VSB BIJT SPITS AF IN PRESENTATIES VAN DE REGERING AAN MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN

De regering is op dinsdag 13 september 2016 gestart met het houden van presentaties voor verschillende maatschappelijke groeperingen. Deze presentaties moeten gezien worden in het kader van een financiering door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), van US$ 1,8 miljard voor ontwikkelingsprojecten.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, mocht de spits afbijten in deze reeks van presentaties waarbij de regering de contouren heeft aangegeven van de projecten die uitgevoerd zullen worden. De inbreng en participatie van het bedrijfsleven is gevraagd hierin. De projecten moeten de economie verder op gang helpen brengen en passen in het Stabiliteits- en Herstelplan.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zei na afloop aan journalisten dat de VSB in feite had afgezegd voor de presentatie die aanvankelijk vorige week zou worden gehouden. Dit omdat de VSB diverse brieven had geschreven naar de regering die onbeantwoord zijn gebleven. De regering heeft toegezegd verbetering te zullen brengen in de communicatie. “Wij hebben een stuk meer informatie gehad dan wij in de afgelopen periode om hebben gevraagd. Vanuit dat aspect zeggen wij dat het nuttig was. Wel is duidelijk uit de discussies is gebleken dat een heleboel zaken onvoldoende zijn doordacht en veel meer afstemming, discussie en onderhandeling nodig zijn alvorens de projecten die de overheid voornemens is uit te voeren, daadwerkelijk in uitvoering kunnen worden genomen.” zegt de voorzitter van de VSB.

Er is een eerste gesprek geweest. Beloofd is dat verdere dialoog zal worden gevoerd over aangekaarte zaken, zoals de energietarieven en een monitoringscommissie voor het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds. De projecten die nu gepresenteerd zijn, moeten verder worden doorgerekend op hun impact. Afgesproken is dat er input komt van het bedrijfsleven. De presentaties duren tot en met zaterdag 17 september 2016.

 

NIEUWE FINANCIERINGS MOGELIJKHEDEN HOOG OP DE AGENDA BIJ BEZOEK EUROPESE INVERSTERINGSBANK DELEGATIE

Een delegatie van de Europese Investeringsbank (EIB) onder leiding van Pim van Ballekom, de vicepresident verantwoordelijk voor de kredietverlening in het Caribisch gebied, brengt deze week een bezoek aan Suriname om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het financieren van nieuwe projecten in dit land.

De delegatie zal gesprekken voeren met vertegenwoordigers van de Surinaamse overheid, private investeerders en projectontwikkelaars, met als doel om kredieten te verstrekken voor Surinaamse projecten. De nadruk zal liggen op investeringen die de private sector en lokale initiatieven ondersteunen. De Europese Investeringsbank biedt al decennia lang steun aan investeringen die doorslaggevend zijn voor groei van de private en publieke sectoren in Suriname en het Caribisch gebied als geheel.

Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB: “We kijken uit naar een interessante uitwisseling over toekomstige steun, vooral voor projecten in de Surinaamse private sector. De EIB is sinds 1968 actief in Suriname, maar sinds geruime tijd zijn er geen nieuwe projecten gefinancierd. Suriname moet ook vandaag de dag van de EIB kunnen profiteren. We hopen dat we hier projecten kunnen blijven steunen, waaronder projecten in de sectoren transport en energie, en steunprogramma’s gericht op ondernemingen in het hele land, zoals bijvoorbeeld het MKB.”

De Europese Investeringsbank (EIB)
De Europese Investeringsbank (EIB) is de bank van de Europese Unie met als aandeelhouders de 28 EU lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die binnen en buiten de Europese Unie bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB is, met een omzet van 77,5 miljard euro in 2015, de grootste multilaterale bank ter wereld en ongeveer 10% van haar kredietverlening is gericht op investeringen buiten de Europese Unie. De Europese Investeringsbank heeft in het Caribisch gebied de ontwikkeling en economie gesteund met EUR 1,6 miljard aan kredieten en kapitaal. In Suriname heeft de EIB in totaal EUR 13 miljoen verstrekt aan projecten in de energie- en landbouw sectoren en aan kleine ondernemingen.

Op initiatief van de Ambassadeur van Nederland, Z.E. Ernst Noorman, had een delegatie van de private sector organisaties, bestaande uit de heren Bryan Renten (Voorzitter VSB), Wilgo Bilkerdijk (Voorzitter ASFA), Winston Ramautarsing (Voorzitter VES) en Steven Mac Andrew (Directeur VSB) op woensdag 14 september een breakfast meeting met de delegatie van de EIB waarbij ook Ambassadeur Jernej Vidfetic van de Delegation of the European Union to Guyana, Suriname, Trinidad & Tobago and for the Dutch Overseas Countries and Territories aanwezig was.

Het onderhoud was openhartig en betrokkenen gaven hun visie over ontwikkelingen in Suriname, inclusief mogelijkheden voor de private sector.

 

STICHTING DUURZAME ONTWIKKELING NEDERLAND SURINAME START DIGITALE BANK

Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) start, met medewerking van de Wageningen Universiteit Research (WUR) en het Groene Kennisnet, een digitale databank waarin informatie gezocht kan worden over een aantal sectoren in Suriname. De onderwerpen die in de kennisbank zijn opgenomen zijn o.a. duurzame landbouw, duurzame energie en eco-toerisme. Met deze zoek box wil de stichting invulling geven aan één van de uitkomsten van de laatste twee congressen van de stichting in Suriname (www.stdons.nl).
In deze zoek box vindt u verder ook verloren gewaande artikelen en onderzoeken die door het onderzoeksinstituut CELOS uit Suriname en de WUR in o.a. de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren geschreven.
Bedrijven, coöperaties, particulieren, kennisinstellingen en andere instellingen uit Suriname en Nederland kunnen in de zoek box te vinden op www.stdons.nl informatie opzoeken over specifieke onderwerpen uit de sectoren landbouw, energie en toerisme.

