OVERLEGPLATFORM HAD GESPREK MET KORPS POLITIE SURINAME
logo

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de heren Jan van Charante (VSB/TOURS) en Hasnoe en Walker van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers(VSW), hadden in het kader van de toegenomen criminaliteit alsook toename van overvallen op winkeliers, een ontmoeting met het Korps Politie Suriname dat was vertegenwoordigd door, Commissaris van Politie (regio commissaris Paramaribo) Inderpal Jangbahadoer en de Hoofd Inspecteurs Haakmat en Mahabier.

Tijdens deze ontmoeting is het volgende afgesproken:

1. Allen zijn bereid tot samenwerken met alle actoren, de belangrijkste spelers zijn het KPS, het bedrijfsleven en de burgerij,

2. Dit gesprek is de eerste aanzet tot samenwerking waarbij er in overleg een projectplan ontwikkeld zal worden met als kenmerken:

2a. Integrale aanpak veiligheid van de 8 ressorten van Groot Paramaribo,

2b. Na bespreken en bediscussiëren van alle ingebrachte voorstellen, komen tot een plan van aanpak dat m.i.v. 01 januari 2017 in werking moet treden,

2c. Acute- en relatief gemakkelijk realiseerbare zaken (low hanging fruits) zullen als eerste aangepakt worden,

2d. Zichtbaar maken van de geuniformeerde politie zowel bikers, politie op bromfietsen, motoren en/of in auto’s.

2e. In verband met de vervoersmiddelen onder 2c. genoemd zal er door de politie een lijst van vervoersmiddelen geproduceerd worden zodat er een budget gemaakt kan worden waarbij, middels het opheffen van kleine mankementen, deze vervoermiddelen weer ter beschikking van de dienst kunnen komen.

2f. Overleg plegen met de Minister van OW, evt. via de VP, om onherstelbare vervoermiddelen te verkopen en met de opbrengsten enkele andere goed herstelbare vervoermiddelen in rijdende staat te brengen,

2g. Er moet een onderhoudsplan komen voor de vervoermiddelen,

2h. Inzetten van BAVP-ers, die ondersteunend werken naar de politie vanuit het bedrijfsleven,

2i. De militairen zullen ook hun bijdrage leveren aan dit plan,

2j. Een jaarlijkse fundraising (sport) om middelen te hebben, waarbij de burgerij opgeroepen wordt te geven t.b.v. hun eigen veiligheid,

3.Vertegenwoordigers van KPS en van het Platform vormen samen een werkgroep om het projectplan te ontwikkelen met behulp van alle actoren,

4. Op zoek gaan naar middelen en donaties om een pot te creëren van waaruit er kleine uitgaven gedaan kunnen worden voor o.a. voertuigonderdelen en kleine reparatie’s enz . (zie 2f.),

5. Idee is om ook andere, dan de chinese ambassade te benaderen en om ondersteuning te vragen omdat het ook de veiligheid betreft van respectieve onderdanen die in Suriname wonen c.q. toeristen die ons land bezoeken,

6. Voor november en december 2016 zijn als acute voorstellen aangehaald:

a) uitvalswegen te controleren, al dan niet met roadblocks,

b) politie posten bemannen met fietsen en motorfietsen, vanwege file en rijtijd naar plaats delict,

c) politie post Abra Broki (rotonde) activeren door agenten zichtbaar te maken en op te laten treden indien nodig.

Aldus de afspraken gemaakt tussen de afvaardiging van het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven en de vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname tijdens een ontmoeting die ze hebben gehad op dinsdag 8 november op het politiebureau aan de Keizerstraat.

16E JAARLIJKSE IDB GROUP-CIVIL SOCIETY MEETING GEHOUDEN

VSB DIRECTEUR STEVEN MAC ANDREW IN GESPREK MET DE VP FOR COUNTRIES VAN DE IDB GROEP  DE HEER ALEXANDRE MEIRA DA ROSA
VSB directeur Steven Mac Andrew in gesrek met de VP for countries van de IDB groep, de heer Alexandre Meira Da Rosa.

