TRADE COMMISSIONER VAN DE AMBASSADE VAN MALEISIЁ IN BRAZILIЁ BEZOEKT DE VSB

Een delegatie van de VSB, bestaande uit de Ondervoorzitter en de Directeur, respectievelijk de heren Wilfred Baldew en Steven Mac Andrew, ontving op dinsdag 6 december de heer Edison Choong, Trade Commissioner van de Ambassade van Maleisië in Brazilië. Bij het onderhoud was de heer Roy Smits, die het bezoek heeft georganiseerd, ook aanwezig. De heer Baldew heette de gasten welkom, waarna de VSB Directeur nadere informatie verschafte over de aard en werkzaamheden van de VSB. De Ambassade van Maleisië in Brazilië is naast dit land, ook verantwoordelijk voor de betrekkingen met Suriname, Guyana en Frans Guyana.

De heer Choong benadrukte tijdens het onderhoud de enorme ontwikkeling, die Maleisië heeft meegemaakt door te focussen op diversificatie van de economie, aantrekken van buitenlandse investeringen, bevordering van exporten en menselijke ontwikkeling. De Trade Commissioner gaf ook aan, dat de snelle ontwikkeling van Maleisië mede het gevolg was van het feit, dat de overheid en het bedrijfsleven met elkaar begonnen samen te werken in nationaal belang, waarbij het ondernemersklimaat sterk werd verbeterd. Dit heeft tot gevolg gehad dat Maleisië voor wat betreft de Ease of Doing Business index momenteel op de 18e plaats staat, hetgeen een indicatie is, dat het zeer makkelijk is om te ondernemen en zaken te doen in het land.

De heer Choong gaf aan bereid te zijn om leden van de VSB, die geïnteresseerd zijn, in contact te brengen met relevante ondernemers in Maleisië. De website www.matrade.gov.my geeft een goed beeld van wat de handelsmogelijkheden zijn met Maleisië.

ILO MISSIE OP BEZOEK

Een delegatie van de International Labour Organisation (ILO), bestaande uit de heer Kelvin Sergeant, Specialist, Sustainable Enterprise Development and Job Creation van het Decent Work Team and Sub-Regional Office for the Caribbean en mevrouw Olga Orozco, International Expert on SCORE, is momenteel op bezoek in Suriname om na te gaan als het mogelijk is om een project te formuleren voor de implementatie van het productiviteitsprogramma SCORE in 2017. Dit naar aanleiding van de getoonde belangstelling tijdens de eerder in het jaar gehouden algemene productiviteitsworkshops. SCORE staat voor Sustaining Competitive and Responsible Enterprises en heeft als doel de productiviteit, duurzaamheid en werkomstandigheden in organisaties te verbeteren.

Enkele feiten van het SCORE programma zijn onder andere :

  • Meer dan 840 kleine – en middelgrote ondernemingen zijn getraind in SCORE door ILO en partner organisaties en trainers,
  • Deze kleine – en middelgrote ondernemingen hebben in totaal meer dan 200.000 employees in dienst die ook voordeel hebben aan de vooruitgang van de ondernemingen,
  • Meer dan 6700 managers en werknemers hebben samen deelgenomen aan de SCORE Training,
  • 51% van de participanten aan de SCORE Training kwamen uit middel – en hoger management nivo, 49% waren werknemers en 30% van de participanten was van het vrouwelijk geslacht,
  • In totaal was 88% tevreden over de SCORE Training,
  • In 2015, werd het SCORE’s Monitoring en Evaluatie (M&E) systeem gecontroleerd door een externe controle instantie en 87% van het systeem voldeed aan de DECD standaard.

