HET POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME (PTC) ISO 9001:2015 GECERTIFICEERD

iso-9001-2015Het Polytechnic College Suriname (PTC) opgericht op 21 februari 1997, heeft onlangs haar nieuwe ISO certificaat, ISO 9001:2015, van het certificeringsinstituut Det Norske Veritas Certification B.V. (DNV) ontvangen. Hiermee is het PTC het eerste opleidingsinstituut in Suriname met deze Kwaliteitsmanagementsysteem norm. ISO staat voor International Organization for Standardization. Dit certificaat is geldig voor de scope: Het ontwikkelen en aanbieden van hoger technisch beroepsonderwijs. Deze mijlpaal betekent dat het PTC aan de eisen voldoet die in deze norm zijn gesteld. In oktober 2016 startte de externe ISO audit door twee afgevaardigden van DNV.

De nieuwe norm, ISO 9001:2015, richt zich meer op de risico’s die (kunnen) ontstaan in het werkproces en hoe daarop wordt ingespeeld (Risk Management). Documentatie en registratie van de werkzaamheden zijn van eminent belang binnen de ISO-certificering. De nieuwe norm gaat in vanaf januari 2017 en heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Het behalen van deze certificering vormt een bekroning voor het instituut aan de vooravond van haar jubileum. Het PTC biedt thans 10 bachelor programma’s, een Nova geaccrediteerde Master of Business Administration (MBA) in Innovation and Technology opleiding, Masterclasses, Cursussen en Trainingen aan.

VSB HOUDT EDUCATIEVE AVOND MET ALS THEMA “LEIDERSCHAP”

Op vrijdag 6 januari 2017 zal de VSB een educatieve avond houden met als thema leiderschap, voor dit thema is gekozen aangezien dit thema in 2017 zeer cruciaal zal zijn op alle gebieden in ons land.
Dr. Ir. Reynold Chandansingh, die jarenlange ervaring heeft als adviseur leiderschap en change management, zal gastspreker zijn op deze avond. Een ervaren en deskundig panel zal hierna ingaan op het thema.

Het panel zal bestaan uit:

  • Drs. Albert Ramdin – Ambassadeur (Ret.); Assistant Secretary-General, 2005-2015, Organization of American States (OAS); en thans Senior Director External Relations, Newmont Suriname;
  • Dr. Lucien Naarden – Psycholoog, Ondernemer, Adviseur en Leadership Management International Licentiehouder voor het Caribisch Gebied;
  • Ir. Winston Ramautarsing – Ondernemer, Adviseur en Voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES)

Plaats : Self Reliance Auditorium
Tijd : 19.00 – 21.00 uur

Het programma van deze educatieve avond ziet er als volgt uit :

18.30 uur Inloop Ontvangst door VSB
19.00 uur Welkom Directeur VSB Steven Mac Andrew
19.05 uur Inleiding Leiderschap Drs. Roy Laurens van de BDO
19.15 uur Leiderschap in 2017 Dr. Ir. Reynold Chandansingh
20.00 uur Paneldiscussie
21.00 uur Einde avond/informeel samenzijn

U wordt vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze educatieve avond.
Uw aanwezigheid kunt u bevestigen bij mevrouw Natasja Robles en wel als volgt :
Telefoon :475286 of 475287  E-mail :vsbstia@sr.net of natasja.robles@vsbstia.org

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK (ABS) HEEFT BEDRIJVEN TELLING GEHOUDEN

Uit de laatselijk gehouden bedrijven telling door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), is gebleken dat Suriname per 31 december 2015 totaal 4355 bedrijven telt. De bedrijven werden onderverdeeld in kleine bedrijven, dat zijn de bedrijven met tussen de 1 en 10 werknemers, en de grote bedrijven met meer dan 10 werknemers.

De kleine bedrijven dragen 32% bij aan de totale werkgelegenheid van de geregistreerde bedrijven. 11% van het totaal van 4355 bedrijven dragen zorg voor 86% van het totaal aan werkgelegenheid. Volgens directeur Sno van het ABS, zijn deze cijfers nodig om beleid te maken voor het bedrijsleven en de handelssector. Ook kan de groei in de verschillende sectoren worden nagegaan, maar ook welke sector ondersteuning behoeft. Opmerkelijk is dat van de getelde bedrijven iets meer dan 90 % gerekend mag worden tot eenmansbedrijven. Er is met de verkregen informatie een bedrijven register samengesteld.

