Manodj Hindori, voorzitter van Waterforum Suriname, presenteerde op het door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen georganiseerde seminar van 19 en 20 maart jl. in het kader van de ‘Waterweek’, een Roadmap voor het Nationaal Water Beleid (NWB) van Suriname.

waterforum-wereldwater-dagHet Stappenplan moet inhouden:

  1. samenstellen van een multidisciplinaire commissie NWB;
  2. Concipiëren van het NWB;
  3. workshops en informatiebijeenkomsten met alle stakeholders;
  4. bevorderen van bewustzijn bij beleidsmakers, politici en burgers;
  5. aannemen en bekrachtigen van het NWB; en
  6. implementeren van het NWB.

Manodj Hindori gaf aan dat het Het Nationaal Water Beleid moet omvatten:

Inventarisatie van waterbronnen Infrastructuur en waterwerken
Bestemming van beschikbaar water Wet-en regelgeving
Drinkwater voor een ieder Financiering en economische waarde
Sanitaire voorzieningen in het gehele land Coördinatie van beleid en organisatie van uitvoering
Bescherming tegen vervuiling en lozingen Institutionele capaciteitsontwikkeling
Waterkwaliteit en afvalwaterzuivering Onderzoek, onderwijs en trainingen
Efficiënte benutting van beschikbaar water Landelijke awareness campagnes
Management van overstromingen en droogte Implementatie
Klimaatverandering en bescherming van bronnen Monitoring en evaluatie

 

Download hier Het Waterforum en Wereld Water Dag 2013