OVERLEGPLATFORM HAD GESPREK MET ONDERRAAD VOOR DE ECONOMIE EN INVESTERINGEN

Het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven had op maandag 21 november een onderhoud met de Onderraad voor de Economische Aangelegenheden en Investeringen, welke voorgezeten werd door de Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ashwin Adhin. Dit onderhoud volgde na een tweetal meetings, welke het Platform eerder in de maand had met de Vice President. De volgende onderwerpen kwamen tijdens het gesprek aan de orde : de toekomst van de bauxiet industrie, de operationalisering van de Energie Authoriteit, mogelijkheden voor de private sector voor opwekking en transport van energie door gebruik te maken van renewables en de assistentie van de Overheid voor wat betreft toegang tot fondsen, de betalingsachterstanden van de Overheid aan de private sector, stimulering van lokale producenten van goederen en diensten middels een focos op ‘local content’ en regulering van zwaar vervoer.

Tijdens het onderhoud welke in een zeer constructieve sfeer heeft plaatsgevonden waren de volgende ministers aanwezig : Hare Excellentie Niermala Badrising, Minister van Buitenlandse Zaken, Hare Excellentie Sieglien Burleson, Minister Handel en Industrie, Zijne Excellentie Regilio Dodson, Minister Natuurlijke Hulpbronnen, Zijne Excellentie Siegfried Wolff, Minister van Openbare Werken en Zijne Excellentie Steven Relyveld, Minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer. Op maandag 12 december vindt de tweede ontmoeting met de Onderraad plaats.

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEZOEKT DE VSB

De Voorzitter van de VSB, de heer Bryan Renten, het Bestuurslid van de Groep Industrie, de heer Marlon Telting en de VSB Directeur, de heer Steven Mac Andrew, ontvingen op dinsdag 22 november mevrouw Judith Green, Head, English-Speaking Caribbean van de International Finance Corporation (IFC) voor een kennismakingsbezoek. Tijdens haar bezoek belichtte mevrouw Green de werkzaamheden van de IFC en benadrukte, dat haar tweedaags bezoek dit keer meer in het teken stond van het hernieuwen van de relatie met Suriname, aangezien ons land ook in haar portfolio zit.

Het Hoofd voor het Engels-sprekend Caribisch Gebied gaf aan, dat de IFC, welke deel uitmaakt van de World Bank Group, volledig is gericht op de private sector, maar ook samenwerkt met Overheden om het ondernemersklimaat te verbeteren. Mevrouw Green wees erop, dat Suriname op de laatste plaats staat in de regio voor wat betreft de ease of doing business, terwijl investeerders vaak genoeg juist dergelijke rankings meenemen in hun beslissingen om al dan niet te investeren in een land. Benadrukt werd, dat het bij de IFC gaat om leningen boven de USD 10 miljoen.

De VSB zegde toe om mevrouw Green in contact te brengen met relevante bedrijven en organisaties tijdens haar tweede bezoek in januari 2017. Vermeldenswaard is, dat de VSB delegatie mevrouw Green al kende, voordat zij benoemd werd door de IFC, aangezien eerder dit jaar twee conference calls zijn gevoerd met haar en de Co-Chairman van de Economic Programme Oversight Committee (EPOC) van Jamaica, de heer Richard Byles om te informeren naar de monitoring van het IMF programma in Jamaica.

DEMONSTRATIE VAN DATABASE REGISTRATIESYSTEEM VOOR ROERENDE GOEDEREN

Op dinsdag 22 november werd op het Ministerie van Handel en Industrie (HI) een Informatie sessie gehouden voor potentiële gebruikers van het elektronisch registratiesysteem voor zekerheidsrechten op roerende goederen. De training werd verzorgd door de heren Pedro Souss, ICT Director IOS partners en John Ramdat Tewarie van Corestats en mevrouw Sandora Kartorioso van Ministerie HI. Het is een database registratiesysteem voor het kunnen registreren van zekerheidsrechten op roerende goederen.

