HANDLEIDING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

HANDLEIDING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYDe Vereniging Surinaams Bedrijfsleven voorziet haar leden binnenkort van een Corporate Social Responsibility (CSR) handleiding. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, had bij de opening van de workshops in januari 2016 erop geattendeerd dat het nog enige jaren zal duren voordat CSR geïntegreerd is in de bedrijfsvoering van bedrijven. Met de handleiding, die gebaseerd is op de gehouden workshops, hoopt de VSB verder bij te dragen aan de integratie van CSR in bedrijven. De handleiding is een product uit het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

Het Corporate Social Responsibility project is een groot succes geworden, gelet op de positieve feedback van participanten. Het project, dat met middelen uit het CFLI is uitgevoerd, wordt op 04 maart afgesloten. De Ambassadeur van Canada, Zijne Excellentie Pierre Giroux, zal de VSB wederom bezoeken voor de afsluiting van het project.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VSB

De Algemene Ledenvergadering van de VSB vindt plaats op:

maandag 07 maart 2016

om 19:00 uur

in het auditorium van Self Reliance

Meeting

VSB PARTICIPEERT IN GEDRAGSCODE EVALUATIECOMMISSIE STIVASUR

De VSB zal participeren in de Evaluatie Commissie, die door de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (STIVASUR) in het leven zal worden geroepen om klachten, die betrekking hebben op de gedragscode voor reclame en marketing van alcoholhoudende drank te adresseren. In de Evaluatie Commissie hebben – naast de vertegenwoordiger van de VSB – verder zitting: de voorzitter van STIVASUR, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie en Politie of ander regeringsorgaan, een gepensioneerde rechter, een vertegenwoordiger van de Vereniging van Journalisten of de Mediaraad en de Secretaris van STIVASUR. De gedragscode van STIVASUR is per 1 maart 2016 in werking getreden.

IDB WERKT AAN SURINAME COUNTRY STRATEGY 2016-2020

De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, participeerde op dinsdag 23 februari in een Civil Society Consultative Meeting van de IDB Country Office in Suriname. Tijdens deze meeting werden de aanwezigen door de heer Alejandro Melandri, Representative Country Office Suriname, geïnformeerd over het proces voor de ontwikkeling van de nieuwe Country Strategy voor 2016-2020 en over de huidige IDB Country Portfolio. De heer Melandri gaf aan, dat de IDB een vrij brede definitie hanteert voor Civil Society, welke naast organisaties van het bedrijfsleven, ook NGO’s, non-profit organisaties, gemeenschapsorganisaties, universiteiten, faith-based organisaties en tribale gemeenschappen omvat.

De Country Representative merkte verder op, dat de IDB consulteert met Civil Society, omdat de Bank informatie wil delen, suggesties wil verwerven en aspecten wil bediscussiëren, waar verbetering mogelijk is. De bedoeling is, dat er in mei wederom een meeting zal plaatsvinden, waarbij de draft Country Strategy 2016-2020 gepresenteerd en besproken zal worden. De heer Melandri benadrukte dat de Bank op basis van haar mandaat slechts rekening kan houden met de wensen van de Staat voor wat betreft de prioriteiten, die opgenomen zullen worden in de Country Strategy, maar dat Civil Society commentaar mag leveren op de geïdentificeerde prioriteiten.

Bij de meeting was ook aanwezig de Ere-Voorzitter van de VSB, de heer Marcel Meyer, weliswaar in een andere hoedanigheid.

UNICEF, UNDP EN UNFPA PRESENTEREN CONCEPT OUTCOMES COUNTRY PROGRAMME DOCUMENTS

Op 24 februari presenteerden de UNICEF, UNDP en UNFPA de concept outcomes voor hun respectieve Country Programme Documents. De gepresenteerde concept outcomes waren geformuleerd op basis van de geïdentificeerde prioriteitsthema’s van de UN Multi-Country Sustainable Development Framework (UN MSDF). De UN MSDF zal, zoals vorig jaar aangegeven in Nieuwslijn no. 732, de United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) vervangen, die voor diverse Caribische landen dit jaar afloopt. De UN heeft namelijk geopteerd om voor hun nieuwe cyclus een regionaal samenwerkingsraamwerk op te stellen. De presentaties op 24 februari werden gevolgd door Working Table Discussions en Plenary Feedback, waarbij participanten gemotiveerd konden aangeven welke concept outcomes van belang geacht worden voor Suriname en wat voor soort ondersteuning verwacht wordt. De heer Steven Mac Andrew, Directeur VSB, vertegenwoordigde de Vereniging tijdens deze consultatieve workshop.

FITCH DOWNGRADES SURINAME

“Fitch Ratings has downgraded Suriname’s long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) to ‘B+’ from ‘BB-‘. The Rating Outlook is revised to Negative from Stable. The Country Ceiling has been downgraded to ‘B+’ from ‘BB-‘. The short-term foreign currency IDR is affirmed at ‘B”. Dit was de kern van het bericht van Business Wire, waarin de Rating Agency kenbaar maakte, dat het de rating van Suriname van stabiel naar negatief had gedowngraded. De downgrade was verwachtbaar gelet op de huidige financieel-economische situatie in ons land. Fitch heeft er ook op gewezen, dat “the business environment for small investors, quality of economic and public finance statistics, and institutional capacity constrain Suriname’s ratings.”

De VSB heeft vaker gewezen op de noodzaak om de “ease of doing business” te verbeteren in Suriname voor micro, kleine en middelgrote ondernemers, zodat zij ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de economische bedrijvigheid in ons land. De Competitiveness Unit van Suriname (CUS) zal gelukkig binnenkort een aantal projecten uitvoeren, die zullen moeten bijdragen aan de verbetering van het ondernemingsklimaat in Suriname. De VSB blijft bereid om haar ondersteuning te geven waar nodig en is in dit kader ook bezig met de International Labour Organization (ILO) om te kijken hoe de “enabling environment voor sustainable enterprises (EESE) verbeterd kan worden. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, hoopt hierover op kort termijn gesprekken te voeren met de ILO.

KORTE BERICHTEN

  1. KARI YU! job fair
    KARI YU! job fairOp vrijdag 11 maart zal de Kari Yu! job fair voor de 6e maal plaatsvinden en wel op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De job fair biedt bedrijven de kans met afgestudeerden van het Kari Yu! te interacteren en aan werving te doen voor entry level jobs. Participeer dus en ontmoet uw nieuwe medewerker op de Kari Yu! job fair.
  2. Project KON, YEPI DE!
    Project KON, YEPI DE!Stichting RUMAS voert van 29 januari tot en met 29 juli 2016 het project Kon, Yepi De! uit.
    De Stichting kijkt uit naar ondernemingen die bereid zijn om “drop-out” jongeren voor minimaal drie maanden te plaatsen in hun bedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen metmevrouw Emmy Hart op de telefoonnummers 441925/442678/8576163.