BRETTON WOODS INSTITUTEN PRATEN MET VSB

De Bretton Woods instituten hebben gesprekken gevoerd met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Op vrijdag 08 april had de VSB een onderhoud met een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en op dinsdag 12 april met een delegatie van de Wereld Bank. Beide instituten wisselden van gedachten met de VSB over zaken, die relevant zijn voor een Surinaams aanpassingsprogramma. Het is nu duidelijk, dat Suriname heeft geopteerd voor een programma, dat zelf wordt opgesteld door het land en dat niet is voorgeschreven door het IMF of de World Bank: het “home grown” aanpassingsprogramma. De organisaties leveren slechts technische assistentie bij het uitwerken van bepaalde aspecten van het programma.

Tijdens het gesprek met het IMF kwamen voornamelijk de financieel-economische en monetaire issues aan de orde, zoals de wisselkoersen en de belastingen. Maar er werd ook gesproken over onderwerpen zoals privatisering, en over sectoren die potentie hebben voor sterke groei, zoals toerisme. Het gesprek met de World Bank stond in het teken van trade facilitation. Dit is niet vreemd, want de facilitering van de handel moet onder andere leiden tot het genereren van noodzakelijke deviezen. De Bretton Woods instituten zijn ook benaderd door Suriname voor financiering.

EERSTE NATIONALE HiAP WORKSHOP LEVERT ZES BELEIDSVOORSTELLEN OP

HiAPOp dinsdag 12 april vond de eerste nationale HiAP (Health in All Policies) workshop plaats om te beslissen over 24 beleidsvoorstellen, die in de afgelopen 3 maanden werden ontwikkeld door 8 intersectorale werkgroepen. HiAP is een benadering, geadopteerd door de World Health Organisation (WHO). Uit de 24 beleidsvoorstellen werden 6 geselecteerd, die verder uitgewerkt zullen worden.

De HiAP benadering heeft betrekking op het overheidsbeleid in diverse sectoren – dus niet alleen de gezondheidszorg -, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de gevolgen van besluiten op de gezondheid door synergieën van beleid te bewerkstelligen.

De HiAP benadering richt zich op het vermijden van schadelijke gezondheidseffecten ter verbetering van de gezondheid van de bevolking en gelijkheid van gezondheid. Het concept van HiAP houdt de volgende beginselen in: legitimiteit, verantwoordingsplicht, transparantie en toegang tot informatie, participatie, duurzaamheid, en samenwerking tussen sectoren en alle niveaus van de overheid.

De HiAP workshop in Suriname is wereldwijd de eerste die is gehouden, wat uiteraard een goede zaak is voor ons land. De Directeur van de VSB, de heer Steven Mac Andrew, heeft geparticipeerd in deze eerste nationale HiAP workshop als observer met stemrecht. De heer Bryan Renten, Bestuurslid van de VSB, heeft ook deelgenomen aan de workshop als actieve deelnemer, aangezien Fernandes volledig heeft geparticipeerd in de meetings van de werkgroepen in de afgelopen 3 maanden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VSB

28-april 2016 ALV

VSB NEEMT DEEL AAN TRAINING MEDEDINGINGSRECHT

De Secretaris van de VSB, mevrouw Mr. Helen Doelwijt, heeft op 13 april 2016 geparticipeerd in een training over het Mededingingsrecht. De training had als doel het verruimen van de kennis en het bewustzijn van mededingingsrecht en het beleid hierop, en om inzicht te geven in de voordelen voor consument en economie.

Aan de orde kwamen onder andere de belangrijkste elementen van de ontwikkelde mededingingsmodellen in Caricom en Cariforum, de relatie tussen de verschillende instituten en de rechtssystemen bij de implementatie, evenals de relatie tussen mededinging en handelsbeleid en de rol van civil society hierbij. Duidelijk moet worden aangetekend dat mededingingsrecht is gebaseerd op economische interactie van ondernemingen, anders dan andere rechtsgebieden, die gebaseerd zijn op andere maatschappelijke beginselen, zoals veiligheid en gezondheid.

Van de 15 Cariforum landen hebben al vijf een mededingingswet, te weten Jamaica, Barbados, Guyana, Trinidad & Tobago en de Dominicaanse Republiek. Van deze landen heeft alleen Trinidad & Tobago het deel over de instelling van CCC (Caricom Competition Commission) afgekondigd. Suriname, Belize, de Bahamas en de Dominicaanse Republiek hebben al een conceptwet. De conceptwet van Suriname is na consultatie met stakeholders goedgekeurd door de Raad van Ministers en doorgestuurd naar de Staatsraad.

De training Mededingingsrecht werd verzorgd door het Ministerie van Handel in samenwerking met CCC, Cariforum en de European Union (EU). Het ligt in de bedoeling van het ministerie om vervolgtrainingen te organiseren.

CARIBBEAN NEWSLINK JANUARI-MAART 2016

CEC participation Suriname 2016In Nieuwslijn no. 751 van 24 maart 2016 werd u geïnformeerd over:

– de participatie van de VSB aan de Strategic Planning Workshop op 16 en 17 maart 2016  van de CEC
– de participatie van de VSB aan de 56e Annual General Meeting van de CEC
– het EESE werkprogramma voor Suriname
Op de pagina’s 10 en 11 van de Caribbean Newslink van januari-maart 2016, is deze informatie ook opgenomen.

U leest hierover en meer in de:

Caribbean Newslink January-March 2016

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_467341.pdf