BUREAU VSB HOUDT JAARLIJKSE KERSTVIERING EN NEEMT AFSCHEID VAN 2 MEDEWERKERSafscheid-vsb-collegas-en-kerstlunch

Op woensdag 21 december hield het bureau van de VSB samen met het dagelijks bestuur haar jaarlijkse kerstviering. Naast  de gebruikelijke kerstviering was het dit jaar ook nog het feestelijk afscheid van 2 medewerkers die met pensioen gaan, deze waren met familieleden aanwezig. Naast de directeur van de VSB de heer Steven Mac Andrew waren van het dagelijks bestuur aanwezig, voorzitter de heer Bryan Renten, ondervoorzitter de heer Wilfred Baldew en het lid de heer Soechit. Mevrouw Mr. Hèlen Doelwijt secretaris van de VSB, verlaat na 15 jaren de dienst, en mevrouw Mildred de Gama interieurverzorgster gaat na 34 jaar trouwe dienst met pensioen.

Zowel de directeur van de VSB de heer Steven Mac Andrew als de voorzitter van de VSB de heer Bryan Renten, gaven in hun speech aan dat de bijdrage van beide dames ten zeerste wordt gewaardeerd. “Mevrouw Doelwijt vertegenwoordigt ons nog steeds in bepaalde commissies zoals de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, we hopen dat we op u mogen blijven rekenen. Ik wil benadrukken dat de VSB uw huis blijft en u altijd welkom bent hier” zei de directeur. Mevrouw Doelwijt en mevrouw de Gama gaven in hun dankwoord aan dat ze de periode bij de VSB als zeer leuk en leerrijk hebben ervaren. “Ik kwam soms door de regen aan het werk, was ziek, maar deed altijd eerst mijn werk. Ook in de periode dat er een avondklok was ingesteld ben ik aan het werk gekomen en te voet naar huis gegaan” gaf mevrouw de Gama aan. Er werd een toost uitgebracht waarbij de directeur de hoop uitsprak dat alle aanwezigen met hun familie fijne kerstdagen mogen hebben, dat het goed mag gaan met de mensen die het bedrijf verlaten, maar ook dat het goed mag gaan met Suriname in 2017. Hierrna werd in zeer aangename sfeer gegeten, gedronken en nagebabbeld. De personeelsleden die met pensioen gaan mochten uit handen van de directeur en het dagelijks bestuur geschenken als aandenken in ontvangst nemen, alsook een enveloppe.

JOBFACTORY DELEGATIE BRACHT BEZOEK AAN HI MINISTER

Een delegatie van JobFactory Suriname bracht een bezoek aan Zijne Excellentie minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie. De heer Armand Zunder, President Commissaris en Projectinitiator/Vakbondsvertegenwoordiger van deze organisatie, gaf aan een bijdrage te willen leveren aan het creeëren van duurzame werkgelegenheid in Suriname en toename van deviezeninkomsten. De JobFactory is een nieuwe digitale commerciële en maatschappelijke dienstverlening waarbij Surinamers kunnen inspelen op de voordelen van internationale- en lokale diensten met name de Nederlandse markt.

Zodoende worden er werkplaatsen gecreeërd voor diverse doelgroepen zoals, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, dropouts maar ook afgestudeerden met een HBO, MBO en Universitaire opleiding. De kandidaten worden getraind en gecoached in verschillende commerciële dienstverleningen zoals helpdeskmedewerkers, software testers, web editors alsook huiswerkbegeleiders en theoriedocenten voor de rijschool branche. Afhankelijk van de uitkomsten van het sollicitatiegesprek en de aangeboden werkplek zullen sollicitanten in drie verschillende Service Centers ingedeeld worden, waarin zij de diverse werkzaamheden zullen verrichten.

FERNANDES SOCIAL FOUNDATION (FSF) ONDERSTEUNT SU-AID

De Fernandes Social Foundation (FSF) heeft ook dit jaar gemeend om de doelstelling van Su-Aid te ondersteunen. Namens de FSF heeft Kurt van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, een cheque van SRD 25.000 overhandigd aan de organisatie. Su-Aid-voorzitter Giwani Zeggen gaf aan blij te zijn met de donatie van Fernandes, de target is van het jaar gesteld op SRD 1 miljoen. Van Essen heeft bij deze aangelegenheid ook de collega-bedrijven aangemoedigd om Su-Aid te ondersteunen. “Kom met projecten, maar kom ook vooral met geld. Wij zijn er nog lang niet. Het is belangrijk dat wij dit ondersteunen. Als je het meent met Suriname en bent voor en door Suriname, ondersteun je dit doel.”zei de directeur van Fernandes Bakkerij.

ONDANKS FINANCIЁLE TEGENSLAGEN GAAT GEBRUIKELIJKE JAARAFSLUITING NORMAAL DOOR BIJ KIRPALANI N.V.

