Door: Reina Kolf-Telgt

Lees de introductie eerst

Wat gaat er mis?

Niet alleen in nieuwe organisaties, ook in bestaande organisaties lopen managers van tijd tot tijd tegen uitdagingen aan. Niets blijft hetzelfde, wat de ene keer goed werkt kan een andere keer absoluut volledig mis gaan. Elke keer zullen de leidinggevenden zich dan opnieuw een aantal vragen kunnen stellen.

Om dat goed te doen zijn er natuurlijk vele boeken geschreven met mooie theorieën en officiële checklists. Daar kunnen we natuurlijk een werkgroep voor instellen en een projectmanager kunnen we dan benoemen om na te gaan wat de juiste aanpak is. Heel goed! Maar…..  laten we om te beginnen het eenvoudig houden.

De eerste vraag

Waar gaat het mis? Is het de gekozen strategie, zijn de doelstellingen onjuist, onduidelijk? Is het de manier waarop de organisatie is ingericht, moeten we iets aan de structuur doen? Zullen we de processen en procedures doorlichten? Of, last, but not least: zullen we nagaan of we genoeg aandacht hebben besteed aan de cultuur van de organisatie?

Over het algemeen is het uitgangspunt bij velen dat de Strategie en Structuur, de concrete kant van de organisatie is. Daar gebruiken ze termen als: Meten is Weten etc. Er worden richtlijnen en voorschriften vastgelegd. Iedereen, alle functionarissen, op elke niveau van de organisatie, weet dan precies wat er van ze verwacht wordt. Dat is heel belangrijk omdat dan duidelijk is, waar geen fouten gemaakt mogen worden. En als er fouten zijn dan moeten de maatregelen die genomen worden helder zijn. Dat onderzoek moet direct door elke leidinggevende direct gestart worden.

Maar wacht even, we hadden het ook over Cultuur hebben? Wat zijn daar de voorschriften van? Klinkt als gevaarlijk gebied. Is er voldoende over nagedacht?

Next time! Dan praten we over het hart van de organisatie!!

“Culture eats strategy for breakfast”- Peter Drucker

Reina Kolf-Telgt, HR Potential Development Advisor, met meer dan 30 jaar HR ervaring in Change/HR management & Development

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

EOSH TRAINING