ER ZIJN VOLDOENDE PERSPECTIEVEN VOOR TRANSFORMATIE VAN DE ECONOMIE VAN SURINAME

De heer Deryck Ferrier hield op woensdag 24 augustus een inleiding voor het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven in het kantoor van de ASFA. De titel van de inleiding was “Perspectief voor integrale diversificatie en modernisering van de economische bedrijvigheid in een kader van internationale private samenwerkingsverbanden”. De inleider benadrukte, dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de transformatie van de economie van Suriname, maar dat een actieve rol van de private sector, zowel lokaal als internationaal, een pure noodzaak is.

De overheid zal de ontwikkelingen slechts moeten faciliteren en de private sector de ruimte moeten bieden om haar rol van drijver van economische ontwikkeling waar te maken. Mogelijkheden werden onder meer gezien in het maken van Suriname tot een hub voor water- en lucht transport, de vestiging van footloose industrieën en een focus op natuur toerisme. De inleider benadrukte de noodzaak van het baggeren van de Suriname rivier tot Paranam en de herstart van bauxiet operaties als kritieke factoren voor succes.

 

STIVASUR INTRODUCEERT GEDRAGSCODE EVALUATIE COMMISSIE

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (STIVASUR) heeft op woensdag 24 augustus haar Gedragscode Evaluatie Commissie gepresenteerd tijdens een persconferentie in het Surinaamsch Rumhuis. Het doel van de Gedragscode Evaluatie Commissie is tweeledig, namelijk toe te zien op de naleving van de bepalingen uit de Gedragscode, welke eerder dit jaar werd gepresenteerd, alsook de periodieke evaluatie ervan. De Gedragscode Evaluatie Commissie bestaat uit de Voorzitter van STIVASUR, een gepensioneerde Rechter, vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Politie, de Vereniging van Journalisten en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, vertegenwoordigt de Vereniging in de Commissie en verklaarde tijdens zijn introductie, dat de VSB, welke Corporate Social Responsibility (CSR) als een kernwaarde heeft, vorig jaar zeer ingenomen was met de introductie van STIVASUR, omdat zelfregulering volledig past in het plaatje van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Directeur gaf eveneens aan, dat de VSB ook zeer ingenomen was met de introductie van de Gedragscode en dat de Vereniging daarom niet aarzelde, toen er werd gevraagd om zitting te nemen in de Gedragscode Evaluatie Commissie. De heer Mac Andrew gaf tenslotte aan, dat het werk in de Commissie met de nodige objectiviteit verzet zal worden.

 

MAJOR GROUPS COLLECTIVE BESPREEKT DE IMPLEMENTATIE VAN DE SDG’S

De United Nations Development Programme (UNDP) heeft op dinsdag 23 augustus in samenwerking met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling een workshop gehouden over “localizing the SDG’s” voor de Major Groups Collective (MGC). De MGC bestaat uit diverse niet-publiekelijke actoren, waaronder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. In groepen moesten de participanten nagaan hoe een bijdrage gelevereerd kan worden aan de realisatie van de SDG’s in Suriname.

De Directeur VSB, de heer Steven Mac Andrew, participeerde namens de VSB in deze meeting. De Directeur benadrukte, dat de diverse stakeholders in eerste instantie moesten focussen op de SDG’s, waarmee zij de grootste affiniteit hebben, zodat alvast progressie op die gebieden geboekt kan worden, alvorens te trachten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van andere SDG’s. Voor de VSB betekent dit dus een focus op ondermeer goals 7 – Affordable and Clean Energy, 8 – Decent Work and Economic Growth, 9 – Industry, Innovation and Infrastructure en 12 – Responsible Consumption and Production. De Directeur benadrukte ook, dat bepaalde SDG’s, bijvoorbeeld goal 5 – Gender Equality, het karakter van cross-cutting issues hebben en dat deze issues bij de implementatie van de relevante goals direct mee moesten worden genomen.

