UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VSB

2016-1
Geachte leden,
Het Bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven nodigt u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 07 maart 2016 om 19:00 uur in het auditorium van Self Reliance aan de Heerenstraat 48.

De agendapunten zijn:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2015
 • Presentatie Beleidsvoornemens voor het Verenigingsjaar 2016
 • Presentatie Begroting voor het Verenigingsjaar 2016
 • Wat ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Uw participatie wordt zeer op prijs gesteld.

VSB TRAININGEN

2016-2
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven verzorgt binnenkort in samenwerking met de Stichting Customer Service Awards and
Certification (CSAC) en N.A.A.M. Consultancy wederom de volgende CUSTOMER SERVICE trainingen voor haar leden:

 • CUSTOMER SERVICE
 • REFRESHMENT CUSTOMER SERVICE
 • AUDIT CUSTOMER SERVICE

Bedrijven die deelnemen worden gecertificeerd en ontvangen publiekelijk hun certificaat tijdens de Customer Service Awards Ceremony.

U kunt uw bedrijf en medewerkers aanmelden voor participatie aan een van de trainingen tot en met dinsdag 08 maart 2016.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mw. Ing. C. Vroom, Algemeen Beleidsmedewerker van de VSB -> tel. 475286/475287, email: cheryl.vroom@vsbstia.org
Mw. Mr. H. Doelwijt, Secretaris van de VSB ->tel. 475286/475287, e-mail: helen.doelwijt@vsbstia.org

CSR AWARD GALA 2016

Geachte Leden,

Wij hebben het de vorige week in Nieuwslijn no. 746 reeds aangekondigd: De VSB zal in de tweede helft van 2016 voor de tweede keer Corporate Social Responsibility (CSR) Awards uitreiken aan daarvoor in aanmerking komende lidbedrijven.

In deze Nieuwslijn belichten wij de criteria voor de bedrijven die wensen mee te dingen naar een CSR award (de genomineerden).

VSB-criteria:

 • Het bedrijf is lid van de VSB
 • Het bedrijf is in Suriname gevestigd
 • De kernactiviteiten van het bedrijf hebben positieve impact op people en/of planet
 • Het bedrijf communiceert transparant over zijn MVO-beleid en -activiteiten
 • Het bedrijf betrekt actief zijn stakeholders bij zijn MVO-beleid en -activiteiten
 • Het bedrijf heeft in de afgelopen 5 jaar MVO-activiteiten ondernomen die (op dat moment) baanbrekend waren in de betreffende sector/markt.
 • Het MVO-beleid van het bedrijf heeft in de afgelopen 5 jaar de toon gezet en navolging gekregen in de betreffende sector/markt.

De VSB hanteert ISO 26000 Seven Key Principles:

 1. 2016-4Accountability
  People who act for your organization – hold them
  responsible for their actions
 2. Transparency
  Be open and willing to explain how your organization
  operates, makes decisions, handles money etc.
 3. Ethical behaviour
  Treat others honestly and fairly
  Respect for:
 4. Stakeholder interests
 5. Rule of law
 6. International norms of behaviour
 7. Human rights

CSR Seven core subjects

ISO 26000 identifies seven core subjects that socially responsible businesses should address:

 • Organizational governance
 • Human rights
 • Labour practices
 • Environment
 • Fair operating practices
 • Consumer issues
 • Community involvement and development

De datum en de locatie van de Award Gala worden op korte termijn bekend gemaakt.

VSB VERWELKOMT N.V. TRAYMORE

Geachte leden,

Vanwege enkele wijzigingen in de tekst, wordt de verwelkoming van het nieuw lidbedrijf N.V. Traymore, voor de volledigheid opnieuw geplaatst.

De NieuwslijnnoNieuwslijnno746-3 Vereniging Surinaams Bedrijfsleven mocht per 01 februari 2016 verwelkomen: N.V. TRAYMORE
N.V. TRAYMORE is een investeerder in de sector handel en scheepvaart in Suriname. In de late jaren negentig verschoof Suralco haar mijnbouwactiviteiten te Coermotibo naar de voorkant van de rivier. Het Moengo Dock werd hierdoor overbodig en werd in 1994 verkocht aan een particuliere onderneming. In 2004 kocht N.V. Traymore het Moengo Dock, rehabiliteerde deze om de huidige en toekomstige activiteiten te vergemakkelijken en gaf zij Moengo tegelijkertijd een economische
boost. De haven werd officieel geopend op 19 april 2008.

N.V. TRAYMORE is een ISPS en ISO gecertificeerde haven, die ook heeft geïnvesteerd in haven equipment. Haar voornaamste
activiteit op de haven zijn de ladingen waaronder containers, bulkproducten en dieselolie. De haven is bereikbaar via de Cottica rivier. Newmont, Surgold maakt deel uit van N.V. Traymore’s clientèle. Het bedrijf heeft als doel het behouden en leveren van de hoogste en meest effectieve kwaliteit van havenwarehousing en vrachthandelingsdiensten aan haar klanten.

Over de toetreding als lid van de VSB, zegt de General Manager van N.V. TRAYMORE, de heer E. Profijt: “Als ondernemer is het belangrijk om te bundelen met andere leden in dezelfde branche om zo betere kansen te creëren met het oog op het realiseren van doelen. Samen staan we sterker”.
Nieuwslijnno2Nieuwslijnno1