De 16e jaarlijkse Civil Society vergadering van de IDB Groep is gehouden op 8 en 9 november 2016 in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek. Het thema van de meeting was duurzame groei, hetgeen noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling. De Vice President for Countries van de IDB groep, de heer Alexandre Meira da Rosa, belichtte aan het begin van de conferentie de status van duurzame groei en ontwikkeling in Latijns-America en het Caribisch Gebied. In zijn speech benadrukte de heer Meira da Rosa het belang van innovatie op onder andere technologisch gebied voor het verbeteren van de levensstandaard van de bevolking in de regio in de context van armoedebestrijding en ontwikkeling, maar ook de impact, die het in de toekomst zal hebben op het leven van mensen. De Vice President for Countries benadrukte ook de rol van sociale innovatie in dit verband.

De rest van de conferentie stond in het teken van aspecten van duurzame groei en ontwikkeling, zoals de technologische revolutie, klimaatsverandering, de impact welke kunst en cultuur kunnen hebben op duurzame groei en menselijke ontwikkeling, transparantie, gelijkheid van gender en de veiligheid op de weg. De financiering van armoedebestrijding was het laatste thema dat werd behandeld, vanwege het belang voor civil society actoren. Op 8 november werd ook een Fericon gehouden, waarbij de civil society actoren per land informatie moesten verschaffen over hun organisatie en issues, die actueel zijn in hun land. Op 9 november werd een ideaton gehouden, waarbij de focus was op ideeen, welke civil society heeft om bij te dragen aan duurzame groei en ontwikkeling.

HET CENTRUM VOOR COMMUNICATIE EN PUBLIC RELATIONS REIKT AWARDS UIT

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), heeft voor het eerst awards uitgereikt op zondag 6 november in Hotel Ramada. De voorzitter van het CCPR, mevrouw Angela van der Kooye gaf aan dat het centrum hiertoe is overgegaan om erkenning te geven aan zij die veelvuldig een bijdrage leveren binnen de communicatie branche.

Een jury bestaande uit, Robby Rijssel (voorzitter), Kenneth Foe A Man en Urmy Perri waren belast met het beoordelen van de inzendingen in de verschillende categorieën te weten: – Beste slogan – Best geschreven stuk – Beste TV commercial – Communicatie man/vrouw 2016 Voorzitter Robby Rijssel gaf de werkwijze van de jury weer alsook de criteria die onder andere bestond uit, authenticiteit, creativiteit, correct taalgebruik, slimme communicatie, ethiek en simpelheid. “Het was geen makkelijke taak, je krijgt een enveloppe met de inzending en een nummer erop, dus je weet niet wie de inzender is, we hebben binnen de jury vaker heftige discussies gehad, maar het heeft ons scherp gehouden” zei de jury voorzitter.

De winnaars van de CCPR awards 2016 zijn alsvolgt: – Beste slogan – “Het kan bij KirpalaniKom” van Kenzo Soemodihardjo-Stas International – Best geschreven stuk – “Oproep aan Opvoeders” van Karin Jap A Joe – Beste TV commercial – “Diamond Blue” van Kenzo Soemodihardjo-Stas International – Communicatie man/vrouw 2016 – mevrouw Karin Refos

Het bestuur van het CCPR wil deze awards jaarlijks gaan uitreiken en denkt aan uitbreiding van de categorieën, ook zal aandacht besteed worden aan het genomineerd worden in de diverse categorieën in plaats van zelf in te zenden.