Partijen zullen zich moeten verplichten aan bepalingen, zoals vastgelegd in het systeem. De registratie zal gewaarborgd worden door een juridisch kader, namelijk de Wet op de bescherming van roerende goederen. Er zal ook een fysieke organisatie komen, die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer en ondersteuning van de gebruikers. Gebruikers zullen voor de eerste verificatie verplicht zijn zich eerst bij deze organisatie te melden.

De Wet op de bescherming roerende goederen moet kleine– en middelgrote ondernemers beter in staat stellen om toegang te krijgen tot kredietfaciliteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld oogsten van gewassen als onderpand dienen, maar ook het systeem geeft transparant weer de staat van het goed, alsook hoeveel keer het goed in onderpand is afgegeven. Het systeem zal worden gehost bij DATASUR, die voldoet aan de strenge eisen. Mevrouw Cheryl Vroom, Beleidsmedewerker VSB, woonde de demonstratie bij.

MINISTER HANDEL EN INDUSTRIE OP COTED VERGADERING

Hare Excellentie Sieglien Burleson, Minister van Handel en Industrie (HI) heeft als Voorzitter van de 43ste Council for Trade and Economic Development (COTED) vergadering, haar aanwezige collega Ministers van Handel van de CARICOM en overige aanwezigen gewezen op de noodzaak tot daadwerkelijke samenwerking.

De Minister benadrukte, dat de uitdagingen waarvoor de regio staat, zoals de noodzaak om de productiviteit te verhogen en exporten te verbeteren, het best overwonnen kunnen worden door samen te werken en door de versterking van de regionale instituten en organisaties. Hare Excellentie Burleson gaf ook aan, dat het de private-sector is, die de drijfveer is van het handel en zakenwezen in een land. Volgens de Minister van HI is de tijd voor de regio aangebroken om middels partnerschap tussen de publieke en private sector tot economische bloei te komen. “Belemmeringen zoals het weigeren van toegang tot bepaalde markten en bezwarende administratieve procedures moeten tot het verleden behoren, willen de leden van CARICOM hun economische integratie bevorderen”.

Evenals de wereld economie staat ook onze regio onder druk van de economische ontwikkelingen in de wereld”voegde Minister Burleson er aan toe. De Minister is ervan verzekerd, dat door middel van welwillendheid, onderlinge samenwerking en ondersteuning, het succes is gegarandeerd voor wat betreft de langverwachte economische groei en integratie van dit handelsblok.

NIEUWS VAN DE CARIBBEAN EMPLOYERS CONFEDERATION (CEC)

welkomBeste Nationale Werkgevers Organisaties en Caribbean Employers Confederation (CEC) leden, in 2016 is er vervolg gegeven aan het in 2015 opgestarte project, welke door door de European Union (EU) gefinancieerd wordt, om de capaciteit van de CEC en haar leden gestaag op te bouwen.

In 2015 zagen we ons lidmaatschap aanzienlijk groeien van 13 naar 17 leden en in 2016 is de CEC verder gegroeid met de toetreding van ons jongste lid de St. Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA).

De SHTA wordt geleid door de Executive Director, de heer Wyb Meijer. Laten we St. Maarten Hospitality and Trade Association gezamenlijk verwelkomen in onze regionale familie!

De volgende organisaties zijn thans lid van de CEC :
– Antigua and Barbuda Employers’ Federation (ABEF)
– Aruba Trade and Industry Association (ATIA)
– Association des Industries d’Haiti (ADIH)
– The Bahamas Chamber of Commerce and Employers’ Confederation (BCCEC)
– Barbados Employers’ Confederation (BEC)
– Belize Chamber of Commerce and Industry (BCCI)
– Bermuda Employers’ Council (BEC)
– Cayman Islands Chamber of Commerce (CICC)
– Dominica Employers’ Federation (DEF)
– The Employers’ Consultative Association of Trinidad and Tobago (ECATT)
– Grenada Employers’ Federation (GEF)
– Jamaica Employers’ Federation (JEF)
– Mouvement des Enterprises de France (MEDEF Martinique)
– St. Kitts Chamber of Industry and Commerce (SKCIC)
– St. Lucia Employers’ Federation (SLEF)
– St. Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA)
– St. Vincent Employers’ Federation (SVEF)
– Suriname Trade and Industry Association (STIA)

We kijken uit naar verdere groei van het ledenbestand en versterking van onze organisaties in 2017!

