VSB 66 JAAR – EERSTE CSR AVOND

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bestaat op maandag 28 maart 66 jaar.

De Vereniging heeft ervoor gekozen om dit jaar – gelet op de sombere economische situatie – dit heuglijk feit op een educatieve wijze te herdenken door op woensdag 6 april 2016 een eerste Corporate Social RespoCSR 751nsibility (CSR) avond te organiseren in het auditorium van Self Reliance.

Tijdens deze eerste CSR avond zullen onder meer inleidingen verzorgd worden door mevrouw Esther Wielzen, CSR deskundige, en SURESUR. Mevrouw Wielzen zal ingaan op CSR in het algemeen, in het bijzonder de situatie in Suriname, terwijl vertegenwoordigers van SURESUR een presentatie zullen houden over een initiatief om te geraken tot een meer professionele afvalverwerking in ons land.

De CSR avond moet gezien worden als een reactie op de wens van leden, geuit tijdens de CSR workshops in januari, om vaker educatieve CSR activiteiten te ontplooien. De behoefte werd aangegeven voor meer informatie over CSR in het algemeen, mensenrechten en het milieu.

De avond zal worden afgesloten met een gezellig samenzijn.

PROGRESSIE VAN “EESE”

Er is progressie geboekt met de implementatie van EESE van zaken die niet afhankelijk zijn van middelen van de overheid.

Tot deze conclusie kwamen de participanten aan de tripartiete meeting over de status van Suriname’s Werkprogramma voor wat betreft de “Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE)”. Met name de VSB  is erin geslaagd om door lobbywerk en andere activiteiten een aantal zaken te realiseren of vooruitgang te boeken, onder meer voor wat betreft de herinstallatie van de SER.

De participanten waren echter van mening dat op enkele gebieden, die cruciaal zijn voor de “ease of doing business” er geen vooruitgang te bespeuren valt, omdat in het afgelopen jaar geen relevante wetten zijn aangenomen. De verwachting is wel dat op kort termijn deze wetten, die reeds ontworpen zijn, besproken zullen worden door de Raad van Ministers, de Staatsraad en/of de Nationale Assemblée. Ook werd de noodzaak benadrukt van de aanname van de CARICOM Double Taxation Agreement en van een verandering in de werkcultuur en werkethiek.

De meeting werd op 21 maart georganiseerd door de International Labour Organization (ILO). De deelnemers aan de vergadering deden een beroep op de ILO om ook op andere gebieden technische assistentie te verlenen.

VSB AGENDA APRIL 2016

April 6

 

EERSTE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AVOND

 

          28 APRIL          

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

 

VSB VERTEGENWOORDIGD BIJ 56e JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CEC

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven werd bij de 56e jaarlijkse algemene vergadering van de CEC vertegenwoordigd door de voorzitter van de VSB, de heer Ferdinand Welzijn, de heer Paul Torilal, bestuurslid van de VSB en de heer Steven Mac Andrew, directeur van de VSB.

De bijeenkomst werd voorafgegaan door een Strategic Planning Workshop, waarin de President van de CEC, de heer Wayne Chen, een overzicht gaf van de werkzaamheden die in de periode juni 2015 – maart 2016 door de CEC zijn uitgevoerd. De heer Chen belichtte ook de vooruitgang die de CEC heeft geboekt in haar zoektocht naar erkenning als de regionale stem van werkgevers. De officiële erkenning door CARICOM, CARIFORUM en hun lidlanden en het door de EU gefinancierd Project zijn stappen voorwaarts geweest die de confederatie in staat hebben gesteld een hoogtepunt te bereiken en haar grootste stijging in decennia in ledenaantal te realiseren.

Lidlanden hebben tijdens de meeting ook hun voortdurende strijd aangekaart binnen hun respectieve landen op het gebied van Sociale Dialoog en de herziening van de arbeidswetgeving die niet voldoende prioriteit geniet van de Overheden.

Tijdens de meeting werden ook de nieuwe Visie en Missie van de CEC besproken en gecompleteerd.

CEC

CEC 17 maart 2016

Photo: Gabrielle Johnson/CEC                                          

(L to R):  CEC Board Members Ruben McSween (Trinidad), Ferdinand Welzijn (Suriname) and CEC Member Paul Torilal (Suriname) at the Caribbean Employers’ Confederation 56th Annual General Meeting on 17 March 2016.

HET BESTUUR VAN DE VSB WENST U TOE

vrolijke paasdagen 1