VSB-CSR AWARD GALA AVOND

Na een lange en drukke periode van voorbereiding, informatie verstrekking, verwerken van formulieren, afstemmingen plegen, werkbezoeken afleggen en de gala avond in elkaar zetten, was op donderdagavond 27 oktober de bekroning op alle inzet, de VSB-CSR Award gala avond te TBL.
Om 19:30 uur zoals volgens het programma, kwamen de genodigden binnenlopen, alwaar ze konden genieten van hapjes en drankjes die deels werden aangeboden door VSB leden die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt hun producten te samplen.
Master of ceremonies, mevrouw Ingrid AmeeraliGevers heette de aanwezigen welkom, waarna VSB directeur Steven Mac Andrew een officieel welkomstwoord richtte tot de aanwezigen.

Hierna werd aangekondigd de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, Zijne Excellentie – Ernst Noorman, die een lezing hield over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) oftewel Corporate Social Responsibility. Hij gaf aan dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt voortgedreven door de steeds meer bewuster wordende consument, die eist dat de goederen die ze kopen, op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden geproduceerd. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werd door de ambassadeur besproken en met voorbeelden aangehaald hoe het vaak genoeg ook fout is gelopen. “Nationaal is het misschien nog niet wat het wezen moet, maar het gaat de goede kant op, als voorbeeld noemde hij de landbouw en de mijnbouw waar moeite wordt gedaan op MVO gebied. “Ja, het is crisis, maar juist in deze tijd van crisis is het geboden met alle stakeholders de koppen bij elkaar te steken en plannen te maken, uit te voeren en deze ook vast te leggen” zei Zijne Excellentie Ernst Moorman. Hij af aan het initiatief van de VSB enorm te ondersteunen en gaf mee dat de bedrijven welkom zijn om bij de Nederlandse ambassade aan te kloppen voor steun op het gebied van MVO.

Alle 9 genomineerden kregen uit handen van de directeur van de VSB een certificaat en een bloemstuk.
De jury die de inzendingen heeft beoordeeld bestond uit:

 • De heer Drs. Remy Grauwde (voorzitter),
 • De heer Winston Wielson,
 • Mevrouw Esther Wielzen,
 • Mevrouw Drs. Astrid Runs en
 • Mevrouw Ing. Cheryl Vroom, BICT.

Voorzitter de heer Remy Grauwde gaf uitleg over de werkwijze en hoe de jury tot de eindrangschikking is gekomen. Bedrijfsbezoeken zijn volgens de jury voorzitter aan het geheel toegevoegd, om te zien als wat wordt aangegeven op de formulieren in de praktijk ook wel wordt uitgevoerd.

DE WINNAARS VAN DE CSR AWARD VAN LINKS NAAR RECHTS: -Gopex International N.V. Winnaar CSR Award Klein bedrijf -Gom Food Industries N.V. Winnaar CSR Award Middelgroot bedrijf -Fernandes Bottling Company N.V. Winnaar CSR Award Groot bedrijf
DE WINNAARS VAN DE CSR AWARD VAN LINKS NAAR RECHTS:
-Gopex International N.V. Winnaar CSR Award Klein bedrijf
-Gom Food Industries N.V. Winnaar CSR Award Middelgroot bedrijf
-Fernandes Bottling Company N.V. Winnaar CSR Award Groot bedrijf

 

De winnaars in de verschillende categorieën waren:

 • KLEIN BEDRIJF: Gopex International N.V. voor het 2e achtereenvolgende jaar,
 • MIDDELGROOT BEDRIJF: Gom Food Industries N.V.
 • GROOT BEDRIJF: Fernandes Bottling Company N.V.

 

 

Na de officiële afsluiting was er gelegenheid voor een informeel samenzijn.