PTC IS BEVOEGD MBA-DIPLOMA UIT TE GEVEN

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) maakte tijdens het openingscollege bekend dat het PTC de volledige bevoegdheid heeft om het MBA-diploma uit te geven (met ingang van MBA-4). Eerder werd dit door de TSM Business School (Nederland) gedaan. Dit zal nog het geval zijn bij de MBA-3. De TSM Business School is een netwerkorganisatie binnen universiteiten met een academische verankering bij de Universiteit Twente en heeft hechte relaties met hogescholen, bedrijven en instellingen.
In het MBA-programma is het vereist dat de studenten een internationale studiereis maken om praktijkervaring op te doen. Dit gebeurt meestal in de maand april. Verder zullen er interactieve sessies gehouden worden met de studenten over onder andere Time Management, Attitude, Zelf Reflectie en Team Management. Rede hiertoe is dat er door het bedrijfsleven is aangegeven dat de studenten deze skills niet in voldoende mate bezitten.

Vol enthousiasme startte het PTC in 2013 met het MBA-programma. Dit programma heeft een duur van 18 maanden. Intussen zijn er in totaal 25 afgestudeerden van de MBA-1 en MBA-2. De derde groep MBA-studenten is momenteel in het tweede semester. De vierde start in november dit jaar. Aan elke MBA-groep wordt er een thema gekoppeld. Het thema wordt aan de hand van actuele en de meest besproken onderwerpen in Suriname vastgesteld. Onderstaand ziet u welke thema’s er tot nu toe gekozen zijn en het aantal afgestudeerden per academisch jaar.

– MBA – 1 in het academisch jaar 2013-2015 Waste Management – 15 afgestudeerden

– MBA – 2 in het academisch jaar 2014-2016 Circulaire Economie – 10 afgestudeerden

– MBA – 3 in het academisch jaar 2015-2017 Nano Technologie – zitten nu in 2e semester

– MBA – 4 in het academisch jaar 2016-2018 Veiligheid

Tot op dit ogenblik hebben 15 personen zich aangemeld voor de MBA-4, waarvan twee van hen afkomstig zijn van het bachelor programma van het PTC. Elk jaar zijn er bachelor studenten die ervoor kiezen om hun studie op masterniveau op het PTC te vervolgen.

WELKOM NIEUW LID ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH N.V. 

Per 1 November 2016, hebben we als nieuw lid in de branche Zakelijke Dienstverlening mogen verwelkomen het Advocatenkantoor Essed & Sohansingh N.V. De leiding van dit advocatenkantoor is in handen van de heer Mr. Hugo Essed en mevrouw Mr. Rani Sohansingh. Dit advocatenkantoor bestaat sinds 2 december 1994 en heeft als visie en missie:

Onze Visie “Recht en Waarheid maken Vrij” Het begrip “Vrij” appelleert aan een rechtvaardige samenleving waarin én het recht én de waarheid in een samenhang gezien worden. Voor het oplossen van juridische problemen is de wet de basis. Echter ook sociale, culturele en economische elementen kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en voor de cliënt aanvaardbare oplossing van het juridisch probleem.

Onze Missie “Deugdelijke juridische dienstverlening” Ons kantoor staat voor een deugdelijke juridische dienstverlening, welke dienstverlening strikt confidentieel, van hoge kwaliteit, oplossingsgericht en betaalbaar is.

Momenteel zijn aan dit kantoor de volgende juristen verbonden: – Mr. Hugo A.M. Essed (advocaat) – Mr. Rani Sohansingh (advocaat en mediator)

– Mr. Prema Sohansingh(advocaat)

– Mr. Kawieta V. Alakhramsing (advocaat)

– Mr. Iris Nazir (advocaat) – Mr. Truyah Kensmil (advocaat)

– Mr. Nashreen Ilahibaks (advocaat)

– Mr. Dr. Gaetano Best (advocaat – stagiaire)

Het personeelsbestand bedraagt 15 mensen.
Het kantoor is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 74 – 78 en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 – 14:00, telefonisch te bereiken via 424231 en per fax op 420944, mailen kunt u naar hers@sr.net. Voor meer informatie bezoekt u de website www.essedsohansingh.com.