POLYTECHNIC COLLEGE (PTC) HOUDT INFORMATIE SESSIES

Het Poly Technic College, PTC, opgericht op 21 februari 1997, is het enigste opleidingsinstituut in Suriname, dat beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau (HBO) aanbiedt. Dit opleidingsinstituut beschikt over een Managementsysteem Certificatie – ISO 9001. Het PTC biedt aan 10 bachelor programma’s, een Nova geaccrediteerde Master of Business Administration (MBA) in Innovation and Technology opleiding, Masterclasses, Cursussen en Trainingen.

Afgestudeerden van dit instituut zijn binnen particuliere instellingen zeer gewild kader, vanwege hun kennis en kunde. Dit zegt dus genoeg over het niveau van deze opleiding. Echter merkt ook dit opleidings instituut de gevolgen van de huidige sociaal-economische situatie in Suriname, aangezien het PTC ook deels afhankelijk is van overheidssubsidie. Studenten die aan dit instituut een opleiding volgen of wensen te volgen hebben voorts ook te lijden onder de huidige financiële situatie, die het voor hun moeilijk of onmogelijk maakt een studie te volgen of voort te zetten. Het Bestuur en management team van het PTC doen er alles aan om het opleidingsinstituut de crisis te laten overbruggen.

In dit kader heeft de VSB gemeend samen met het PTC, voor enkele van haar leden een presentatie te houden over het instituut, de situatie waarin het college zich momenteel bevindt, maar ook de plannen voor de toekomst. Het betreft in deze leden, waarvan verwacht wordt, dat zij vaker op zoek zijn naar hoger technisch kader.

Op woensdag vond de eerste presentatie plaats op het Hoofdkantoor van Rosebel Goldmines Ltd, welke als zeer constructief is ervaren. Er zijn onder andere concrete afspraken gemaakt voor de nodige follow up.

De tweede presentatie wordt gehouden op vrijdag 22 juli om 11 uur in het auditorium van Fernandes Bottling aan de Indira Gandhiweg. De aanwezige VSB leden zullen na de presentatie van de directeur van het PTC, Dhr. Holband, de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.

Leden, die ook graag door het PTC geïnformeerd willen worden, kunnen dit doorgeven aan het Bureau van de VSB en wel aan mevrouw Natasja Robles als volgt :E-mail: vsbstia@sr.net , Telefoon : 475286 / 475287.

SPANG MAKANDRA ORGANISEERDE CREATIVE WEEK

Van 7–15 juli heeft het internet marketing bureau Spang Makandra samen met handelspartners uit Guyana en Trinidad, de Spang Makandra Creative Week georganiseerd. Èèn van de gastsprekers was Caiphus Moore, Senior Visual Artist geboren in Trinidad & Tobago en momenteel werkzaam bij Electronic Arts in Los Angeles. Spang Makandra voorziet dat de creatieve industrie voor Suriname zo groot kan worden dat deze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het BNP. Daarom investeert zij consequent in deze sector.

De investering was zodanig dat Spang Makandra uitgegroeid is tot een platform waar professionals worden opgeleid tot experts in the creative business. Gedurende hun loopbaan bij Spang Makandra werken deze experts voor de grootste en meest innovatieve bedrijven in Suriname, Nederland en Curaçao. Om de connectie met de regio te versterken heeft Spang Makandra, experts uit de regio laten komen om samen met de Surinaamse experts knowledge sharing activiteiten te ondernemen.

Te Totness in het district Coronie werd als onderdeel van de Creative Week, een 5-tal workshops aangeboden gericht op jongeren voor het starten van een loopbaan in de creative sector.  Op 15 juli bij de viering van de jaarlijkse Social Media Day werd ingegaan op de centrale rol van Social Media.

VSB LEDEN BELICHTEN

Ingaande de volgende editie van De Nieuwslijn zal per editie 1 of 2 lidbedrijven worden belicht. Deze rubriek zal worden genoemd “In de kenniskring…” Dit besluit is genomen daar is gebleken dat we allemaal van 1 vereniging lid zijn, maar weinig of niets van elkaars activiteiten weten. Het zullen korte artikelen worden waarin naar voren komen;

–        Naam van het bedrijf

–        Vanaf wanneer in business

–        In welke branche

–        De diensten/producten die worden aangeboden

–        Contact gegevens

Deze rubriek zal ertoe moeten bijdragen dat we beter op de hoogte zijn van elkaars bedrijfsactiviteiten, waardoor uw netwerk wordt vergroot en kan resulteren in makkelijker zaken doen, met als gevolg verbetering van diensten en/of eindproducten.

VERZOEK VOOR VAKANTIEJOBS

Onderstaand een schrijven van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken – Directoraat Jeugdzaken, aan de VSB en haar leden ter ondersteuning van het jaarlijks terugkerend vakantiejobbers project.

Het ministerie van Sport – en Jeugdzaken zal ook dit jaar weer haar jaarlijks terugkerend vakantie werkgelegenheid project ten behoeve van jongeren in de leeftijdscategorie 15 jaar en ouder uitvoeren.

Het voornemen bestaat om dit in de periode 15 augustus tot en met 30 september 2016 te doen plaatsvinden.

Het doel is om:

  1. Voornamelijk kansarme jongeren in de gelegenheid te stellen wat geld te verdienen voor aanschaf van schoolbenodigdheden voor het nieuwe schooljaar.
  2. Het besef bij jongeren helpen ontwikkelen dat studie en arbeid belangrijke voorwaarden zijn tot persoonlijke ontwikkeling.
  3. Kennismaking van de jongeren met het (toekomstig) arbeidsveld.

Ondergetekende is ervan overtuigd dat u dit goed initiatief wenst te ondersteunen en doen derhalve aan u het verzoek enkele jongeren in de gelegenheid te stellen een vakantiejob in uw bedrijf uit te voeren.

U bij voorbaat dankzeggend

Contact persoon : Mevr. I. Snip

Telefoon: 477738

Email adres: snipisje@hotmail.com

De Directeur Jeugdzaken

Mevr. R. Koningsbloem-Pinas, MPA-BA