Gekoppeld aan de databank zijn bedrijven of organisaties die deskundig zijn op een bepaald onderwerp. Na raadplegen kan besloten worden of er contact met deze instellingen wordt gezocht voor een hulpvraag of een samenwerking of voor een investering.
Deze goed ingerichte kennisbank bevat een schat aan informatie en kennis. De waarde ervan is vooral uit te drukken in tijdsbesparingen voor het zoeken en vinden van informatie. In plaats van eindeloos lang zoeken in diverse systemen, staat de informatie op een centraal en laagdrempelig platform dat voor iedereen toegankelijk is.

 

HEALTHY LIFESTYLE PROMOTION BIJ STAATSOLIE

In 2013 heeft het Steps onderzoek in Suriname plaatsgevonden. In januari 2014 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in de kranten. Uit een gedane onderzoek is gebleken dat de gezondheidstoestand van de Surinaamse bevolking zorgen baart met name op het gebied van niet-overdraagbare aandoeningen.
Sinds mei 2014 wordt er preventief medisch onderzoek (PMO) gedaan binnen Staatsolie (voorheen was dat periodiek medisch onderzoek), waarbij ook gelet wordt op niet-overdraagbare aandoeningen.
Om de gezondheid van haar medewerkers te stimuleren en te bevorderen een Healthy Lifestyle na te leven, zijn diverse acties ondernomen. Een daarvan was om gezonde maaltijden vanuit de kantine aan te bieden. Om de medewerkers zoveel mogelijk hierin te betrekken is er in april 2015 een tevredenheidsonderzoek gedaan.
Staatsolie heeft begin 2015 Goodfood N.V. in de hand genomen om de kantine koks lekker en gezond te leren koken. De diëtiste heeft daarna met de suggesties van de medewerkers, samen met de koks een ‘Zesweekse Gezonde Menucyclus’ samengesteld. Er is gekozen voor een menucyclus, omdat deze structuur brengt in het maaltijdenschema en het de variatie in het menu waarborgt.
De Peers van Staatsolie hebben in een aantal awareness presentaties de gezondheidstoestand van de Staatsoliemedewerkers opnieuw onder de aandacht gebracht en vervolgens de “Zesweekse Gezonde Menucyclus” geïntroduceerd. Ook werd een brochure samengesteld welke aan alle medewerkers is verstrekt.

 

REMINDER: VSB – CSR AWARDS FORMULIEREN

Geachte VSB leden, we willen u hierbij herinneren om uw ingevulde vragenlijst voor de VSB – CSR Awards uiterlijk vrijdag 23 september te mailen naar kathleen.goedhoop@vsbstia.org en vsbstia@sr.net.
Ook als u vragen heeft kunt u die mailen naar voornoemde email adressen, wij kijken uit naar uw ingevulde vragenlijst. SUCCES!!!

 

KEN UW MEDE LID: “SCIENTIA N.V.”

 

scienta nv

Scientia N.V.  The Caribbean Institute for Training and Education in Safety, Security, Integrity and Management

De in 2012 opgerichte Scientia N.V. is ‘’the Caribbean Institute for Training and Education in Safety, Security, Integrity and Management’’.

Haar missie is om door middel van kwalitatief hoogwaardige opleidingen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de beroepsbevolking in het Caribische gebied.

De directeur-eigenaren van Scientia N.V. zijn Rinus Meelis CSyp FSyl RCE en Henk Neddermeijer MSc MSyl RCE CSIP.

Scientia kenmerkt zich door een kleine organisatie, welke verbonden is met samenwerkings-partners. Enerzijds borduurt zij voort op de kennis en ervaring van haar twee internationaal opererende moedermaatschappijen, die gevestigd zijn in Nederland. Anderzijds beschikt Scientia over een docentenpool, waarbij elke docent beschikt over ruime praktijk ervaring op zijn/haar vakgebied.

Door de combinatie van internationale expertise en lokale ervaring, is Scientia in staat opleidingen en trainingen te verzorgen van zeer hoge kwaliteit waarbij verbetering van de bedrijfsvoering van haar klanten centraal staat. Inmiddels verzorgt zij enkele jaren zowel in Suriname als in het Caribisch gebied opleidingen van het lager beroepsonderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Scientia N.V. is gelieerd aan het Nederlandse opleidingsinstituut Beccaria, dat erkend is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en een accreditatie heeft van CEDEO.

De verschillende educatievormen betreffen onder meer trainingen, cursussen, opleidingen, workshops, awareness-sessies, seminars, congressen en coachingstrajecten (individueel en aan teams). Veel hiervan worden op maat gesneden vanuit een specifieke opleidingsvraag. Daarnaast is Scientia ook adviseur ten aanzien van diverse opleidingsvraagstukken uit de publieke en private sector. Zij wil dat het aanbod aansluit op datgene wat een organisatie écht nodig heeft. Zij is dan ook in staat om binnen een kort tijdsbestek maatwerk op het gebied van Safety & Security, Management en Persoonlijke Effectiviteit te ontwikkelen, organiseren en te verzorgen. De vraag van de opdrachtgever staat centraal, waarbij het leertraject geheel wordt afgestemd op de specifieke praktijksituatie van de opdrachtgever.

Kijk op www.scientianv.com voor meer informatie of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of studieadvies. Telefoonnummer: +597 49 30 44 of +597 750 26 84. Email: info@scientianv.com.