COMPETE CARIBBEAN – CREATING OPPORTUNITIES THROUGH INNOVATION

De heer Jan van Charante heeft namens de VSB deelgenomen aan een door Compete Caribbean georganiseerde bijeenkomst met als thema Creating Opportunities Through Innovation. Innovatie levert de grootste bijdrage aan de groei van de productiviteit. Deze innovatie is in het Caraibisch gebied minder geweest in vergelijking met de overige ontwikkelingslanden, wat heeft geleid tot een afnemend tempo van de groei binnen het Caraibisch gebied.

Om innovatie te stimuleren werd voorgesteld de ervaringen op dit gebied te delen waardoor eruit kan worden geleerd. In Jamaica bijvoorbeeld is een platform voor innovatie welke deze bevordert. Zo worden micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen gestimuleerd om de uitdagingen aan te gaan. Dr. Sylvia Dohnert, Executive Director Compete Caribbean, wees naast de belangrijkheid van innovatie ook op het feit dat de landen die middelen inzetten op het gebied van innovatie, productiever en welvarender zijn dan degenen die het niet doen. Ze haalde aan hoe instituten zoals Compete Caribbean, EPIC en LINK (Caribbean Export) regionaal op zoek zijn naar verschillende mechanismen om innovatie in de regio te bevorderen door het ondersteunen van bedrijven en instellingen.

Aan de ondernemers werd meegegeven dat ze moeten leren leven met mislukking, en moeten zorgen voor innovatie op een regelmatige basis, individueel of gezamenlijk. Kortom, het forum heeft geleid tot belangrijke inzichten die werden doorgegeven aan de ondernemers en beleidsmakers om hen te stimuleren, hun eigen stempel op de groei en ontwikkeling van hun eigen bedrijf en de regio te drukken.

Ook heeft de heer van Charante gesproken met Cesar Falconi, onze Country Representative, die aangaf met de VSB samen projecten in de private sector te willen bekijken, voor samenwerking welke moet gaan leiden tot partnerships en samenwerken van bedrijven in Suriname dan wel regionaal.

MINISTERIE VAN HANDEL & INDUSTRIE TRAINT KLEINE – EN MIDDELGROTE ONDERNEMERS TE SARAMACCA

Het Ministerie van Handel en Industrie heeft ter stimulering van het ondernemerschap, in het bijzonder van kleine – en middelgrote ondernemingen, voor 25 ondernemers in het district Saramacca een 3- daagse trainings sessie verzorgd. Tijdens deze sessie zijn aan de orde gekomen hoe een bedrijfsidee te ontwikkelen, een ondernemingsplan te schrijven en de financiële administratie op na te houden.

De deelnemers waren zeer enthousiast over de opgedane kennis en dankbaar voor het initiatief van HI om deze training helemaal in hun district te willen verzorgen, ze kregen aan het eind van de training een certificaat. Onderdirecteur Ondernemerschap, mevrouw Annita Forst-Cumberbatch die de certificaten overhandigde, gaf aan dat het ministerie als taak heeft om ondernemers te faciliteren en dat ook de andere districten zullen worden aangedaan.

UNASUR II FORUM BURGERPARTICIPATIE GEHOUDEN

Op 17 en 18 november 2016 hield de Unie voor Zuid-Amerikaanse staten (UNASUR), in Mitad del Mundo in Ecuador, het Unasur II Forum burgerparticipatie. Van de 12 lidlanden waren er 9 aanwezig waaronder Suriname, die werd vertegenwoordigd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, focal point, Ministerie Binnenlandse Zaken, Directoraat Cultuur, VIDS, stichting SARI, Het Jeugd Parlement, Conservation International, de Marrongemeenschap, Religieuze organisaties en namens de VSB mevrouw Mr. Helen Doelwijt.

Met dit jaarlijks forum wil de organisatie maximale integratie van de Zuid-Amerikaanse landen bereiken middels dialoog met zoveel als mogelijk sociale actoren op het gebied van onder andere Cultuur, sociaal economisch gebied, onderwijs, energie, infrastructuur, financiën en milieu, voor sociale betrokkenheid en burgerparticipatie, het versterken van democratie en het elimineren van ongelijkheid.

