karyu1Het USAID/PADF Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program is een trainingsprogramma voor jongeren die ‘at risk’ zijn, of school drop-outs, of jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Gebleken is dat er bij bedrijven in bijna alle economische sectoren een grote behoefte bestaat aan wat genoemd wordt ‘entry-level workers’: hospitality & toerisme, constructie, agrarische sector, mijnbouw, transport, bosbouw, schoonmaakbedrijven, beveiligingsbedrijven etc. De bevindingen zijn echter ook dat het de jongeren ontbreekt aan beroepsvaardigheden, aan ‘basic life skills’, en aan een goede werkattitude en –ethiek om in te kunnen spelen op deze behoefte. Er blijken ook nauwelijks goede communicatielijnen te zijn tussen de private sector en formele en niet-formele beroepsonderwijsinstellingen. En heel belangrijk: de onderwijsinstellingen trainen de jongeren onvoldoende in noodzakelijke beroeps- en sociale vaardigheden om te kunnen voldoen aan de eisen die de private sector stelt aan ‘entry-level workers’. Het USAID/PADF programma wil deze cirkel doorbreken door de jongeren te trainen, aan werk te helpen en te begeleiden in hun werk.

karyu2Aan het einde van het programma, dat van augustus 2013 – februari 2016 loopt, moeten 1.500 jongeren aan werk zijn geholpen en 500 jongeren stage lopen!

Op 7 mei 2014 werd de Technische Advies Commissie geïnstalleerd voor de uitvoering van het PADF – Kari Yu ! programma. In de 16 personen tellende commissie zitten vertegenwoordigers uit de private sector (waaronder VSB, ASFA, AKMOS), het maatschappelijk middenveld, de overheid en internationale organisaties. VSB beleidsmedewerkster Dayenne Wielingen-Verwey vertegenwoordigt de VSB in deze commissie.