Energievoorziening voor de toekomst

powersupplyEnergie is een speerpunt in het VSB beleid. Nationale ontwikkeling is niet denkbaar zonder de groeiende vraag naar energie veilig te stellen. Voor bedrijven is energievoorziening een levensader. In haar activiteiten richt de VSB zich op vraagstukken als hernieuwbare energiebronnen, energiemanagement in bedrijven en een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Samen met de overheid en andere stakeholders werkte de VSB aan een gestructureerd Power Systeem zoals vermeld in de KEMA studie van 2008. Een energiewet en het instellen van een energie-instituut vormden hiervan de basis. In opeenvolgende jaren liet de VSB haar stem horen in vele ‘Power’ conferenties, seminars, workshops, bijeenkomsten van stakeholders.

Aspecten die naast de wet en het instituut ook steeds werden benadrukt waren het ontwikkelen van ‘groene’ energie, marktconforme prijsvorming en de energievoorziening in het binnenland. In 2012 bracht de VSB een aantal standpunten naar voren in een nieuwe energieconferentie die het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen belegde in het kader van het IDB project ‘Support to the Institutional and Operational Strengthening of the Energy Sector’.

afobakaSamen met Stichting d’ONS – partner van de VSB – werkte de VSV aan een haalbaarheidsstudie en een business proposal voor het opzetten van zonne-energiecentra in het binnenland.
De opwekkking van Hydro energie door de Afobakka stuwdam neemt een centrale plaats in. In het VSB magazine de Werkgever, editie nr. 9 van mei 2012, schreef mr. Roy Shyamnarain het artikel ‘De Brokopondo-overeenkomst: it’s all about power over the power’.

Download hier de ‘De Brokopondo-overeenkomst: it’s all about power over the power’

Op de Algemene Leden Vergadering van 6 december 2013 kreeg ir. Ir. Remond Pahladsingh, directeur van ILIACO, de gelegenheid om zijn toekomstvisie op het energievraagstuk te presenteren. Hierin stelde hij de benutting van de grondstof thorium centraal.

controlekamerBedrijven kunnen zelf bijdragen aan een efficiënt energiegebruik zowel in maatschappelijk als in bedrijfseconomisch opzicht. In een seminar die eind 2012 werd georganiseerd in samenwerking met een PUM deskundige, en in een artikel in de Werkgever nr. 9 van maart 2013, zette de VSB de eerste stappen om bedrijven bewust te maken van hun rol in de hele energieketen door efficiënt energiemanagement toe te passen.

Download hier de Energiemanagement