Het bezoek van de ILO wordt gecoordineerd door de VSB en de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en begon met een onderhoud op woensdag met de Minister van Handel en Industrie, Hare Excellentie Sieglien Burleson. De Minister benadrukte de noodzaak van productiviteitsverhoging in Suriname, vooral middels efficiënter werken, maar ging ook in op relevante issues, zoals de ontwikkeling van een SME policy, de noodzaak van een Skills Center en de Enabling Environment for Sustainable Enterprises (EESE). Op woensdag had de delegatie op het Ministerie van HI ook een gezamenlijke meeting met de VSB en CUS om de mogelijkheden tot het opstellen van een project te bespreken, terwijl op donderdag en vrijdag de heer Sergeant en mevrouw Orozco, ILO meetings met actoren uit het bedrijfsleven hadden om de behoefte aan SCORE te peilen, zodat dit meegenomen kon worden in het besluit om al dan niet een project te formuleren.

De delegatieleden zijn op zaterdag 10 december weer naar hun respectievelijke standplaatsen, namelijk Port-of-Spain en Lima vertrokken.

30 JAAR DECLARATION ON THE RIGHT TO DEVELOPMENT

Eerder deze week, namelijk op 4 december was het precies 30 jaar geleden, dat de General Assembly van de United Nations tijdens haar 97ste plenaire zitting overging tot de adoptie van de Declaration on the Right to Development. Het is overduidelijk dat in ons land, maar ook in de rest van de wereld, nog heel wat moet gebeuren om waarachtige en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Ontwikkeling, waarbij de mens niet alleen centraal staat, maar ook actief een bijdrage kan leveren hieraan. De hoop is uiteraard, dat de Sustainable Development Goals, die vorig jaar zijn geadopteerd door de United Nations, ertoe zullen leiden, dat in de komende 13 jaren waarachtige en duurzame ontwikkeling steeds meer realiteit wordt in de wereld, inclusief ons land.

KEN UW MEDE LID: CAPRICORN PROJEKT BV

capricornlogoCAPRICORN PROJEKT BV is een adviesbureau met vestigingen in Nederland en Suriname. We leveren advies, op het gebied van voedselveiligheid- en kwaliteitssystemen, beheer van natuurlijke hulpbronnen (als Wetland Action), lokale bestuursvormen en capaciteitsontwikkeling aan niet gouvernementele organisaties, overheden in de regio en bedrijven actief in de landbouw- en veeteeltsector. Onze kernactiviteit is het verstrekken van sterk gespecialiseerde adviezen aan en het begeleiden van bedrijven bij het opzetten van voedselveiligheids- en kwaliteitssystemen naar internationale standaarden voor een verbetering van de kwaliteit van de productie voor de lokale markt en nakoming van standaarden voor de export van agro-food producten.

MISSIE: Capricorn Projekt wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de opkomende voedsel- en voedselverwerkende sector in de Caribische regio. Wij doen dit door de bewustwording over internationale kwaliteitseisen binnen de organisatie te verhogen en haar te begeleiden bij het implementeren van kwaliteitseisen. Het uiteindelijke doel is om een groter marktaandeel, lagere productiekosten en verhoogde productiviteit te realiseren.

BENADERING: De cliënt staat altijd centraal en wordt actief betrokken bij de identificatie van vraagstukken en de formulering van de opdrachtomschrijving. Onze service is gericht op een efficiënte oplossing van deze vraagstukken door een doelgerichte aanwending van (beschikbare) middelen.

DIENSTEN: Capricorn Projekt levert de volgende diensten aan bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, en distributie van levensmiddelen:

  • Uitvoering van inspecties en audits op basis van diverse (internationale) normen waaronder: GMP, GlobalGap, Hygiënecodes, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001;
  • Begeleiding bij het opzetten van kwaliteit- en voedselveiligheidssystemen;
  • Verstrekking van adviezen op het gebied van voedselveiligheid en voedselkwaliteit waarbij de nadruk ligt op het continue-verbeterproces;
  • Organisatie en uitvoering van voedselveiligheidscursussen.

Capricorn Projekt is daarnaast actief in o.a.: Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem voor laboratoria op basis van de ISO17025. Uitvoeren van marktstudies en export audits.

Voor meer informatie over onze diensten en werkwijze kunt u onze website www.capricornsuriname.com bezoeken, een mail sturen naar jenna@rdp2.net of telefonisch contact opnemen op de nummers (+597) 538040 of (+597) 08742679.