 

 

OP 2 NOVEMBER WEER OVERLEG PLATFORM EN REGERING

logo

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, waarin de VSB participeert, zal op woensdag 2 november een vervolggesprek hebben met de regering in navolging van het onderhoud, welke eerder heeft plaatsgevonden op het Paleis van de President. Het vervolggesprek vindt plaats op uitnodiging van de Vice-President van de Republiek Suriname, Zijne ExcellentieAshwin Adhin naar aanleiding van een schrijven, dat het Platform op 18 oktober aan hem had gericht over structureel overleg tussen de regering en het bedrijfsleven. Het Platform, waarin ook de AAV, ASFA, TOURS en VSW participeren, is heden, vrijdag 28 oktober, bij elkaar geweest ter voorbereiding op deze meeting, inclusief de bepaling van haar agendapunten. De ontmoeting zal plaatsvinden op het Kabinet van de Vice-President.

 

IDB PROCUREMENT FAIR 2016

De Inter-American Development Bank (IDB) houdt in samenwerking met de overheid van Suriname een IDB Procurement Fair op donderdag 3 november in de Torarica Royal Ballroom en wel van 9 – 14.30 pm. De bedoeling van de Fair is om potentiële consultants, aannemers en dienstverleners bewust te maken van mogelijkheden, die projecten, welke door de IDB gefinancieerd worden in Suriname, bieden.

 

CARICOM HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 2030 STRATEGY

De caricom human resource development commissie is door de Caricom ingesteld voor het ontwikkelen van een caricom regionaal education & human resource development 2030 strategy. (Road map).
In samenwerking met het minovc caricom hrd commission focal point is een consultatie gehouden met stakeholders voor het geven van aanbevelingen voor het finaal document, welke zal worden aangeboden in 2017 tijdens de Caricom staatshoofden meeting. Naast de nationale consultaties in de caricomlanden, zal een regionale consultatie worden gehouden. De bedoeling is de positie van caricomlanden te versterken door het verbeteren van de aanpak van het onderwijs en training in de regio, themas zijn o.a.
– Financing the education and training system
– Competitiveness and the creation of an innovative education environment
– A region at risk: a review of issues impacting educational access, equity and relevance in Caricom member states.

 

SBC AGAINST HIV&AIDS AND OTHER CHRONIC DISEASES HIELD VOORLICHTINGSACTIVITEIT

logosbcnl764

De Suriname Business Coalition against HIV&AIDS and other Chronic Diseases heeft op 21 oktober 2016 een voorlichtingsactiviteit georganiseerd voor Peer Educators (PE) van de aangesloten SBC lidbedrijven. Het doel van deze bijeenkomst was, kennis bij te brengen over de nieuwe methode van HIV testen en de groeiende antibiotica resistentie onder drie sexueel overdraagbare aandoeningen.

De trainer vertelde eerst over de nieuwe methode van HIV testen in Suriname. Sinds 2005 hanteren alle VCT sites de rapid testen, die middels een vingerprik afgenomen worden. Deze testen zijn vertaald en gevalideerd geworden op de Dermatologische dienst in februari jl. en na een goede validatierapport te hebben geschreven in samenwerking met het Centraal laboratorium in Suriname, zijn deze testen goedgekeurd om ook hier in Suriname te gebruiken. Deze testen kunnen ingezet worden middels speeksel, bloed, plasma en serum. Hierna zijn de VCT counselors van de verschillende testsites getraind in deze rapid testen. De onderzoeken werden voornamelijk gedaan met speeksel, om de cliënten het prikken te besparen. Mocht het zijn dat de testuitslag positief uitvalt, wordt er wat bloed afgetapt van de bovenarm en opgestuurd naar het Centraal laboratorium voor confirmatie.
De WHO heeft vastgesteld dat er onder drie SOA’s met name Syphillis, Gonorrhea en Chlamydia een groeiende anitibiotica resistentie heerst, een groot gezondheidsprobleem, dat zulks kan leiden tot de dood. De gevolgen die kunnen ontstaan voor vrouwen die zich niet laten behandelen op de juiste manier zijn: eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, miskraam, onvruchtbaarheid ( mannen/ vrouwen), verhoogd de kans op een HIV infectie en tenzij een zwangere onbehandeld blijft, verhoogd het de kans op een doodgeboren of pasgeboren baby die sterft. Vandaar dat de WHO nieuwe aanbevelingen heeft gedaan op basis van de laatste beschikbare gegevens. Er zijn nieuwe voorgeschreven richtlijnen die in mei 2016 in de “World Health Assembly” zijn bekrachtigd. Deze zijn aanbevolen in het rapport van de “Global Health Sector for Sexually Transmitted Infections ( 2016-2021)”.

