VSB DIREKTEUR NAAR GENEVE

Dhr. Steven Mac Andrew directeur van de VSB vertrok op zondag 29 mei naar Genève ter bijwoning van een conferentie van werkgevers.
Het doel van deze conferentie is om te komen tot een integraal strategisch plan voor de leden NL761pic1van de International Labor Organisation, de ILO.
De ILO–Directeur General, Dhr. Guy Ryder, sprak de aanwezige werkgevers vertegenwoordigers toe.
In zijn toespraak benadrukte hij de belangrijkheid van de besluiten van deze conferentie, welke mede bepalend zullen zijn voor de richting die de organisatie in de toekomst zal opgaan.

In november 2016 staat een meeting gepland met de verschillende overheden, waarin de genomen besluiten zullen worden bediscussieerd. Dhr. Ryder gaf duidelijk aan dat de resultaten van deze bijeenkomst zinvol zijn, alleen als deze door de gehele organisatie worden gedragen.

De ILO – Direkteur General nam in 2012 zitting in deze functie, en heeft 3 aandachtsgebied en voorop gesteld:

  1. Het initiatief voor herziening van de Standaarden, de resultaten hiervan zullen zeer belangrijk zijn voor deze dynamische organisatie.
  2.  Armoede bestrijding, èèn van zijn persoonlijke keuzes. Belangrijk hierbij is de centrale plaats die privé ondernemingen innemen voor het creëren van werkgelegenheid, welke resulteert in economische groei.
  3. Als 3e aandachtsgebied, werd aangehaald de toekomst van werk initiatief, hij gaf aan op zoek te gaan naar wereldwijd draagvlak hiervoor. Er is reeds ondersteuning van 115 lidlanden.

We hopen u in de volgende editie meer informatie te verschaffen over deze conferentie.

 

OVERLEGPLATFORM KRIJGT UITLEG HERSTEL – EN STABILISATIEPROGRAMMA

logosorgaplatform2016

Het overleg platform bestaande uit ;
-Algemene Aannemers Vereniging (AAV)
-Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
-Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA)
-Tourism Union of the Republic of Suriname (TOURS)
-Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW)

Werden uitgenodigd voor woensdag 1 juni in het perscentrum van het kabinet van de President, voor een presentatie van het stabiliteits – en herstelprogramma 2016-2018.

De presentatie werd gehouden door de Minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad in aanwezigheid van de Vice President. Na de presentatie hadden de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen.
Er vond een discussie plaats waarbij de nodige kanttekeningen werden geplaatst op het gepresenteerde.
Tijdens de spoed ALV van woensdag 1 juni, heeft de VSB besloten officieel te zullen reageren zo gauw het plan is ontvangen en doorgenomen.
Deze kanttekeningen zullen worden vervat in een memo, welke de VSB officieel zal aanbieden aan de regering.
Bij deze zal de regering ook worden meegedeeld, dat de memo eveneens aan de delegatie van het IMF, die op 6 juni arriveert, zal worden aangeboden.

 

REMINDER: REGISTRATIE WOMEN IN BUSINESS HANDELSMISSIE

We willen u herinneren aan de handelsmissie die van 20 t/m 23 juni 2016 zal plaatsvinden.
Deze missie vindt plaats vanuit de Women Entrepeneurs Nederland.
Tijdens deze handelsmissie zal u in staat worden gesteld te netwerken met zowel Nederlandse als ook Surinaamse vrouwelijke ondernemers, op 21 juni in het Courtyard Mariott Hotel tijdens
de Cocktail Networking Reception en de Women in Leadership Summit op 22 juni bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

wib

Deelname is voor ingezeten ondernemers geheel gesponsord.
Voor deelname hieraan kunt zich tot uiterlijk 12 juni 2016 registreren via de website www.womensurinam.com

 

 

 

 

 

 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VSB KANTOORVSBlogometgebouw

Het kantoor van de VSB heeft per 1 juni 2016 nieuwe werktijd
en en wel als volgt; van maandag tot en met vrijdag is het kantoor geopend van 08:00 – 16:00 uur.
Hiertoe werd overgegaan om meer in overeenstemming te zijn met de openingstijden van onze leden, en zo dus de dienst voorziening te optimaliseren.