OVERLEGPLATFORM HAD GESPREK MET REGERING

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, waarin de VSB ook participeert had op woensdag 2 november een onderhoud met de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin, die bijgestaan werd door de Adviseurs Winston Lackin, Subhaas Mungra en Errol Alibux, alsook de Directeur van het Planbureau, de heer Reynold Simons.

Namens het Overlegplatform namen deel aan de bespreking de heren Bryan Renten (Voorzitter VSB), Wilfred Baldew (Ondervoorzitter VSB), Marlon Telting (Groepsvertegenwoordiger Industrie VSB), Steven Mac Andrew (Directeur VSB), Wilgo Bilkerdijk (Voorzitter ASFA), Dean Linger (Bestuurslid ASFA) en Jan van Charante (Voorzitter TOURS).

Aan het begin van de meeting kwamen partijen met elkaar overeen, dat er niet langer vrijblijvend vergaderd kon worden en dat meetings nu moeten resulteren in concrete afspraken en akties. Het Overlegplatform benadrukte ook wederom het belang van een transparant en voorspelbaar beleid voor de private sector en een goede samenwerking en communicatie tussen de overheid en het bedrijfsleven in deze crisisperiode. Het Overlegplatform wees er ook nadrukkelijk op, dat een crisis vraagt om crisisstructuren, aangezien bestaande organisaties en instituten vaak genoeg niet gestructureerd zijn om te functioneren tijdens een crisis.

Het onderhoud van woensdag was voornamelijk gericht op de voorgestelde agendapunten van de Vice President en aan de orde zijn ondermeer gekomen de operationalisatie van InvestSur en de instelling van een helpdesk om micro-, kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen met de toetsing van projectideeën en de uitwerking van projectvoorstellen bij een bestaand instituut.

Het onderhoud met de Vice President wordt op maandagochtend 7 november voortgezet, waarbij de agendapunten van het Overlegplatform aan de orde zullen komen.

VSB VERGADERD MET BANKIERSVERENIGING

De Voorzitter en Directeur van de VSB, respectievelijk de heren Bryan Renten en Steven Mac Andrew, ontvingen op donderdag op het Bureau van de Vereniging een delegatie van de Bankiersvereniging, bestaande uit de heren Jimmy Bousaid en Stanley Mathoera, respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter, om te praten over de algemene economische situatie in het land en de impact op het bedrijfsleven.

Partijen waren het met elkaar eens, dat het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te vervullen in deze crisisperiode en dat het dus goed is om regelmatig overleg met elkaar te voeren.

DIRECTEUR GOPEX INTERNATIONAL N.V. HOOPT OP BETERE SAMENWERKING
OVERHEID EN PRIVATE SECTOR

Bhiesnoepersad Gopal, Directeur van Gopex International N.V., die voor de tweede keer een VSB Corporate Social Responsibility (CSR) Award heeft gewonnen, geeft aan graag een betere samenwerking te zien tussen de private sector en de overheid. Het voor de 2e keer winnen van een CSR Award vindt hij meer dan verdiend en ziet het als een erkenning voor de inspanningen die het bedrijf pleegt voor de reeds behaalde certificering. Momenteel is het bedrijf bezig met de Global Gap certificering, welke volgend jaar rond moet zijn. Deze certificering garandeert de voedselveiligheid en kwaliteit van zijn producten vanaf het zaad tot het eindproduct.

De Global Gap certificering heeft enige vertraging opgelopen vanwege gebrek aan financiën, de hoop is nu gevestigd op de Nationale Ontwikkelingsbank, zodat volgend jaar dit certificeringsproces kan worden voltooid. Een ander obstakel is het ontbreken van een residu-laboratorium, wat de export bemoeilijkt. Vanwege het ontbreken van dit laboratorium, moet per product 90 Euro worden betaald voor de vereiste residu-controle, om het residu gehalte in de producten te meten.

Volgens Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij is de reden voor het niet hebben van het residu-laboratorium gebrek aan geld. Het kostenplaatje voor het operationeel hebben van het residu-laboratorium is US$ 1,6 miljoen inclusief, apparatuur en trainingen.

