OVERLEGPLATFORM BIEDT HUN OPMERKINGEN OP STABILISATIE – EN HERSTELPLAN AAN

Het overlegplatform bestaande uit; – Algemene Aannemers Vereniging (AAV) – Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) – Tourism Union of the Republicof Suriname (TOURS) – Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) – Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)

logosorgaplatform2016

 

Heeft per brief d.d. maandag 13 juni gereageerd op het herstelplan
door de regering uitgebrachte stabilisatie – en herstelplan 2016 – 2018. Deze brief werd verzonden naar de Voorzitter van de Commissie Staatsuitgaven – Dhr. Amzaad Abdoel, met afschriften naar de President en Vice President van de Republiek Suriname, alsook de Voorzitter van De Nationale Assemblee.

Het overlegplatform is ondermeer de mening toegedaan dat de ontwikkeling van dit plan bewust of onbewust niet in overleg met de sociale partners en maatschappelijke groepen heeft plaatsgevonden. Hierdoor zal het creëren van maatschappelijk draagvlak hiervoor zeer moeilijk zijn. Zeker omdat er ernstige twijfels zijn of de regering daadwerkelijk bereid is om de noodzakelijke aanpassingen te plegen. Tevens wordt aangegeven dat het overlegplatform de mening is toegedaan, dat er eerst concensus moet worden bereikt tussen de drie sociale partners en het maatschappelijk middenveld, alvorens het politieke debat wordt opgestart. Er wordt aangegeven dat terdege rekening gehouden dient te worden met de voorstellen en visie van het bedrijfsleven, anders is de uitvoering van dit plan gedoemd te mislukken.

 

MEETING VSB GROEPEN HANDEL EN INDUSTRIE

VSB meeting met de groepen Handel en Industrie
VSB meeting met de groepen Handel en Industrie

Op donderdag 16 juni heeft de VSB met de leden van de groepen Handel en Industrie een bijeenkomst belegd, om de knelpunten te bespreken die zij ondervinden. Deze bijeenkomst werd belegd daar de VSB de afgelopen periode meerdere klachten heeft ontvangen, over problemen die worden ondervonden onder andere bij controle van de afdeling Economische Controle Dienst, ECD, van het Ministerie van Handel en Industrie.

De ondervonden problemen hebben merendeels te maken met vervaldatum van produkten en onvolledige informatie op etiketten.  Dhr. Marlon Telting- groepsvertegenwoordiger van de tak Industrie, gaf aan dat de wet als hoofddoel heeft,  het beschermen van de consument tegen produkten die door gebruik na de vervaldatum schade aan de gezondheid kunnen berokkenen.

Diverse aanwezigen hebben aangegeven dat produkten die wereldwijd wettelijk geen vervaldatum behoeven te hebben, hier van de schappen worden gehaald om het ontbreken van een vervaldatum op het etiket. Als voorbeelden werden aangehaald, toiletpapier, servetten, haar gel, tabak, maandverband, alcolado enz.

Er bleek binnen de groep onduidelijkheid te zijn over de handelwijze van de controle uitoefenende groep die meestal bestaat uit, medewerker(s) van de Economische Controle Dienst, politie, brandweer, douane ambtenaren en medewerkers van het Districts Commissariaat. De goederen worden in beslag genomen, maar er is verder geen duidelijkheid wat met de in beslag genomen goederen gebeurt, of bij wie men kan vragen om verduidelijking.
Besloten werd om onmiddelijk een brief te richten aan de Minister van Handel en Industrie, waarin gevraagd wordt de actie tot in beslag name van non-food produkten zonder vervaldatum per omgaande stop te zetten, en te vragen naar een ontmoeting, waarin nadere uitleg zal worden gevraagd over de akties van het Ministerie, en de VSB hun standpunten zal verduidelijken.

 

NIEUWE VACATIE KOSTEN INGEGAAN

De dienst der invoerrechten en accijnzen heeft bevestigd dat de nieuwe tarieven met betrekking tot de vacatie kosten worden gehanteerd.
 

REMINDER: WOMEN IN BUSINESS HANDELSMISSIE

We willen u herinneren aan de handelsmissie die van 20 t/m 23 juni 2016 zal plaatsvinden. Deze missie vindt plaats vanuit de Women Entrepeneurs Nederland. Tijdens deze handelsmissie zal u in staat worden gesteld te netwerken met zowel Nederlandse alsook Surinaamse vrouwelijke ondernemers, op 21 juni in het Courtyard Mariott Hotel tijdens de Cocktail Networking Reception en de Women in Leadership Summit op 22 juni bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Voor meer informatie bent u terecht op de website www.womensurinam.com