 

KIRPALANI GEDENKT SOCIALE INSTELLINGEN BIJ 80 JARIG BESTAAN

Kirpalani opende op 21 augustus 1936 haar deuren in een klein houten gebouw op de hoek van de Maagden- en Jodenbreestraat, als filiaal van de Kirpalani-bedrijvengroep die op Barbados gevestigd was en ook vestigingen had op Trinidad en Tobago. Het moederbedrijf werd enkele jaren daarvoor opgericht door vier neven die als arme jongemannen vanuit India een beter bestaan wilden opbouwen in de West Indies. De eerste manager was Narwani Parmanand. In 1940 kwam de toen achttienjarige Jim Kirpalani, zoon van één van de oprichters van het moederbedrijf, naar Suriname en nam de leiding over. Onder zijn leiding zou de onderneming uitgroeien tot een van de handelsreuzen in Suriname. Hij stierf zo een drie jaar geleden op 88-jarige leeftijd. “Hij heeft zeventig jaar gewerkt en was tot het einde nog actief”, zegt zoon Vidjay Kirpalani, de huidige directeur.

Hoewel Suriname momenteel economisch moeilijke tijden doormaakt heeft het bedrijf volgens de directeur voldoende veerkracht om de storm te doorstaan. Recessies in de zeventiger jaren en ook de periode in de jaren tachtig toen de Surinaamse gulden sterk ontwaarde zijn met succes overbrugd, wat nu ook zal gebeuren. De zwaar aangetaste koopkracht van burgers brengt ook voor Kirpalani uitdagingen mee, want ook het personeel voelt dat. De Directeur merkt op dat geen enkel bedrijf momenteel in staat is om de koopkracht van zijn personeel adequaat op te krikken. Kirpalani is hoopvol gestemd dat de problemen snel voorbij zullen zijn. “Je wil niet dat de pijn voor niks is geweest. Als dit wat nu gebeurt betekent short term pain for long term gain, dan is het wel de moeite waard”, stelt hij.

Kirpalani merkt op dat de leiding van het bedrijf de huidige moeilijkheden zag aankomen en zich erop te hebben voorbereid. Hij hoopt alleen dat de huidige situatie niet langer dan twee jaar duurt.

Kirpalani’s NV heeft in verband met dit 80 jarig bestaan enkele instellingen bedacht. Donderdag kreeg Huize Ashiana een cheque van SRD 10.000 en vrijdag was het de beurt aan Huize Betheljada, om goederen ter waarde van hetzelfde bedrag in ontvangst te mogen nemen.

Het Verzorgings- en Verpleeghuis Ashiana treft voorbereidingen om zelfvoorzienend te worden in groenten en fruit. Vijftig tot zestig senioren die zichzelf kunnen behelpen en verblijven op de afdeling voor personen die lichamelijk een goede conditie hebben, zullen in oktober beginnen met landbouwactiviteiten. Ze zullen hierbij in groepen verdeeld worden. Het initiatief om te planten komt van de bewoners zelf en is besproken tijdens de maandelijkse bijeenkomst met de directeur. Met de schenking van Kirpalani zal het landbouwproject worden gefinancierd. “Seniorenburgers houden van planten. Toen Kirpalani vroeg wat ze voor het tehuis kon betekenen in verband met haar jubileum kwam dit project in mij op en ik heb het direct ingediend”, zegt algemeen Directeur van Ashiana Ose Jabini. Met de schenking zal een plantenkas van 300 vierkante meter worden gebouwd en de grond zal gereed gemaakt worden. Op dit moment maken de oudjes plantmateriaal in cups, om die in oktober over te planten.

 

AFTER THE FLOOD: TURNING DISASTER INTO OPPORTUNITY

Following the devastating floods in Pakistan’s rural Sindh province, the International Labour Organization joined the United Nations to help thousands of families put their lives back on track.

