NIEUWS VAN DE INTERNATIONALE LABOUR CONFERENCE

In nieuwslijn 761 van vrijdag 3 juni hebben we reeds kenbaar gemaakt dat . Steven Mac Andrew direkteur van de VSB in Geneve is ter bijwoning van de International Labour Conference. Het doel van deze conferentie is om te komen tot een integraal strategisch plan voor de leden van de International Labour Organisation, de ILO.  We hebben ook beloofd u op de hoogte te houden over het verloop  van deze conferentie.

Onze verontschuldiging voor de late ontvangst van deze editie van De Nieuwslijn, maar het heeft alles te maken met de conferentie waarover wij u zo volledig mogelijk willen informeren. Onderstaand wat meer nieuws over deze belangrijke meeting.

De Surinaamse delegatie bestaande uit van links naar rechts; Dhr. Glenn Pirroe, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja,  Dhr. Steven Mac Andrew, Mevr. Gentie Mangroe
De Surinaamse delegatie bestaande uit van links naar rechts; Dhr. Glenn Pirroe, Zijne Excellentie Soewarto Moestadja,  Dhr. Steven Mac Andrew, Mevr. Gentie Mangroe

 

 

GEEN ENKELE SOCIALE PARTNER KAN HET ALLEEN

Hieronder enkele belangrijke opmerkingen uit de toespraak van de President van de ILC.

“We convene in an environment in which the global community is faced with projected economic stagnation and/or slow growth. Potential growth has slowed in a number of countries and for us actors in the world of work, this can only mean heightened job creation challenges as sluggish aggregate demand has produced inadequate employment. We are witnessing jobs being shed in a number of countries with over 197 million people globally unemployed, a significant number of these being women and youth”

“Lower economic growth and persistent unemployment can only be addressed through a sharing of ideas by real economy actors and we remain convinced that the tripartite constituents of the ILO present a unique forum that gives a voice to all labour market players. We should seize this opportunity to raise our voices in unison, proclaiming that economic recovery without jobs or jobless growth will be meaningless to all of us”

“It is estimated that over 300 million of our people in developing countries remain in poverty without quality jobs and social protection. We remain conscious that high unemployment and underemployment can have substantial negative repercussions for growth and social cohesion, and since no single social partner will find a solution to these challenges, a collaborative effort is essential. Our strategic response should therefore be to ensure that economic growth and job creation happen together. It is impossible to reduce poverty without decent work.”

 

KRITIEKE CONDITIES  VOOR IMPLEMENTATIE EESE

Op maandag 6 juni organiseerde het Bureau for Employers’ Activities van de ILO in samenwerking met, de afdeling van de ILO belast voor Enterprises, als side event tijdens de International Labour Conference een meeting over de implementatie van EESE, Enabling Environment for Sustainable Enterprises, in een viertal landen, namelijk Mexico, Honduras, Swaziland en Zambia. Alle vertegenwoordigers van deze vier landen benadrukten het belang van sociale dialoog en tripartisme voor een succesvolle doorvoering van maatregelen, gericht op de verbetering van de Enabling Environment for Sustainable Enterprises.

De noodzaak voor het vastellen van een business agenda door organisaties van het bedrijfsleven ter onderhandeling met de overheid werd eveneens aangehaald als een kritieke conditie voor succes, aangezien slechts het bedrijfsleven haar visie en behoeften kan aangegeven. Ook de noodzaak voor het onmiddellijk vaststellen van indicatoren om de progressie en de impact van EESE te meten werd sterk benadrukt, aangezien het verzamelen van data en de analyse daarvan vaak genoeg een zwak punt is van landen en organisaties.

 

CEC OPGENOMEN IN CARICOM HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT COMMISSION

De Caribbean Employers’ Confederation (CEC) zal middels haar President, de heer Wayne Chen, participeren in de Human Resource Development (HRD) Commission van de Caribische Gemeenschap. In 2014 gaven de CARICOM leiders mandaat tot het oprichten van de HRD Commission, met als doel vorm te geven aan een Regionale Onderwijs en Human Resource Ontwikkelings strategie 2030.

De CEC zal door haar participatie in staat zijn bij te dragen, aan de vorming van het sociaal – en economisch ontwikkelingsbeleid van de Caribische Gemeenschap. De CEC heeft een eigen onderzoek naar de opleiding, vaardigheden en behoeften van de werkgevers eerder dit jaar afgerond, waaraan ook 37 leden van de VSB hebben deelgenomen en is zodoende voldoende voorbereid om bij te dragen aan het werk van de Commission.

De participatie past in het kader van het door de Europese Unie (EU) gefinancierd project, welke ertoe moet leiden, dat de CEC en de Caribbean Congress of Labour (CCL) als erkende regionale sociale partners, actiever betrokken worden bij de ontwikkeling en implementatie van van het sociaal economisch beleid in de regio. De CEC vertegenwoordigt werkgeversorganisaties in 14 CARIFORUM-landen en 4 overzeese gebieden in de regio

De CEC en haar leden zijn ingenomen met het betrekken van de sociale partners in de HRD Commission en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking binnen de Commission, alsook de andere takken van de CARICOM.

 

ZIJNE EXCELLENTIE SOEWARTO MOESTADJA SPREEKT ILC TOEilc-3_497x280

De Minister van Arbeid heeft op woensdag 8 juni de General Assembly van de International Labour Conference toegesproken. In zijn speech ging  de Minister in op ontwikkelingen binnen Suriname op het gebied van Arbeid.

