De directeur van de VSB, mw. Sherida Mormon, bracht op 3 Mei 2022 een kennismakingsbezoek aan de minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) dhr. Steven Mac Andrew. De VSB wordt gezien als een van de belangrijkste stakeholders van het ministerie van AWJ. De relatie die VSB heeft met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is bekend bij het ministerie. Belangrijk is om werkafspraken te maken. Ook met andere werkgeversorganisatie zullen er afspraken worden gemaakt. Het beleid van AWJ is gericht op dialoog met stakeholders. 

Het ministerie gaat uit van inclusiviteit en gelijkheid van partners. Verbetering van het ondernemersklimaat is belangrijk. Met de vakbeweging is er reeds een afspraak gemaakt om 1 maal per maand bij elkaar te komen. Ten aanzien van werkgelegenheid heeft het bedrijfsleven een belangrijke rol te vervullen. Er zijn in de afgelopen periode met de sociale partners reeds belangrijke stappen gezet voor een beter ondernemingsklimaat.

In het Decent Work Country Program (DWCP) wordt ook de nadruk gelegd op EESE (Enabling Environment for Sustainable Enterprises). Wat betreft Ease of Doing Business moet er nog wat gebeuren. De contouren zijn al gezet. Er is een EASE-rapport dat AWJ nog moet bekijken. In dit kader zal ook het Centrum voor Innovatie en Productiviteit worden geoperationaliseerd. Het is een bij wet ingesteld orgaan en het doel is om te werken aan verhoging van de productiviteit in ons land. Het bevorderen van decent work, waaraan de sociale partners zich hebben gecommitteerd, is ook een onderdeel van de SDG’s. Een derde DWCP zal binnenkort worden voorbereid.  

Mw. Mormon heeft benadrukt dat capaciteitsversterking belangrijk is. Vanuit het bedrijfsleven is er behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Een mogelijke samenwerking met de focus op scholing van arbeidskrachten is dan ook gewenst. Daarbij kunnen de werkarmen SAO en SPWE van AWJ een belangrijke rol vervullen. VSB wil opereren als partner. Gezamenlijk kijken naar issues om deze gezamenlijk op te lossen is immers belangrijk.

Er is besloten om maandelijks overleg te voeren met de VSB.  De Vereniging zal in de tussentijd ook de behoefte aan competentie/trainingen inventariseren. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?