GENOMINEERDEN VSB-CSR AWARD BEKEND

De voorbereidingen voor de VSB-CSR Award gala avond zijn in volle gang. De afgelopen periode zijn naast de vele logistieke zaken ook de ontvangen formulieren door de jury in behandeling genomen en van een score voorzien. De genomineerde bedrijven zijn geworden:

1. Willemsberg N.V.
2. Spang Makandra N.V.
3. Kosmos Energy Suriname
4. Integra Port Services N.V.
5. Gom Food Industries N.V.
6. Randoe Suriname N.V.
7. Fernandes Bottling Company N.V.
8. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
9. Gopex International N.V.

Het is nu afwachten op de CSR Award gala avond om te vernemen wie de winnaars zijn.

Deze CSR Award gala avond wordt gehouden op Donderdag 27 oktober 2016 om 20:00 uur in de de TBL cinemas, Lalla Rookhweg 79, de inloop is van 19:30 – 20:00 uur.

 

BELASTING MAATREGELEN TER COMPENSATIE VAN DE WERKENDE KLASSE

De regering heeft enkele besluiten genomen en wel per Staatsbesluit van 7 september 2016 ter uitvoering van artikel 18a van de wet (S.B. no 181, geldende tekst S.B.1985 no.10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no.99). Deze besluiten in de belasting sfeer, moeten wat verlichting brengen voor de werkende klasse. De besluiten zijn als volgt.

– Verhoging kinderbijslag van SRD 35,- per kind per maand, naar SRD 50,- per kind per maand met een maximum van SRD 200,- terugwerkend tot 1 mei 2016,
– Verhoging onbelastbaar deel vakantie uitkering, gratificaties en bonussen, van SRD 3000,- naar SRD 4000,- voor lonen boven de SRD 3000,- per maand. Terugwerkend tot 1 januari 2016, Werknemers met een loon beneden de SRD 3000,- per maand waren reeds vrijgesteld van belasting betaling,
– De heffingskorting is van SRD 900,- per jaar opgetrokken naar SRD 1500,- per jaar, ingaande per 1 mei 2016. Met in gang van 1 mei 2016 kan dus voor een bedrag van maximaal 8 x SRD 75,- worden toegepast.

 

VSB EN DE  ICT WEEK VAN 17-21 OKTOBER 2016

De ICT associatie heeft in de week van 17-21 oktober een ICT conferentie georganiseerd. Het doel is te komen tot een een ICT visie voor 2020.Tijdens deze conferentie heeft men op dinsdag 18 oktober de diverse stakeholders, waaronder de VSB, uitgenodigd om mee te denken en te werken aan een draft vision 2020. Met diverse stellingen zijn er statements vastgelegd ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Organizational design
  • Legislation en
  • Infrastructure.

Het definitief rapport zal worden aangeboden aan de voorzitter van de DNA, Mw. J. Geerlings-Simons.

MOU- GEO DATA & ICT Associatie
De voorzitter van de ICT associatie Dhr. Robert Hahn en de directeur van GEO DATA business Nederland.

Dinsdagavond heeft de VSB tevens een informatiesessie gehouden in Self Reliance met als onderwerp ICT en landadministration.
De Nederlandse delegatie van Geo Data Business was op bezoek in Suriname en heeft op deze avond de mogelijkheden op het gebied van Geo Data en ICT besproken.

Donderdagavond 20 oktober is er bij de residentie van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden een MOU ondertekend tussen GEO Data Business en ICT Associatie.

 

 

 

 

VSB HIELD LEZING IN SAMENWERKING MET ICT ASSOCIATIE

Op dinsdag 18 oktober 2016 hield de VSB in samenwerking met de ICT Associatie een lezing met als titel “Land administratie vraagt om innovatie. De IT sector is aan zet”, verzorgd door de heer Kees de Zeeuw, Directeur Kadaster International.

