ONDERHOUD VSB EN AVS OVER ZORGWEKKENDE KOERSONTWIKKELING

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Valutakantoren Suriname (AVS) hebben vanwege de zorgwekkende ontwikkelingen aangaande de wisselkoersen van gedachten gewisseld aangaande de koersvorming en om gezamenlijke acties in overweging te doen nemen, welke de wisselkoersstijgingen mogelijk kunnen temperen dan wel beteugelen. De VSB en AVS komen tot de conclusie dat verdere stijging van de koers de samenleving nog meer schade brengt en er zal verder worden nagedacht welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit beteugelen.

BRAINSTORMING SESSIE VEILIGHEID DISTRIBUTIE ACTIVITEITEN

Het Bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft het, gelet op de huidige economische omstandigheden en de toename van de criminaliteit, zinvol geacht om een brainstorming sessie te houden met bedrijven, die vanwege hun distributie activiteiten, een verhoogd risico lopen op berovingen. Dit naar aanleiding van de recentelijke beroving van een distributeur van de Surinaamse Brouwerij N.V. Het doel van de brainstorming sessie was om na te gaan als er gezamenlijk een aantal acties en maatregelen genomen kunnen worden om het risico profiel bedrijven te verlagen. De bijeenkomst heeft er toe geleid dat er een aantal suggesties zijn gedaan en dat partijen nu deze uitwerken en bij de volgende sessie bespreekbaar maken. Aangezien men eerst binnen de eigen organisatie de awareness rondom veiligheid zal moeten opschroeven en kijken of de gewenste ideeën passen binnen een wettelijk kader.

TRUSTBANK AMANAH KRIJGT BANKLICENTIE VAN CENTRALE BANK VAN SURINAME

De Trustbank Amanah heeft een banklicentie voor het beginnen met Islamitisch bankieren. Met het toekennen van deze banklicentie door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de Trustbank Amanah, zal deze de eerste Islamitische Bank zijn op het Westelijk Halfrond. Islamitisch bankieren is gebaseerd op Islamitische principes.
De voornaamste principes zijn:
– het verbod op het vragen en/of verstrekken van rente
– het verbod op speculaties en investeren in alcohol, tabak en gokspelen
– rente maakt plaats voor kosten die in rekening worden gebracht of een uitkering in een vorm van een aandeel in winst
– speculeren komt niet aan de orde bij deze vorm van bankieren
In het eerste kwartaal 2017 zal de eerste vestiging worden geopend. Financierings modaliteiten voor het midden- en kleinbedrijf zullen worden verruimd.

De Trustbank Amanah zal onder andere een nieuwe markt creeëren ter stimulering van de Surinaamse economie. Via de Trustbank Amanah zullen met name buitenlandse investeringen worden aangetrokken welke de Surinaamse economie een boost zullen geven. Alvorens tot opening te kunnen overgaan moeten nog enkele formaliteiten worden afgehandeld, alsook aanpassing van het volledige IT-systeem en alle noodzakelijke voorbereidingen voor de totale positionering van de Trustbank Amanah.

Vertrouwen is de basis. Deze vorm van bankieren is de basis voor ethisch bankieren. Benadrukt wordt dat er geen dwang is in godsdienst om zaken te doen met Trustbank Amanah.

CARIBBEAN EMPLOYERS CONFEDERATION,CEC, WORKSHOP TE ST. LUCIA

De Caribbean Employers Confederation (CEC), heeft van dinsdag 27 september tot en met donderdag 29 september 2016 een workshop georganiseerd op St. Lucia. Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), werd Communications Officer Winston Leckie afgevaardigd.

Deze workshop met als titel Strengthening Employer’s Organisations and Application Research Methodology, is een onderdeel van het door de EU – gefinancierd project, ter versterking van de capaciteit van de leden. Deze spelen een grote rol in de regionale beleidsvorming, vooral met betrekking tot de Economic Partnership Agreement (EPA) tussen The Caribbean Community (CARIFORUM) en The – European Community (EC).

Tijdens de workshop werden 3 belangrijke gebieden behandeld:
1. hoe het best toegang te krijgen tot en gebruik van internationale, regionale en lokale gegevens, voor het analyseren van gegevens en het opzetten van een survey
2. hoe de verkregen resultaten te incorpereren in het schrijven van beleidsmaatregelen op zowel nationaal als regionaal niveau.
3. belangenbehartiging en lobby technieken voor het verkrijgen van ondersteuning, aanvaarding en implementatie van de voorgestelde beleidsmaatregelen.

De workshop is als zeer leerrijk ervaren en toepasbaar bij de dagelijkse werkzaamheden.

KEN UW MEDE LID: “ SMART MOBILES INTERNATIONAL N.V.”

Smart Mobiles International N.V. is in augustus 2013 opgericht en opereert op landelijk niveau als distributeur van digitaal prepaid beltegoed. Middels het inzetten van Android devices en POS (Point Of Sales) terminals, wordt een uitgebreid klanten bestand bereikt. Op deze manier wordt voorzien in de behoefte van klanten naar de individuele eindgebruiker toe. De USP (Unique Selling Point) van 1 bedrag aan digitaal prepaid beltegoed is goed aangeslagen bij het klantenbestand.

Ter verduidelijking, vele merchants (klanten), kopen opwaardeerkaarten van verschillende waarden in. Indien een merchant op een gegeven moment door zijn voorraad opwaardeerkaarten van een bepaalde waarde heen is of geen electronic top up kan verkopen, resulteert dat in “nee verkopen”.
Smart Mobiles International NV heeft dat opgevangen door “1 pot” aan credits aan te bieden. De klant hoeft zich niet te bekommeren om de verschillende denominaties. Daar zorgt SMI voor. Op deze manier kan de klant blijven verkopen totdat alles is uitverkocht.

Doordat er een constante samenwerking is tussen Smart Mobiles International N.V. en haar klanten, wordt er gewerkt aan een duurzame klantrelatie met als doel klantbehoud. Bij ons geldt “instant reload with instant security”.

Ook corporate klanten kunnen er terecht. Corporate klanten die beltegoed aanschaffen voor hun personeelsleden, maar de administratie van opwaardeerkaarten niet willen bijhouden, zijn bij Smart Mobiles International N.V. terecht om dat af te handelen, zonder extra kosten te maken .

When it comes to electronic funds transfer systems (debit, credit, loyalty, custom defined service) we are the best company to turn to; in Suriname as well as in the region.

Smart Mobiles International N.V. is gevestigd aan de Ir. H.S. Adhinstraat # 4 beneden en telefonisch bereikbaar op +597 499590 en via de mail op info@smartcredits.net.