mulo-en middelbare scholen. In dit bewustmakingsproces moeten niet alleen overheidsinstanties betrokken worden, maar ook de ouders en anderen die op een of andere manier te maken hebben gehad met pesten.
Voorlichting geven of campagnes voeren om het pesten te stoppen, moeten blijven gebeuren. Daarom meen ik als ouder ook mijn bijdrage te leveren aan het bewustwordingsproces.
Ik hoef mij niet te schamen…
Ik hoef mij niet schuldig te voelen …
Ik hoef mij niet rot te voelen ….
Ik ben niet gemeen ….
Ik ben niet gevaarlijk ….
Ik ben niet respectloos …
Want ik pest niet,
Jij toch ook niet?
Op de foto: Poster overhandiging aan Dhr. Rezah Amirkhan, President Lions Club Parwani.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?