CEC AND CCL CONSIDERS CARICOM ONE STEP CLOSER TO REGIONAL SOCIAL DIALOGUE

The Caribbean Employers’ Confederation (CEC) and the Caribbean Congress of Labour (CCL) are pleased and encouraged by the recommendations on social dialogue within the CARICOM and CSME processes coming out of the consultation convened by the CARICOM Secretariat on 19 September 2016. This consultation with the representatives of Government, workers’, and employers’ organizations built consensus to successfully produce recommendations on social protection and social dialogue.

Having examined five examples of regional social dialogue arrangements from Europe, Africa and Latin America, CEC and CCL affiliates along with representatives of Government agreed that social dialogue should be integrated into the existing CARICOM structures to allow the CCL and CEC representatives to participate in the ongoing discussions and shaping of policies of the Community and the Single Market Economy to contribute to regional social and economic development. The social partners further recommended that a regional mechanism should be created where national tripartite partners can engage so that national dialogue can filter upwards to the regional level to create substantive synergy on issues discussed to create greater and more meaningful impact.

The social partners also proposed that CEC and CCL representation at the Conference of Heads of Government be reinstated so that their perspectives, concerns and proposals can be presented directly to the Heads. The trade union representatives were particularly emphatic in their argument for this particular point.
Ms Jennifer Isaacs- Dotson, CCL 1st Vice President, concluded: “The trade unions are optimistic that the recognition of the CCL and the CEC will now be established so that they can make substantive contributions at all levels of the Community.”

The tripartite partners also proposed for the consideration of the Ministers of the Council of Human and Social Development (COHSOD) that the Council engage in a general discussion on social protection and that the CARICOM Secretariat partner with the ILO to develop a social Protection Strategy for CARICOM. The CEC President, Wayne Chen said: “If these recommendations are implemented then we would have experienced a quantum leap forward in our governance that will make the policymaking process more inclusive, efficient, and focused. The outcome should be an improved environment for investment, enterprise, and the creation of decent and sustainable jobs and economic opportunities.”

DIVERSE GEVOERDE GESPREKKEN

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft als deelnemer in het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, maar ook zelfstandig de afgelopen weken geparticipeerd in diverse meetings. In de media is er over bepaalde meetings al gerapporteerd, maar het is toch goed om in het kort even nader in te gaan op de diverse meetings.

Presentatie van de regering op het Paleis
Het Overlegplatform had als voorwaarde voor participatie gesteld, dat de regering een concrete reactie moest geven op gedane voorstellen. Aan het begin van de meeting heeft de regering dan ook getracht om in te gaan op een aantal zaken, welke het Overlegplatform had geentameerd, met name een modaliteit voor structureel overleg. Het blijkt, dat er drie (3) opties voor structureel overleg gedaan zijn aan de President, zodat er nu een besluit kan worden genomen over welke geimplementeerd moet worden. Het Overlegplatform zal nadere berichten afwachten, maar van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de regering duidelijk te maken, dat er een grote mate van onzekerheid heerst binnen de samenleving, dus ook onder het bedrijfsleven, omdat het totaal onduidelijk is wat er verwacht kan worden.

De regering hield vervolgens vier presentaties over het IsDB programma, de instelling van een Procurement Coordination Unit, de operationalisering van INVESTSUR en de mobilisatie van inkomsten. Voor wat betreft het IsDB programma wil de regering de economie enigszins stimuleren middels de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij om ‘tender – & design ready’ projecten, omdat de activiteiten zo gauw als mogelijk opgestart moeten kunnen worden.
De regering gaf aan, dat de projecten in eerste instantie vooral gericht zouden zijn op infrastructurele werken. Het Overlegplatform heeft tijdens de discussie de regering ook hier gewezen op de onzekerheid die er heerst en dat di t een ernstige barriere vormt voor het bedrijfsleven.

