De vigerende arbeidswetgeving is dringend aan vernieuwing toe. Hierbij gaat het vooral om de volgende wetten:
– Wijziging Decreet Arbeids Advies College (AAC)
– Zwangerschaps- Bevallingsverlof
– Ontwerpwet Vrijheid van Vakverenigingen
– Ontwerpwet Collectieve Arbeidsovereenkomst
– Ontwerpwet Arbeidsinspectie
– Ontwerpwet Arbeidsbemiddeling
– Ontwerpwet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs

Bovengenoemde wetten zijn in behandeling en ter voorbereiding bij De Nationale Assemblee.

De volgende wetten zijn reeds goedgekeurd:

  • Wet op het minimum uurloon;
  • Wet algemeen pensioen Suriname;
  • Wet Nationale  basiszorgverzekering

 

Minimum uurloonstelsel

De wet Minimum Uurloon garandeert een minimuminkomen voor iedereen die arbeid verricht of tegen betaling een dienst verleent. Ook zelfstandigen zijn opgenomen in deze wet en worden door deze wet beschermd. Het sectoraal minimumuurloon geldt voor winkelbedrijven – 120% van het geldende minimum uurloon, horecabedrijven met meer dan 12 werknemers 140% van het geldende minimum uurloon en bewakingsbedrijven – 140% van het geldende minimum uurloon.

De wet Algemeen minimum uurloon wordt in drie fasen ingevoerd.
1 januari 2015 – SRD 4,29 per uur
1 januari 2016 – SRD 5,22 per uur
1 januari 2017 – SRD 6,14 per uur.

arbeid_1

 

Decent Work is Safe & Healthy work

In 2013 is door het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, samen met haar sociale partners een concept programma ‘Decent Work voor Suriname’, afgerond. Ondersteuning werd daarbij gegeven door het regionaal kantoor van de ILO.

 

 

Modernisatie en harmonisatie Surinaamse Arbeidswetgeving

Het ministerie van Arbeid werkt hard aan de het harmoniseren van de surinaamse arbeidswetgeving. De VSB als tripartiete partner doet haar bijdrage via het DECENT COUNTRY WORK PROGRAMME (DCWP) en via diverse commissies waaronder het Arbeids Advies College.

Op de website van het ministerie vindt u de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de diverse wetsvoorstellen en of wijzigingen zoals de

  • Arbeidsgeschillenwet
  • Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
  • Arbeidswet en anderen.