VSB WIL COMMUNICATIE IN 2017 INTENSIVEREN

Geachte leden,

In 2017 willen wij de communicatie vanuit de VSB naar de leden toe maar ook omgekeerd, verder gaan intensiveren. Hiervoor hebben wij uw ondersteuning nodig, wij denken hierbij aan het doorgeven van activiteiten van uw onderneming bijvoorbeeld, trainingen start en/of afronding, behalen van een gesteld doel, introductie van een nieuw product of in gebruik name van een nieuwe locatie of filiaal, certificering enz. Indien er een interne krant of magazine bestaat willen wij die ook graag ontvangen. Door communicatie van activiteiten weten wij wat er allemaal speelt binnen de ondernemingen van de leden en leren wij elkaar ook beter kennen.
Uw activiteiten kunt u doorgeven aan onze communications officer die per mail bereikbaar is op winstonleckie@vsbstia.org en telefonisch via +597 47 52 86. We rekenen op u om samen de communicatie te intensiveren.

REMINDER : VSB HOUDT SUCCESVOLLE EDUCATIEVE AVOND MET ALS THEMA “LEIDERSCHAP”

lezing-leiderschap-vsb2-20170106_192939 Op vrijdag 6 januari 2017 is er door de VSB een educatieve avond gehouden, met als thema leiderschap. Voor dit thema is gekozen aangezien het in 2017 zeer cruciaal zal zijn op alle gebieden in ons land. Dr. Ir. Reynold Chandansingh, die jarenlange ervaring heeft als adviseur leiderschap en change management, was de gastspreker op deze avond en een ervaren en deskundig panel ging hierna in op het thema.

Het panel bestond uit:
Drs. Albert Ramdin – Ambassadeur (Ret.); Assistant Secretary-General, 2005-2015, Organization of American States (OAS)en thans Senior Director External Relations, Newmont Suriname;
Dr. Lucien Naarden – Psycholoog, Ondernemer, Adviseur en Leadership Management International Licentiehouder voor het Caribisch Gebied;
Ir. Winston Ramautarsing – Ondernemer, Adviseur en Voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES).
De lezing werd gehouden in een compleet volle Auditorium van de Self Reliance van 19.00 – 21.00 uur.

SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ, SLM, WIL MARKTAANDEEL TERUGWINNEN

In augustus herdenkt de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij zijn 55 jarig bestaan. SLM-directeur Robbi Lachmising die juli vorig jaar voor 1 jaar als directeur werd aangesteld, zegt dat het voor de SLM van bijzonder belang is om het handels/economisch, overheids- en sociaal recreatief verkeer met de regio te behouden. Om dat te kunnen doen somt hij enkele maatregelen op zoals de kosten die moeten worden beheerst, de maintenance moet worden versterkt om meer van het vliegtuigonderhoud weer zelf te kunnen doen, de regionale vloot van de regio moet worden vervangen en dat moet tegelijkertijd passen in het beleid voor de langere termijn. De afgelopen jaren heeft het bedrijf te kampen gehad met zeer hoge brandstofkosten, waardoor achtereenvolgende jaren verliezen zijn geleden. “Onze reserves zijn uitgeput.” zegt de directeur. Het voorlopige resultaat over het vorig boekjaar 2015/2016 en het lopend boekjaar 2016/2017 zijn door de lagere brandstofkosten positief uitgevallen. “Desondanks moeten wij qua liquiditeit sterk de nadruk leggen op het realiseren van besparingen op zowel de vliegoperationele, als de algemene beheerskosten”, benadrukt directeur Lachmising. Hij dankte het personeel voor hun inzet en vroeg deze ook in 2017 wederom te geven, om de opbrengsten uit het passagiers- en vrachtvervoer,op zowel de Mid-Atlantische als regionale routes te vergroten en zodoende het marktaandeel van de SLM op deze routes terug te winnen. Op woensdag 4 januari werd de SLM kist die de regionale route onderhoudt, bij het landen te Belem getroffen door een vogel, een “bird strike”, waarbij 1 van de motoren schade opliep, het toestel moest aan de grond gehouden worden om de schade te herstellen.

WERELD DAG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

Op 28 april 2017 is het Wereld dag voor veiligheid en gezondheid op het werk, het thema voor de Campagne voor 2017 is “optimaliseren van het verzamelen en gebruiken van Organizational Safety and Health DATA: versterking van de fundamenten van een cultuur van preventie”.