De instelling van een Procurement Coordination Unit en de operationalisering van INVESTSUR zijn goede initiatieven, vooral daar in de komende periode veel zal afhangen van geleend geld en de meeste multilaterale banken hun eigen ‘procurement voorwaarden’ als condities voor het verkrijgen van leningen stellen. Voorts is het duidelijk, dat de Surinaamse economie een infusie van buitenlandse investeringen dringend nodig heeft.
De presentatie over de mobilisatie van inkomsten verschafte een duidelijk beeld over de huidige economische situatie in ons land en maatregelen, welke de regering in de komende periode zal (moeten) doorvoeren. De regering gaf aan, dat bepaalde inkomstenverhogende maatregelen op buitenlanders gericht zullen zijn, maar ook Surinamers zullen helaas niet ontkomen aan bepaalde maatregelen.

Meeting met Z.E. Soewarto Moestadja
De VSB had ook een kennismakingsonderhoud met de Minister van Arbeid, Z.E. Soewarto Moestadja en zijn staf, waaronder de Directeur van het Ministerie, de heer Mr. Jimmy Belfor. Zowel de VSB als de Minister benadrukten de noodzaak voor het behoud van een goede samenwerking. De VSB benadrukte ook, dat het beleid van de regering, inclusief het Ministerie van Arbeid, gericht moet zijn op het ondersteunen van economische activiteiten, zeker in deze periode van crisis, vooral daar werkgevers zorgen voor noodzakelijke werkgelegenheid. Werkgelegenheid is immers in het Decent Work concept een belangrijke pilaar, omdat het werknemers een inkomen biedt, welke hun in staat stelt om tenminste aan een aantal noodzakelijke behoeften te voldoen. Ook tijdens het onderhoud met Minister Moestadja werd de grote mate van onzekerheid, die er heerst in de samenleving, aangehaald als een enorme barriere voor het bedrijfsleven.

Onderhoud met de IMF Resident Representative
De VSB had ook een onderhoud met de heer Joshua Charap, de IMF Resident Representative. Tijdens dit onderhoud wees de IMF Resident Representative erop, dat Suriname een drietal stappen moet nemen, namelijk de verhoging van de rente tarieven, electriciteitstarieven en de prijs van brandstof. Allemaal maatregelen die een impact zullen hebben op de samenleving, inclusief het bedrijfsleven.

ENQUỆTE VANUIT HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

Onderstaand treft u een link aan waarin opgenomen een enquête vanuit het Ministerie van Handel en Industrie, die samen met de consultant Futures Diamond is ontwikkeld. Deze enquête moet informatie verschaffen over de visie van belanghebbenden met betrekking tot de Industriële Ontwikkeling in Suriname. Via de link krijgt u meer informatie, maar belangrijker is het enquête formulier in te vullen en zodoende uw bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Industrie in Suriname. www.futuresdiamond.com

REMINDER: VSB – CSR AWARDS FORMULIEREN

Geachte VSB leden, we willen u hierbij herinneren om uw ingevulde vragenlijst voor de VSB – CSR Awards uiterlijk vrijdag 30 september te mailen naar kathleen.goedhoop@vsbstia.org en vsbstia@sr.net.
Ook als u vragen heeft kunt u die mailen naar voornoemde email adressen, wij kijken uit naar uw ingevulde vragenlijst. SUCCES!!!

PALLIATIEVE ZORG IN SURINAME VERSTERKEN

Het Diakonessenhuis, het EFS College COVAB en de stichting Surizorg zijn via Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) een samenwerking aangegaan om de palliatieve zorg in Suriname te versterken. Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Een hospice is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing maar op het verminderen van lijden en om de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
Ter realisering van het Hospice zijn zij op zoek naar donaties. lndien uw donatie van materiele aard is, gelieve eerst af te stemmen, om dubbele items te voorkomen en na te gaan of de goederen in propere en bruikbare staat verkeren. Voor verdere informatie over het project verwijzen wij naar de website: www.palliatievezorgsuriname.com &
Facebook pagina:  www.facebook.com/palliatievezorgsuriname

WELKOM NIEUWE LEDEN

Per 1 September 2016 zijn de volgende leden toegetreden tot onze vereniging:

Smart Mobiles International N.V.  -Sector : Zakelijke Dienstverlening

Caribbean Beverages N.V.          -Sector : Industrie

Pork Vision N.V.                           -Agrarische Sector

WELKOM NIEUWE LEDEN, WIJ GAAN DE SCHOUDERS ER SAMEN ONDER ZETTEN !!!!