De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven organiseerde op donderdag 4 augustus een bijeenkomst voor de  security branche in Suriname. 

De bijeenkomst had verscheidene focusgebieden. Ten eerste werd op verzoek van de VSB door tussenkomst van het Surinaams Standaarden Bureau aandacht geschonken aan het onderwerp van standaardisatie binnen de sector. Er is een zekere mate van “wildgroei” geconstateerd binnen de branche, waar vooral vanwege het gebrek aan standaarden, oneigenlijke concurrentie de deur insluipt. 

Verder werd er  ook aandacht geschonken aan de gemeenschappelijke problemen waar de sector mee te kampen heeft. Het gebrek aan bijvoorbeeld geschoold personeel, een dedicated onderwijsinstelling voor de security branche en het gebrek aan arbeidskrachten worden gekenmerkt als gemeenschappelijke onderwerpen waar de branche samen kan optrekken. Ook hier kan de VSB een belangrijke bijdrage in leveren. 

De deelnemende organisaties (19 bedrijven) hebben aangegeven een voorstander te zijn van standaardisatie. In dat kader zal de VSB, met de ondersteuning van het SSB een aanzet geven. De avond werd afgesloten met wat huiswerk voor de VSB. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

EOSH TRAINING