SINDH, Pakistan (ILO News) – Gena’s life was turned upside down by the massive floods that hit Pakistan in 2010. The 39-year-old woman and her husband, Nursing, lived with their four children in Sajhhearar Khaskheli village in Sindh province, the area of Pakistan that was most severely affected when a massive cascade of water swept from north to south, submerging one-fifth of the country.

The Sindh province was devastated, with some 970,000 households suffering damage and agricultural losses estimated at US$2.3 billion. The floods destroyed the family’s house and livestock, and took away Nursing’s livelihood. From being a sharecropper (a tenant farmer who gives a share of the crops raised to the landlord in lieu of rent), he became a day labourer. The family’s future looked uncertain. Gena wanted to help her family. So she was delighted to hear of the training programme, that was being organized for women in her village, to help them earn money.
The programme was initiated by the One UN Project for the Livelihood Restoration, Protection and Sustainable Empowerment of Vulnerable Peasant Communities in Sindh Province (LRP) and funded by the United Nations Trust Fund on Human Security (UNTHS). One of the skills taught was making embroidery using sewing machines: “I was a good student and learnt the machine embroidery quickly. After the training, I was given a sewing machine to carry out embroidery,” said Gena. Next, the ILO offered to link women up with micro-credit opportunities, to help them start small enterprises. Gena took a loan of Rs 10,000 (US$100) and opened a little shop to sell household items.

Gena’s work now brings the family Rs 1,000 (US$10) a month. Through the programme she has also learned to be better prepared for any future floods. She learned, for example, how to ensure the house walls are strong, to build a raised platform for cooking and for keeping grain dry, and to keep their children safe and healthy by ensuring they are clean and wash their hands before they eat. “I am so proud of my wife. I didn’t know that she has the ability to do so many things in addition to taking care of house and children. I feel so good when everyone praises her. It’s not only her success its mine as well,”said Nursing. Gena’s and Nursing’s village neighbours have also benefited from the skills training programme, which was initiated by the ILO and its partner organization, the Heritage Foundation of Pakistan.

 

IN KEN UW MEDELID: ‘’ UITZENDBUREAU FLEXIBLE NV.”

Uitzendbureau Flexible startte op 15 maart 1999 als naamloze vennootschap in de branche zakelijke dienstverlening. De volgende diensten worden met een 10 man tellend team aangeboden:

  • werven & selectie,
  • detachering,
  • uitzending personeel (uitzendkrachten),
  • training,
  • payrolling en
  • outsourcing.

De missie van Uitzendbureau Flexible N.V. is, een dienstverlenend bedrijf dat vraag en aanbod van flexibele arbeid op de Surinaamse arbeidsmarkt op professionele wijze coördineert en uit hoofde van haar deskundigheid, een bijdrage op economisch, financieel en sociaal gebied levert. Enerzijds voorziet zij bedrijven van kwalitatief gemotiveerd personeel en anderzijds biedt zij aan uitzendkrachten de mogelijkheid om te werken, geld te verdienen en toch een zekere mate van vrijheid te behouden. Zij creëert voor haar medewerkers een werkomgeving waarin zij prettig kunnen werken en waarbij elke medewerker de ruimte krijgt zijn/haar talenten persoonlijk te ontwikkelen.

Ze worden gedreven door hun visie, Uitzendbureau Flexible N.V. streeft ernaar binnen 5 jaar uit te groeien tot het grootste, meest bekende gerenommeerde uitzendbureau in Suriname met een vestiging in Nickerie. Verder zal zij haar dienstenpakket uitbreiden naar de technische sector.

Uitzendbureau Flexible N.V is gevestigd aan de Mr. F.H.R. Lim A Postraat 11 beneden
Postbus 12209 logoflexibleuzb
Paramaribo – Suriname
E-mail: receptie@flexiblesuriname.com
Telefoonnummer: 426078 / 420118
Faxnummer: 425410
Website: www.flexibleuitzendbureau.com