VSB MAGAZINE “DE WERKGEVER”

Deze week is de distributie van de 16e editie van onze magazine “De Werkgever” van start gegaan. Het thema is, zoals eerder medegedeeld, Corporate Social Responsibility (CSR). Over het thema, dat in 2017 zal worden behandeld zullen wij u ruim vooraf op de hoogte stellen, alsook de mogelijkheid tot adverteren. Mochten er uwerzijds vragen of suggesties zijn, dan kunt u die doorgeven aan de heer heer Winston Leckie, Communications Officer en wel als volgt : E-mail : winstonleckie@vsbstia.org
Telefoon : +597 47 52 86.

Wij willen u wederom eraan herinneren om nieuwswaardigheden betreffende uw bedrijf en persberichten met ons te delen, zodat leden meer te weten komen over hun mede-leden. De informatie kan betrekking hebben op belangrijke activiteiten, successen van uw bedrijf, trainingen en andere nieuwswaardigheden. Het doorspelen hiervan kan op voornoemd emailadres en telefoonnummer geschieden.

De digitale versie kunt u op verzoek verkrijgen via het Bureau van de VSB +597 475 286 of per mail vsbstia@sr.net.

IN KEN UW MEDE LID: N.V. GRASSHOPPER ALUMINIUM COMPANY

N.V. Grasshopper Alulogograssalconl764minium Company, afgekort NV Grassalco, werd opgericht op 30 augustus 1971, door de toenmalige Minister Dr. Ir. Franklin Essed van het Ministerie van Opbouw (het huidige Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen).

In september 2011 trad de huidige Chief Executive Officer, Drs. Sergio Akiemboto, aan. Hij stelde samen met de staf diversificatie en uitbreiding van het portfolio van NV Grassalco voor, met als doel het aanbod van grondstoffen voor zowel de lokale als internationale markt te verbeteren. Eèn van de eerste stappen die werden gezet, zodat hier invulling aan kon worden gegeven, was het herzien van de missie en visie.

Missie
Het zelfstandig en/of in samenwerkingsverband exploreren en exploiteren van mineralen en ertsen in Suriname (behalve koolwaterstoffen), teneinde de mijnbouwsector tot welvaart en welzijn van de totale natie te ontwikkelen.

Visie
De Surinaamse leider in het duurzaam ontwikkelen van mineralen en ertsen.

Na dit traject werd met de wijzigingen een nieuwe identiteit geïnitieerd. Gezamenlijk werd besloten de markt op te gaan onder het concernmerk Grassalco, dat het paraplumerk werd voor onze product merken Grassalco Aggragete & Sands en Grasshopper Gold.

Wij zijn een staatsmijnbouwbedrijf dat ressorteert onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Onze mijnbouwrechten stellen ons in staat mineralen en ertsen uit de rijke Surinaamse bodem te exploreren en exploiteren.
Om ons bedrijf te structureren, werken onze gedreven medewerkers dagelijks met gedegen vakmanschap op hun werkgebied mee aan de opbouw van de organisatie.

Door het Corporate Social Responsibility (CSR)-programma investeren wij ook in merkbekendheid. Ons corporatief merk Grassalco staat garant voor het verantwoord duurzaam ontwikkelen en de maatschappelijke betrokkenheid van haar stakeholders. Via dit beleid komen diverse activiteiten van en voor de Surinaamse gemeenschap in aanmerking voor sponsoring.

Het is voor onze klantrelaties van belang dat de gemeenschap ons merk kent. CSR benadrukt hoe klanten onze merkpersoonlijkheid ervaren. Voor de klanten wordt het gevoel versterkt dat ons merk bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving. De producten die we momenteel leveren zijn, steenslag in verschillende formaten van 0 tot 38 mm, base course, geschikt om stortwerk te verrichten, boulders de zogenaamde rotsblokken.

U kunt nog veel meer lezen over n.v. Grassalco op de website www.grassalco.com, ze zijn gevestigd aan de Sir Winston Churchillweg 3, en telefonisch te bereiken op +597 48 27 27.