Bij deze ontmoeting is gediscusieerd over Sociaal, politiek/overheid, mensenrechten, economie, milieu en de organisatie structuur van het Unasur forum burgerparticipatie. De besluiten hiervan zijn plenair aan het II Forum burgerparticipatie gepresenteerd.

VOORBEREIDING CROWDFUNDING FATHER MOTHER FIGURE (FMF) PROJECT

Father Mother Figure (FMF) is een organisatie die jongeren tussen 8 en 18 jaar 1-op-1 coacht en hun talenten ontwikkelt. Deze organisatie is in 2012 opgericht door Henk Redmond met als missie, het persoonlijk coachen van jongeren en volwassenen op diverse thema’s (o.a. talenten, opleiding, werk, geld, zelfvertrouwen en gezondheid). FMF heeft als visie dat jongeren en volwassenen kunnen worden gestimuleerd in talentontwikkeling.

Hierdoor kunnen ze in hun kracht komen. Zo biedt FMF de jongeren die door onze coaches begeleid worden, de mogelijkheid om een speciaal project te organiseren. Samen met de jongeren bespreken we de ideeën voor zo’n project en zoeken we naar mogelijkheden om die te realiseren. We stimuleren de jongeren om binnen dit project een taak op te pakken.

FMF heeft het jongeren coachingsproject (8 t/m 18 jaar) in Suriname geplaatst voor Crowdfunding. Voordat dit mogelijk is moeten we eerst 100 stemmen halen binnen 10 dagen. Voor meer informatie bent u terecht op de website www.fathermotherfigure.nl, maar vergeet u vooral niet te stemmen zodat dit project tot uitvoer kan worden gebracht.

DECEMBER 1ST – WORLD AIDS DAY
EMPLOYMENT IS THE KEY IN THE LIFE CYCLE APPROACH TO HIV

“AIDS is not over. With the finish line in sight, we need to keep our foot on the accelerator and reinforce the role of the world of work as a strategic stage in the life cycle approach to HIV,” says ILO Director-General Guy Ryder.

Statement | 01 December 2016

© UNICEF EthiopiaGlobally there are an estimated 37 million people who are living with HIV, the majority of them of working age. Over 35 million people have died of AIDS related illnesses, making it one of the most destructive pandemics in history.

The recent UNAIDS report — Get on the Fast-Track: The life cycle approach to HIV — raises optimism as well as concerns. While 18.2 million people now have access to HIV treatment, there has been no reduction in the number of new HIV infections among adults in the past five years. And new infections are rising in some regions of the world.

Most people are in the world of work for a large part of their life. The world of work can play a critical role in many aspects of the AIDS response: reducing discrimination and ensuring that people are not denied the right to work; enhancing access to HIV information; facilitating access to HIV testing and treatment; and expanding the coverage of social protection. The ILO continues to build on its past efforts to contribute to the goal of zero AIDS-discrimination. The Political Declaration on Ending AIDS recognizes the importance of workplace initiatives. It highlights the role of employers, unions and governments in protecting workers from discrimination associated with HIV and AIDS, in line with the ILO Recommendation on HIV and AIDS and the World of Work, 2010 (No. 200) .

“The AIDS response has to be gender responsive, addressing harmful traditional norms and practices as well as inequalities.”Expanding HIV testing continues to be a major challenge, but using the world of work as a strategic entry point has proven effective. The ILO’s VCT@WORK initiative promoting voluntary counseling and testing for workers is showing very encouraging results. Between July 2013 and December 2015, we were able to reach close to five million workers, test three million and refer over 85,000 to treatment.

This initiative is showing what can be done and we hope that this experience will be taken on board and scaled up in workplaces everywhere. Evidence points indisputably to the important intersection of HIV and gender inequality. In 2015, around 7,500 young women became newly infected with HIV every week. The AIDS response has to be gender responsive, addressing harmful traditional norms and practices as well as inequalities.

When women and girls are economically empowered, they have the means to protect themselves from becoming infected with HIV and to access HIV services. The ILO has demonstrated these benefits in a programme in six African countries implemented along the transport corridors.

The ILO guide on “Promoting diversity and inclusion through workplace adjustments” offers employers practical ideas on how to provide reasonable accommodation to workers living with HIV, among others.

AIDS is not over. With the finish line in sight, we need to keep our foot on the accelerator and reinforce the role of the world of work as a strategic stage in the life cycle approach to HIV.