De ILO richt zich op het vergroten van het bewustzijn over de omvang en gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het zo hoog mogelijk plaatsen van de gezondheid en veiligheid van werknemers op de internationale agenda, en ondersteunend optreden op alle niveaus. Om de lidstaten te ondersteunen bij de implementatie van duurzame ontwikkeling: Goal No. 8 op fatsoenlijk werk en economische groei en met name Target 8: Bescherm de rechten van werknemers en het bevorderen van veiligheid en veilige werkomgeving voor alle werknemers.
Het Bureau zal een toolkit samenstellen met relevante informatie en begeleiding voor de lidstaten met betrekking tot het verzamelen van OSH data en gebruik ervan.
Gegevens over arbeidsongevallen en beroepsziekten zijn van essentieel belang voor de preventie, hierdoor is er een dringende noodzaak om de vastlegging en melding te verbeteren, evenals veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) en het verzamelen en analyseren van gegevens op nationaal niveau. Dit zou landen voorzien van meer betrouwbare indicatoren over de doeltreffendheid van de nationale OSH-systemen en hen helpen bij het stellen van prioriteren, die voor wat OSH betreft soms schaarse middelen die er zijn om deze op te lossen.

Het optimaliseren van het verzamelen van betrouwbare gegevens is van essentieel belang voor het vaststellen van prioriteiten en het verbeteren van de nationale preventieve programma’s voor de werkplek. Bovendien zou de samenhang van de nationale registratie- en meldsystemen kunnen zorgen voor wereldwijde gegevensverzameling en analyse voor preventie doeleinden die moeten leiden tot een nauwkeuriger beeld van de vorderingen op dit gebied.

Laten we als leden van de VSB erop toezien dat de nodige veiligheidsmaatregelen op de werkvloer zijn getroffen en de regels worden nageleefd. In geval zich toch iets mocht voordoen, moeten we zoals de ILO nastreeft dit incident zo goed mogelijk vastleggen, waardoor hieruit kan worden geleerd en eventueel aanpassingen worden gepleegd om herhaling te voorkomen. Pas als we ons hieraan houden kunnen we op 28 april zeggen dat de campagne voor veiligheid en gezondheid op de werkplek geslaagd was. Veiligheid is niet duur maar onbetaalbaar.

KEN UW MEDE LID: SURGOED N.V.

surgoed
Surgoed Makelaardij N.V. is een vrij jonge organisatie die is opgericht in 2009 door dhr. Thijs Mouchart. Het bedrijf hield zich in die periode primair bezig met het bemiddelen bij het (ver)kopen van woningen en percelen en het verhuren van woningen.

Thijs Mouchart, directeur van Surgoed Makelaardij N.V., begon het bedrijf als een eenmanszaak. In 2011 besloot hij zijn personeelsbestand uit te breiden en een Surinaams vastgoed Magazine uit te brengen. Hij nam een makelaar, een grafisch vormgever en een secretaresse in dienst.
In het jaar 2012 is Surgoed Makelaardij N.V. KIWA ISO 9001:2008 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagement en in 2013 kwam zij met haar eigen televisieprogramma; Surgoed real estate TV. Ook startte zij met Surgoed Bouw en Infra in 2014.
Surgoed Bouw en Infra N.V. houdt zich bezig met het (ver)bouwen, renoveren en onderhouden van vastgoed.
Door de jaren heen bleven het personeelsbestand, de diensten:
-bemiddelen bij (ver)koop,
-taxaties,
-aanleggen van zwembaden,
-bouwen en installeren van keukens,
-(ver)bouwen,
-renoveren,
-glasbewassing en onderhoud van panden en
-ons product Surgoed Lifestyle krant langzaam maar zeker doorgroeien.

Anno 2017 is het bedrijf gegroeid naar een N.V. met 11 medewerkers en een gratis vastgoed krant die driemaandelijks wordt gedistribueerd.

De missie en de visie van Surgoed Makelaardij luiden als volgt:
Missie Surgoed Makelaardij is de grootste en meest transparante makelaardij van Suriname. Transparantie tussen verkoper en koper, verhuurder en huurder staat centraal. Door het bemiddelen bij het (ver)kopen van woningen en percelen en het verhuren van woningen biedt Surgoed Makelaardij objecten te koop aan waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit optimaal is en waarbij de klant optimaal begeleid wordt. Door het inzetten van haar unieke marketing tools, onderscheidt Surgoed Makelaardij N.V. zich van de concurrent en weet op deze manier de perceel-/woningzoekers naar zich toe te trekken.

Visie Surgoed mag zich met trots rekenen tot één van de bekendste/grootste makelaars in Suriname, dit op basis van de ruim 50% succesvolle transacties vanaf de oprichting. Surgoed werkt sinds de oprichting in 2009 eraan de continuïteit van het professioneel aanbieden van de dienstverlening te waarborgen, door middel van investeringen in onder andere training en opleiding van de makelaars en het overig personeel. Om goed in te kunnen spelen op de wensen van de klant en de klant te kunnen adviseren, onderzoekt Surgoed binnen haar mogelijkheden de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Surgoed Makelaardij N.V. & Surgoed Bouw en Infra N.V. Kernkampweg 13 Telefoon: 493497/531735 Email: info@surgoed.com