De volledige speech van de minister leest u hier: http://www.gov.sr/ministerie-vanarbeid/actueel/minister-moestadjaspreekt-105e-internationalearbeidsconferentie-toe.aspx

 

 

VSB STEMT VOOR VERANDERINGEN VAN ‘MARITIEME INSTRUMENTS’ VAN DE ILO

Op woensdag 8 juni heeft de VSB middels haar Directeur, de heer Steven Mac Andrew, gestemd voor de voorgestelde veranderingen van de Code van de Maritime Labour Convention van 2006 en de bijlagen van de Seafarers’ Identity Documents Convention van 2003.
De veranderingen van de Code van de Maritime Labour Convention betreffen health and safety protection and accident prevention, welke ondermeer gericht zijn op het voorkomen van shipboard bullying en harassment.
De veranderingen van de bijlagen moeten ondermeer bijdragen tot het faciliteren van ‘access to shore leave’ en ‘transit of seafarers.

 

END OF CHILD LABOUR IN SUPPLY CHAINS-IT’S EVERYONE’S BUSINESS

Op woensdag 8 juni vond er in het kader van World Day against Child Labour, een High Level Tripartite Panel Discussion  plaats betreffende kinderarbeid in supply chains,een side event in Room 22 van het Palais des Nations.  De ILO Director-General, Guy Ryder, was ondermeer lid van het panel.

De discussie werd geleid door BBC journalist en presenter Nomia Iqbal. Alle panelleden benadrukten, dat de Sustainable Development Goal om kinderarbeid tegen 2025 uit te bannen gehaald moet worden, omdat kinderen niet in de arbeidswereld, maar thuis of in de schoolbanken horen te zijn.  Momenteel verrichten nog meer dan 168 miljoen kinderen arbeid, waaronder meer dan 60 miljoen onder erbarmelijke condities.

De panelleden benadrukten eveneens, dat de sociale partners onmiddellijk gezamenlijke akties moeten ondernemen om kinderarbeid tegen te gaan.

 

WORLD OF WORK SUMMMIT BESPREEKT WERKLOOSHEID PROBLEMATIEK JONGEREN

Donderdag 9 juni vond er een World of Work Summit plaats tijdens de 105de Sessie van de International Labour

Participanten verlaten de Michael Angelo Room
Participanten verlaten de Michael Angelo Room

Conference.Het onderwerp dit jaar was ‘Decent jobs for Youth’ en de moderator was mevrouw Nozipho Mbanjwa van CNBC Africa.  De leden van het panel waren vertegenwoordigers van de sociale partners. Mevrouw Linda Kromjong, General-Secretary IOE en mevrouw Sharan Burrow, General-Secretary van de International Trade Union Congress waren ondermeer in het panel opgenomen. 

De participanten aan de World of Work Summit werden ook toegesproken door Guy Ruyder, Director-General ILO en via video-boodschap door Zijne Excellentie Ban kimoon, UN Secretary-General. Zowel de Director-General als de UN SecretaryGeneral benadrukten de noodzaak om decent work te vinden voor jongeren, omdat de stastistieken zorgwekkend zijn.

37% van werklozen in de wereld zijn jongeren, en 40% van van actieve jongeren in de wereld zijn of werkloos of werken, maar blijven in armoede. De percentages duiden erop, dat meer dan 70 miljoen jongeren op zoek zijn naar werk. De leden van het panel gingen in op vragen van de sociale partners en de moderator, en een ieder was het erovereens, dat werkloosheid van jongeren een zeer ernstig social probleem is en middels sociale dialoog en tripatisme aangepakt moet worden, zodat de nodige oplossingen gevonden kunnen worden, daarbij met in acht name van de specifieke omstandigheden van landen en regio’s.

 

DIRECTEUR VSB BLIKT TEVREDEN TERUG OP ILC

De VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, blikt tevreden terug op de behaalde resultaten tijdens de 105de Sessie van de International Labour Conference. Aangegeven werd, dat in de eerste week van de Conferentie de nodige problemen werden verwacht in de diverse werkgroepen, vanwege de diverse invalshoeken van de sociale partners, maar dat weer eens is gebleken, dat sociale dialoog en tripartisme de potentie hebben om te resulteren in gerichte oplossingen.
De Directeur, die geparticipeerd heeft in de Committee for the Social Justice Declaration, was eveneens tevreden, dat voorstellen, die hij heeft gedaan in de employers’ group zijn opgenomen in de Resolutie. Tijdens de besprekingen heeft de heer Mac Andrew vaker gewezen op de invloed van regionale beslissingen op landen, zeker de CARICOM lidlanden, maar ook het feit, dat de UN in de regio afstapt van een nationale development assistance framework naar een multi-country development framework. Ook andere voorstellen gedaan ter nuancering van de tekst zijn meegenomen.
De Directeur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen met andere Directeuren van employers’ organizations uit het Caribisch Gebied, Europa, Afrika en Azie. Op donderdagmiddag had de Directeur ook een gesprek met de heer Kees van der Ree van de ILO en wel de afdeling, die handelt over de Green Economy.

 

ALLE OVERIGE ENTREPOTS WEDEROM OPENGESTELD

In een schrijven van de wnd. Directeur der Directe Belastingen, Drs.W. Wirth wordt aangegeven dat de regering na heroverweging heeft besloten de huidige particuliere entrepots wederom open te stellen. Deze maatregel is genomen omdat regering het belang van deze faciliteit voor de economische bedrijvigheid onderkent. De voortzetting zal onder strengere voorwaarden geschieden.