De directeur van Gopex International N.V. hoopt dat dit laboratorium binnen korte termijn gerealiseerd wordt, wat de export alsook de economie van ons land ten goede zal komen.

In 2015 won GOPEX International N.V. de VSB CSR Planet Award en dit jaar won het bedrijf de VSB CSR People and Planet Award voor Small Enterprises.

VSB CSR AWARDS POSITIEF ONTVANGEN IN DE MEDIA

De VSB CSR Awards, welke dit jaar voor de tweede keer werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse CSR Award Gala, zijn vrij positief ontvangen in de media. Diverse mediabedrijven hebben benadrukt in artikelen en editorials, dat de VSB met haar focus op Corporate Social Responsibility (CSR) bijzonder goed werk verricht in de samenleving.

De VSB bedankt nogmaals een ieder, die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de Tweede VSB CSR Award Gala. De Vereniging zal ook in 2017 haar focus op CSR blijven voortzetten.

MEDISCH TEAM BEZOEKT VSB OM TE PRATEN OVER HIV OP DE WERKVLOER

Een medisch team uit Nederland, bestaande uit de dames Sigrid Vervoort – Verpleegkundig Specialist / Onderzoeker en Willemien Dorama – Verpleegkundig Consulent en de heren Kees Brinkman en Frank Kroon, beiden Internist – Infectioloog, bracht dinsdagmiddag een bezoek aan de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, om na te gaan hoe Surinaamse werkgevers omgaan met HIV op de werkvloer.
De gasten benadrukten, dat de informatie, die zij verkregen hadden, sterk wezen op het feit, dat er nog veel onduidelijkheid bestaat in Suriname over HIV en dat stigma en discriminatie heel erg prevalent zijn.

De VSB Directeur gaf aan, dat de VSB bewust is van het feit, dat nieuwe besmettingen in het Caribisch Gebied weer een opwaartse trend vertonen en dus dat de strijd tegen het virus niet verslapt mag worden. In dit kader wees de heer Mac Andrew op de activiteiten en akties, die de VSB en haar werkarm, de Suriname Business Coalition (SBC) against HIV/AIDS & other Chronic Diseases hebben ondernomen in de afgelopen jaren. De VSB Directeur VSB benadrukte, dat de VSB tegen stigma en discriminatie is op elk gebied. De leden van het medisch team gaven aan, dat zij aangenaam verrast waren om te horen wat de VSB en SBC against HIV & other Chronic Diseases reeds hebben ondernomen.

Het resultaat van het onderhoud was, dat er werd afgesproken om volgend jaar, wanneer het team terug is voor hun jaarlijks symposium, een gezamenlijke activiteit te organiseren om het bewustzijn omtrent HIV verder te vergroten bij de werkgevers. Als tentatieve datum werd 27 oktober 2017 afgesproken.

SHIRLEY SOWMA-SUMTER NEEMT AFSCHEID VAN DE FIRMA C.KERSTEN & CO.

CEO VAN FIRMA C.KERSTEN & CO  SHIRLEY SOWMA-SUMTER
CEO VAN FIRMA C.KERSTEN & CO
SHIRLEY SOWMA-SUMTER

Shirley Sowma-Sumter, Chief Executive Officer van de firma C. Kersten en Co., die elf jaar leiding gaf aan de firma, neemt per 31 december afscheid. Zij is intussen zestig jaar geworden en haar contract verloopt eind van het jaar.

De scheidende CEO, dankte directie, staf en personeel voor de loyaliteit, ondersteuning en inzet om samen het bedrijf uit de crisis in 2005 te trekken. Sowma-Sumter memoreerde enkele saillante ontwikkelingen van Kersten. De groepsomzet is in deze periode van US$ 55 miljoen in 2005, gestegen naar ruim US$ 160 miljoen in 2015. Volgens haar is Kersten uitgegroeid tot een gezond en weerbaar bedrijf, met goede potentie voor verdere groei en kan Kersten de uitdagingen van de economie en globaliserende wereld aan.

De raad van commissarissen heeft de scheidende CEO gevraagd om als adviseur aan te blijven, welke ze in welwillende overweging heeft genomen.