Het bevorderen van Gezondheid, Veiligheid op de werkplek en een Duurzaam Milieu (OSHE) staat hoog op de VSB agenda. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de dimensies en consequenties van werkgerelateerde ongelukken en ziektes en OSHE programma’s in hun beleid integreren.

Op 16 en 17 oktober 2011 organiseerde de VSB een OSHE Workshop in samenwerking met het ILO-Caribbean Regional Office en het ILO programma voor OSHE in de regio. De eerste dag was bestemd voor kennis- en informatie-uitwisseling tussen deskundigen en beleidsmakers.

Aan de orde kwamen het nut van OSHE op de werkplek, het effect op de bedrijfsvoering, wetgeving, preventie, bedrijfscultuur en risico analyses. Wat hoog op de agenda staat en meer aandacht vraagt, zijn de instituten die toezicht houden en controle uitoefenen op de naleving van de bestaande wet- en regelgeving in Suriname. Ook werd een overzicht gegeven van het regionale ILO-OSHE programma dat tot doel heeft om werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid te ondersteunen bij het bevorderen van OSHE. Hierbij staat centraal de beroepsveiligheid waarbij OSHE verantwoordelijkheden in een breder kader geplaatst worden. Dit kan worden bereikt door een pro-actieve en preventieve houding en innovatieve oplossingen binnen het bedrijf. Opleiding en training kunnen zorgen voor een positieve impact op het verbeteren van de gezondheids- en veiligheidscultuur.

Download hier het artikel “Decent Work is Safe & Healthy Work”