Het beleidsplan 2016 – 2018 van de VSB
Het beleidsplan 2016 – 2018 is een tweejarig beleidsplan, welke grotendeels voortborduurt op de doelen, die waren geformuleerd voor de periode 2014 – 2015. Er is gekozen voor een tweejarig beleidsplan, omdat de VSB noodzakelijkerwijs door een periode van transitie zal moeten gaan door een aantal interne ontwikkelingen. De belangrijkste hiervan zijn de verdere professionalisering van het Bureau van de VSB en de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter in april 2016.

Steven Mac Andrew, Directeur VSB.

Strategische doelen 2016 – 2018

Het overkoepelend doel van de VSB in 2016 en 2017 zal zijn de transformatie van de Vereniging, zodat het beter kan inspelen op de wensen en behoeften van haar leden, in het bijzonder de behartiging van de belangen van de leden en het verlenen van kritische diensten. Voorts moet de transformatie ertoe leiden, dat de VSB op professionele, effectieve en efficiente wijze meegaat met de ontwikkelingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau, zodat het belang van werkgevers op holistische wijze, maar met de ter beschikking zijnde middelen, gediend kan worden.

De voorgestelde specifieke strategische doelen voor de periode 1 januari 2016 – 31 decemer 2017 zijn

• professionalisering van de VSB

• strategische communicatie en informatieverstrekking

• duurzame ontwikkeling en corporate social responsibility (csr)

• Verbetering van het ondernemingsklimaat en bevordering van ondernemerschap

• decent work

Lees verder in de Werkgever nummer 15, w-mag-dWg15-2016, pagina 7 tot en met 11.