Er zijn 35 PLO busroutes die opereren in groot Paramaribo. Alle busroutes starten/eindigen ergens in de binnenstad. Een tekort aan ruimte in de terminals zorgt voor chaotische situaties en congesties in het verkeer in de binnenstad. Daarbovenop is  tussen 1990 en 2018 het aantal voertuigen in bezit van Surinamers verdrievoudigd. 

Binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP) heeft recent een presentatie plaatsgevonden door ILACO N.V. Het ingenieursbureau ILACO N.V. is aangetrokken door het Directoraat Cultuur om een strategie te ontwikkelen dat het parkeerbeleid in de historische binnenstad moet ordenen. Deze activiteit is onderdeel van de activiteiten binnen PURP om onze historische binnenstad “wederom tot leven te brengen”.

Er zijn in het bestudeerd gebied in totaal 6500 parkeergelegenheden 4500 off street, 1600 legal on street en 500 informal- on street).

De presentatie kenmerkt zich als de eerste bijeenkomst met belanghebbenden, namelijk vertegenwoordigers uit de publieke en private sector. Er volgen meerdere bijeenkomsten en het advies document moet eind juli dit jaar afgerond worden. Natasja Deul, Program Coordinator van PURP, benadrukte het belang van de stakeholders en hun betrokkenheid voor een succesvol uit te voeren parkeerbeleid.

De aanwezigen uit zowel de publieke-als private sector gavem aan meer te willen samenwerken en reeds in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij de uitvoering. Ook richtten veel vragen zich op het onderzoek zelf, dat is uitgevoerd middels enquêtes, interviews, en bestudering van vorige studies. Alle verzamelde informatie geeft aan dat het parkeren in de binnenstad geordend moet worden, maar niet zonder alle bijkomende factoren ook aan te pakken. 

In de afgelopen jaren is het aantal bewoners in het Centrum van Paramaribo sterk afgenomen, omdat veel mensen zich hebben gevestigd in de rurale gebieden. Het gevolg hiervan is dat de straten in het Centrum druk zijn tijdens de reguliere werktijden, maar dat ze daarentegen heel rustig zijn na werktijd.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

COVID-19 ALERT

COVID-19 ALERT

COVID-19 ALERT

Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekend gemaakt dat er wederom een lichte toename is geconstateerd in het aantal Covid-19 besmettingen in Suriname. De VSB is ervan overtuigd dat vaccinatie nog steeds de beste bescherming biedt tegen ernstige ziekte, en het voorkomen van ziekenhuisopnames en/of overlijden. De VSB roept haar leden op om alert te blijven. Ook bemoedigen wij onze leden om de veiligheid op de werkplek te blijven garanderen en werknemers te stimuleren richting vaccinatie.

ACTIVITEITEN

ALV VSB Young Management

May be an image of 12 people, people standing and indoor

Suriname Energy Oil & Gas Summit

No alternative text description for this image

SDG TERUGKOMDAG

UPDATE VOLGT

EOSH TRAININGEN

UPDATE VOLGT

COST & FINANCIAL MANAGEMENT TRAINING

UPDATE VOLGT

EXPORT MARKETING TRAINING

UPDATE VOLGT

SDG TRAINING

UPDATE VOLGT

VSB FEEDBACK FORMULIER

HOE WORD IK LID?