VSB BLIJ MET INITIATIEF PRESIDENT VAN DE CENTRALE BANK

President van de Centrale Bank, de heer Glenn Gersie heeft op dinsdag 6  september een overlegorgaan geinitieerd. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, die ingenomen is met dit iniatief, was een van de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het is alom bekend dat de VSB voorstander is van sociale dialoog en een nationale aanpak om uit de crisis te geraken.

De VSB staat achter de conclusies van het overlegorgaan, dat de stijging van de afgelopen dagen geen rechtvaardiging vindt in de huidige economische fundamenten en dat het veroorzaakt is geworden door speculatie. De VSB zal in nationaal belang actief blijven participeren in dit overlegorgaan en zal ook input van de leden meenemen, bij het helpen om oplossingen aan te dragen, welke rust en orde moeten gaan bevorderen op de valutamarkt.

 

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, SER, ZAL REGERING ADVISEREN VERDERE VERHOGING STROOMTARIEVEN AAN TE HOUDEN

De regering heeft ongeveer 2 maanden geleden de Sociaal Economische Raad (SER), om advies gevraagd hoe zij het best het bedrijfsleven kan compenseren onder de huidige crisisomstandigheden, zegt Armand Zunder, vertegenwoordiger van de vakbeweging binnen de SER.

De SER zal adviseren om verdere verhoging van de stroomtarieven voorlopig stop te zetten. “Verdere verhoging zal de samenleving rechtstreeks treffen en de gedaalde koopkracht verder aantasten”, geeft Zunder aan. De inflatiecorrectie voor werknemers is volgens hem gecompliceerd. De koopkracht is in de afgelopen twee jaren uitgehold. “Maar als we dat in één keer corrigeren, zal de economie verder instorten.” Hij ziet  behoud van bedrijven, en arbeidsplaatsen als het belangrijkste doel in een periode waar de economie zeker met vier procent zal krimpen dit jaar.

De overheid zal door de SER geadviseerd worden om doelgericht verder te snijden in haar uitgaven. De regering doet bijna geen investeringen, maar ook op de operationele uitgaven moet worden bezuinigd. “Je moet geen mensen brodeloos maken, maar ambtenaren moeten getraind worden om overgeplaatst te worden in de productie sector, of om zelfstandig ondernemer te worden.” Anderzijds moet het bedrijfsleven gestimuleerd worden om te produceren.

 

ILO NEWS – ILO G20 SUMMIT

Speaking at the G20 Summit ILO Director-General, Guy Ryder has urged leaders to accelerate inclusive development to respond to growing employment and equality challenges, he has welcomed the commitment taken by G20 leaders to tackle rising inequality and job deficits.

“Leaders from across the G20 countries spoke frankly about the economic and political risks caused by slow growth and weak employment prospects,” he said at the end of the two day-meeting in Hangzhou.

Addressing inclusiveness the Summit communiqué commits the G20 to “work to ensure that our economic growth serves the needs of everyone and benefits all countries and all people including in particular women, youth and disadvantaged groups, generating more quality jobs, addressing inequalities and eradicating poverty so that no one is left behind.”
It also emphasizes, that for sustainable development “strengthened labour market institutions and policies can support productivity and promote decent work, and therefore higher, sustainable wage growth, in particular for the low-income workers” said Ryder.
He pointed out that globally, unemployment and underemployment was high and rising, wage incomes stagnant and inequality widening. Youth unemployment was rising again and likely to reach 13.1 per cent in 2016, close to its historic peak; meaning 71 million jobless young people.

“The importance of social dialogue in translating global agreements into sustainable solutions cannot be overemphasized.” said Guy Ryder, ILO Director-General. This was feeding back into weak consumer demand, weak investment, pressure on public finances and continued slow growth. This slow growth has created social tensions, not least amongst young women and men looking to get started in working life. It was driving people to leave their communities and seek work elsewhere, often faraway.

The ILO head also pointed out that frustrated expectations provided the tinder that inflammatory political forces can use to undermine support for open economies and societies that respect and value diversity. He added that G20 leadership was vital in reversing these trends, and the G20’s support for the UN with the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development  was key. Ryder also highlighted the Declaration of the G20 Labour and Employment Ministers which recommended policies on combatting working poverty, ending discrimination, narrowing gaps in working conditions and reducing inequalities, and enhancing minimum wage mechanisms and social protection that will be critical in shaping the future of work.
He also congratulated China on engaging business and labour in the preparations for the Summit.

The International Chamber of Commerce (ICC) has issued the following statement in reaction to the G20 Hangzhou Leaders’ Summit final communiqué.  ICC Secretary General John Danilovich said:

“We’ve been adamant in recent months that G20 must do more to tackle the worrying slump in world trade. The Hangzhou Summit represents a major step forward in establishing a credible, action-oriented agenda to drive inclusive growth through trade. 

“G20 leaders must now put words into action. There is often a divide between summit commitments and real-world policies when it comes to trade. With protectionism rising at an unprecedented rate there is no room for the G20 to fall short of its latest commitments to keep markets open.

“We commend the G20’s focus on strengthening the multilateral trading system. We believe that with the right global policies in place there is an opportunity to unleash a new era of “inclusive trade”: one in which all companies-regardless of size, sector or location-can benefit from equal access to international markets. A central focus must be on ensuring small businesses can access cost-effective finance and make full use of e-commerce opportunities.

“We agree with the G20’s analysis that the benefits of trade and open markets must be communicated to the wider public more effectively. It’s vital that business and governments work together to explain how and why trade matters for all.”

 

PALLIATIEVE ZORG IN SURINAME VERSTERKEN

Het Diakonessenhuis, het EFS College COVAB en de stichting Surizorg zijn via Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) een samenwerking aangegaan om de palliatieve zorg in Suriname te versterken. Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Een hospice is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing maar op het verminderen van lijden en om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Ter realisering van het Hospice zijn zij op zoek naar donaties. lndien uw donatie van materiele aard is, gelieve eerst af te stemmen, om dubbele items te voorkomen en na te gaan of de goederen in propere en bruikbare staat verkeren.

Voor verdere informatie over het project verwijzen wij naar de website en Facebook pagina: www.palliatievezorgsuriname.com.–  Https://www.facebook.com/palliatievezorgsuriname/

 

WELKOM NIEUWE LEDEN

Per 1 September 2016 zijn de volgende leden toegetreden tot onze vereniging:

Smart Mobiles International N.V.- Sector : Zakelijke Dienstverlening

Caribbean Beverages N.V. – Sector : Industrie

Pork Vision N.V. –  : Agrarische Sector

WELKOM NIEUWE LEDEN, WE GAAN DE SCHOUDERS ER SAMEN ONDER ZETTEN  !!!!