De survey is onderdeel van het grootschalig cross-cultureel project ‘Sustainable Human Resource Management – Cross-Cultural Empirical Study’, waarvoor er data verzameld wordt in meer dan 40 landen, waaronder Suriname. 

Het onderzoek is ontwikkeld door een team van internationale onderzoekers, met aan het hoofd Agnieszka Wojtczuk-Turek  Ph.D. (associate professor aan  de SGH Warsaw School of Economics, Director of Institute of Human Capital, email: agnieszka.wojtczuk-turek@sgh.waw.pl). Voor Suriname zijn, Tesora Ooft MSc (tesora.ooft@uvs.edu) en dr. Rosita Sobhie MSc (rosita.sobhie@uvs.edu), beiden verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de onderzoekscoördinatoren.

Elke werkende (ongeacht positie/functie/sector of gender) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek om de inzichten te verbreden in de implementatie van duurzame ontwikkeling en beheer in bedrijven, waarbij er gelet zal worden op aspecten die verband houden met attitudes en gedrag op de werkplaats, naast een aantal sociaal-economische factoren. Naast het grootschalig vergelijkend onderzoek tussen de 40 verschillende landen, zullen wij voor Suriname ook afzonderlijk de data analyseren. 

Deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. We benadrukken dat deelname aan dit onderzoek geen risico’s met zich meebrengt voor het bedrijf of de respondent en dat de privacy gewaarborgd is. De dataverzameling zal anoniem zijn, dat wil zeggen dat er geen gegevens verzameld worden aan de hand waarvan de respondent of het bedrijf direct geïdentificeerd kan worden. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het is de keuze van de persoon zelf om deel te nemen of niet. 

Survey link: https://forms.gle/mDC2hJFFsr1gYh4h7

(De sluitingsdatum van de survey is gesteld op 31 juli 2022)

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

EOSH TRAINING