EPAs- ECONOMISCHE
PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN

Het is belangrijk te weten dat de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA) niet de gehele Cotonou overeenkomst vervangt maar slechts het handelsgedeelte.

De Cotonou overeenkomst was gesloten in het jaar 2000 en beslaat drie gebieden van partnerschap te weten tussen de ACP en EU landen:

  • ontwikkelingsfinanciering
  • handel en economische samenwerking
  • culturele , sociale en regionale samenwerking

De Cotonou overeenkomst loopt af in het jaar 2020. De EU en ACP landen zullen dan nagaan of er een verlenging hiervan zal plaatsvinden of een vervanging van deze overeenkomst. Begin 2000, hebben de ACP en EU landen besloten om het handelsgedeelte van de Cotonou overeenkomst te vervangen door een nieuwe regeling die conform de WTO regels ( World Trade Organization) is. Deze nieuwe handelsregeling, genaamd de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA), is per 1 januari 2008 ingegaan.

Download hier de Economic Partnership Agreement (EPA)