In zijn openingswoord gaf de voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, aan dat hij met genoegen kennis heeft genomen van het thema van de ICT Associatie voor de ICT week “Shaping our information society towards a billion dollar company”. “Ik heb gemerkt dat er concrete stappen worden ondernomen om te proberen deze droom te operationaliseren, het past volledig in deze tijd waar wordt gesproken over diversificatie van de economie. Er zijn 2 mogelijkheden om door samenwerking en kennis te delen, meer waarde hieraan toe te voegen, 1. door business modellen, waardoor zowel nationaal als internationaal nieuwe markten worden gecreëerd, 2. relevantie van de ICT in de traditionele toepassing binnen de economie, waar nog veel aan kan worden gedaan waardoor meer efficiëntie kan worden verkregen, door ICT meer toe te passen” zei de VSB voorzitter de heer Bryan Renten. De voorzitter gaf verder aan partner te willen zijn van de ICT Associatie, in het belang van de VSB leden om samen met de ICT Associatie deze branche te helpen ontwikkelen.

Kees de Zeeuw gaf de verschillende stappen aan die ICT binnen het landadministratie systeem heeft doorgemaakt, alvorens het de plaats kon innemen die het nu bezet. “Er waren problemen met mensen die de werkzaamheden deden voor wij van ICT erbij kwamen, maar al gauw bleek dat we hetzelfde deden, misschien op een andere wijze” gaf de heer de Zeeuw aan. De Verenigde Naties heeft op een internationaal forum zich afgevraagd hoe de wereld eruit zal zien over 20 – 30 jaar, en dit beperkt tot 17 deelgebieden, en wel positief gezien vanuit sustainable development. “Dit is waar de ICT een wezenlijke bijdrage in kan gaan leveren op elk van de gebieden, we beschikken over data en er zijn ook satelliet beelden ter beschikking, die hiervoor kunnen worden gebruikt” gaf Kees de Zeeuw trots aan.

Volgens de zeer ervaren ICT deskundige gaat de ontwikkeling van deze branche heel snel en moet er constant worden vernieuwd. “Velen vinden dat data zoveel als mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, dit heeft echter 2 mogelijkheden, de data kan goed worden gebruikt, maar kan ook voor criminele handelingen worden ingezet” zei de heer de Zeeuw. Om ICT zo goed mogelijk dienstbaar te maken binnen de gemeenschap, moet data worden gestandaardiseerd en aangepast aan het doel waarvoor die zal worden gebruikt, “fit for purpose”, verder moet de data “good, cheap and fast” zijn, dus betrouwbaar, goedkoop te verkrijgen voor de gebruiker en snel beschikbaar zijn. ICT is niet meer weg te denken, maar dient zich steeds aan te passen aan de behoefte en wensen van de gebruikers.

 

REGIONAAL DIENSTEN SYMPOSIUM BENADRUKT BELANG VAN DIENSTEN

Dienstverleners uit en vertegenwoordigers van CARICOM lidlanden hebben in de periode 17 – 19 october 2016 tijdens een Regionaal Diensten Symposium op Antigua het belang van de diensten sector voor de regionale economie wederom benadrukt. Participanten benadrukten eveneens, dat CARICOM lidlanden meer daadkracht moeten tonen voor wat betreft de implementatie van beslissingen, die de verdere ontwikkeling van de sector mogelijk moeten maken. Hoewel het belang van strategische planning werd onderkend, benadrukten de participanten, dat CARICOM studie na studie uitvoert, maar dat uiteindelijk de aanbevelingen niet worden uitgevoerd.

Tijdens het symposium werden strategische plannen besproken voor de volgende diensten : professionele diensten, financiële diensten, ICT, toerisme (nog niet helemaal af) en gezondheids-en health and ‘wellness’ diensten. In werkgroep verband zijn vervolgens de prioriteiten bepaald.

De strategische plannen kunnen opgevraagd worden bij mevrouw Natasja Robles, Management Assistent en wel als volgt: Telefoon: 475286 of 475287 of via email vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org .