Is het echt zo ingewikkeld?

Dat hoeft niet, laten we uitgaan van een belangrijk uitgangspunt uit de vorige column:

het geheel is meer dan de som der delen

Gelukkig gaan managers steeds meer beseffen dat het oplossen van uitdagingen anders kan. Er wordt steeds vaker gezocht naar manieren om binnen de organisatie te zorgen voor de juiste samenhang tussen alle activiteiten. De manager beseft steeds meer hoe belangrijk het is om aan alle elementen van de organisatie op de juiste wijze aandacht te besteden.

Want de oplossing ligt niet volledig aan de juiste structuur met systemen, processen en procedures op zich, ondersteunend aan de missie, visie en strategie. Cruciale factor voor een sucesvolle organisatie is: de mens.

Zonder de  juiste aandacht aan de mens

draaien systemen, processen en procedures niet zoals dat zou moeten.

Het zijn de mensen in de organisatie die zorg dragen

dat het geheel meer is dan de som der delen.

 Om op de juiste manier om te gaan met de mens in de organisatie zullen leidinggevenden zichzelf de belangrijke vraag moeten stellen:

Wat is mijn mensbeeld? Hoe zie ik de mens?

Het antwoord op die vraag bepaalt heel veel.

De manager die beseft dat het eigen mensbeeld weerspiegelt wordt in de wijze waarop met de mensen wordt omgegaan, zal begrijpen dat de manier waarop het personeel binnen de organisatie zich inzet daar een weerspiegeling van is. Deze manager zal bij alle handelingen binnen de organisatie niet alleen op het hoogste niveau, maar ook bij de lagere leidinggevenden erop toezien dat er voldoende aandacht is voor de impact van hun gedrag en beslissingen op de factor mens.

Vooral in uitdagende tijden zal de leidinggevende zich moeten concentreren op de mens als de meest onderscheidende succesfactor. Niet alleen vanwege de steeds competitievere wereld van producten en diensten, maar ook vanwege de complexe externe invloeden in de wereld buiten de organisatie. Wat is het effect van die invloeden op de individuele medewerker, hoe houden zij zich staande. Het gaat om de mens als geheel niet alleen hoe zij hun werk doen, maar om wie ze zijn. Als totaal mens, ken ook hun hart!  Maak Human Resource Management tot Human Heart Management! Ken uw medewerker !

Wordt iedere indididuele medewerker op de juiste wijze ingezet en gewaardeerd voor de talenten en inzet die de medewerker binnen de organisatie binnen brengt?

Worden de mensen voldoende gemotiveerd, gecoacht en begeleid in de eigen ontwikkeling.

Hebben  de mensen verbinding met de missie en visie?

Worden ze ingezet op basis van hun talenten en potentie?

Is er ruimte voor transparante communicatie en feedback?

Zijn de mensen van binnenuit gemotiveerd om het werk dat ze doen goed te doen?

Wordt er voldoende in hun ontwikkeling geinvesteerd?

Wordt er aandacht besteed aan psychologische veiligheid op de werkvloer?

Wordt er gebouwd aan vertrouwen…..

en ga zo maar door !!!

Is de leidinggevende een leider ?

Denk mee !!!

Reina Kolf-Telgt, HR Potential Development Advisor, met meer dan 30 jaar HR ervaring in Change/HR management & Development

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

EOSH TRAINING