De SBC heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, om een evaluatie te houden, om te weten welke activiteiten de Peer Educators hebben georganiseerd in hun bedrijf de afgelopen periode met betrekking tot hetgeen ze geleerd hebben tijdens de training als Peer Educator, welke per bedrijf is besproken en waarbij overige instructies en adviezen zijn verstrekt.

 

LABOUR MARKET INFORMATION AND IT’S USE IN POLICY AND PLANNING

Van 11 tot en met 14 oktober 2016 heeft de VSB geparticipeerd aan de training Labour Market Information and it’s use in Policy and Planning in het Krasnapolsky hotel. Mevrouw Cheryl Vroom heeft als commissielid Decent Work Programme en stakeholder deelgenomen.

Het doel was kennis en vaardigheden te verkrijgen met betrekking tot arbeidsmarktinformatie en de toepassing in beleid en planning. Het Labour Market Information System (LMIS ) is de tool die zal worden gebruikt om die gewenste informatie te beheren. De overige sleutel stakeholders waren het Ministerie van Arbeid, de Vakbonden en het Bureau voor Statistiek.

Samen is er gewerkt aan:

 • Het indentificeren van de 17 ILO key indicatoren en de 29 Caricom indicatoren,
 • Het definiëren van de informele markt,
 • Het inzichtelijk maken van de diverse huishoud statistieken en
 • Kennis van de software SPSS en Spectrum.

Geconcludeerd mag worden dat er nog veel werk aan de winkel is:

 • De wetgeving is verouderd en dient te worden aangepast,
 • Data is te verspreid en daardoor niet effectief,
 • Werken aan ontsluiten van de data,
 • Standaardiseren is noodzakelijk zowel landelijk als binnen de Caricom,
 • Informatie uit de informele markt ontbreekt en
 • Behoefte aan een kenniscentrum.

Tot slot is het streven, te werken aan het implementeren van de LMIS, het eens te worden onder de diverse indicatoren en het uitwerken van de Decent Country Work Programme. Wellicht een MOU afsluiten met de sleutel stakeholders.

 

FINABANK OPENT FILIAAL PARAMARIBO-ZUID

De Finabank heeft na Paramaribo-Noord nu ook vanaf dinsdag 25 oktober in Paramaribo-Zuid een filiaal, in Nickerie staat er ook al een filiaal en volgens algemeen directeur Ebelien Frangie zijn er plannnen om nog een filiaal in een district te openen. De architectuur van het nieuw filiaal Paramaribo-Zuid is geheel in overeenstemming met de branding van het bedrijf, de grote kolommen staan voor de robuustheid van het beleid en de grote ramen voor de transparantie.

Ook de Finabank met een 7% marktaandeel voelt de gevolgen van de economische crisis. Volgens de algemeen directeur zijn de gevolgen van de economische crisis onder andere dat aflossingen van leningen stroef verlopen. Als bank help je om naar oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld de looptijd van leningen te verlengen. Hiermee help je klanten om deze moeilijke periode te overbruggen. Als bank heb je geen behoefte om je klanten in een hoek te drukken”, stelt de algemeen directeur van de Finabank. De openingstijden van de bank zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 20:00 en is ook te bereiken via Facebook en Facebook messenger.