Alhoewel 2016 enorm veel financiële tegenslagen heeft gekend voor het bedrijfsleven, gaat het gebruikelijke jaarafsluitingsfeest bij Kirpalani N.V. onverkort door. Dit zegt Shyam Kirpalani, directeur van Kirpalani N.V. “Zoals in de afgelopen jaren het geval is geweest, zal de jaarafsluiting dit jaar ook feestelijk geschieden samen met alle personeelsleden. Zo zal er op 31 december om 12.00 uur een pagara afgeschoten worden. Daarnaast is er volop voeding en drank. Het geheel wordt meestal afgesloten om 13.00 uur. Net als het afgelopen jaar krijgt het personeel bonus in verband met de feestdagen, die op 20 december wordt uitbetaald.”

De binnenstad doet niet denken aan kerst. Volgens Kirpalini is er getracht om de kerstsfeer teweeg te brengen. “Alhoewel we de decoraties sober hebben gehouden, hebben wij getracht de atmosfeer bij te brengen. Echter ontbreekt die echte kerstsfeer. Men gaat gebukt onder pijnlijke omstandigheden.” Kirpalani blikt niet tevreden terug. Volgens de directeur is het personeelsbestand met 10% afgenomen, echter is dit niet als gevolg van een afvloeiing, het zijn er medewerkers die het dienstverband zelf hebben opgezegd, omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken of een andere baan hebben gevonden. Nadat deze medewerkers vetrokken zijn, hebben wij geen nieuwe medewerkers in dienst genomen. De verkoop is veel lager in vergelijking met vorig jaar, terwijl de onkosten steeds een stijgende trend vertonen. Men tracht juist om de verkopen te stimuleren. Dat is op zich geen probleem. Wat wel een probleem vormt, is dat de koopkracht gedaald is. Hierdoor neemt de omzet vanzelfsprekend af”, aldus Shyam Kirpalani.

KEN UW MEDE LID: OPTIEK NINON N.V.

Ninon Brunings opende in 1971 het eerste Optiek Ninon filiaal aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo en staat bij de VSB geregistreerd in de categorie industrie. Haar motto luidde, “Zorg voor een tevreden klant vandaag en morgen heb je behalve hem ook zijn familie, zijn vrienden en zijn collega’s als klant”, en dankzij haar motto als uitgangspunt en haar enorme drijfveer bestaat Optiek Ninon vandaag uit vijf vestigingen zowel in Paramaribo, Wanica als in Nickerie. Elke vestiging heeft zijn eigen identiteit, maar allen zijn voorzien van de typische kenmerken die Optiek Ninon hanteert; aandacht voor de klant, moderne aanpak, deskundige behandeling en bijzonder product.

Visie
Optiek Ninon wil kwalitatieve, betaalbare en klantgerichte optische zorg leveren, waarbij zij binnen Suriname de markteider wil blijven en met de hele organisatie het “familiegevoel” wil uitdragen.

Missie
Toepassing van de internationale brilmode, innovatie en training van medewerkers, zorgen ervoor dat Optiek Ninon trendsetter is in kwalitatieve en klantgerichte optische zorg in Suriname.

In onze smaakvol ingerichte winkels vindt je een uitgebreid assortiment aan trendy zonnebrillen en bovendien de grootste monturen collectie in Suriname. Vanwege de verschillende wensen van de klanten zorgt Optiek Ninon voor een verscheidenheid aan materialen en uitstralingen in brilcollecties van kwalitatief hoogstaande merken zoals;
Diesel, Eschenbach, Calvin Klein, Gucci, Fendi, Perri Ellis, Kenneth Cole, Vanni, Timberland, Police, Givenchy en nog heel veel meer. Ook ben u er terecht voor lenzen, met of zonder sterkte en in verschillende kleuren.

De Optieks zijn alsvolgt te bereiken;

Optiek Ninon Centrum – Hoofdkantoor Zwartenhovenbrugstraat 21 Paramaribo, Suriname
T+597-411257
F+597-471910

Optiek Ninon Nickerie – Doergamall unit 10 A.K.Doerga – Sawstraat 93 Nickerie, Suriname
T+597-211210
F+597-211210

Optiek Ninon Zuid – Hermitagemall Unit 202 Lalarookhweg Paramaribo Suriname
T+597-464561
F+597-532285

Instyle @ Optiek Ninon -Wilhelminastraat- hk Atlasstraat Maretraite II Paramaribo, Suriname
T+597-551144
F +597-550614

Optiek Ninon Lelydorp – De Craneweg 2 Wanica, Suriname
T+597-367811
F+597-369048

De VSB wenst u Gezegende Kerstdagen toe